Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 154/18 2018-07-25 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 254/18 2018-07-25 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 258/18 2018-07-25 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 253/18 2018-07-25 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I C 256/18 2018-07-25 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I C 255/18 2018-07-25 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 257/18 2018-07-25 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 233/15 2018-07-26 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 137/18 2018-08-03 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 44/17 2018-08-03 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 53/18 2018-08-03 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/15 2018-08-03 - 11:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 138/18 2018-08-10 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 59/18 2018-08-10 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 44/18 2018-08-10 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 37/15 2018-08-10 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 280/16 2018-08-10 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 80/18 2018-08-10 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 81/18 2018-08-10 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 174/17 2018-08-10 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 246/17 2018-08-13 - 10:00 komisja Katarzyna Cichoń
I C 139/18 2018-08-17 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 122/18 2018-08-17 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 85/18 2018-08-17 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 177/18 2018-08-17 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/17 2018-08-17 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 140/18 2018-08-17 - 11:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 141/18 2018-08-17 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 46/18 2018-08-17 - 11:45 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 11/18 2018-08-17 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 127/18 2018-08-17 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 126/18 2018-08-17 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 130/18 2018-08-17 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 129/18 2018-08-17 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I Co 79/18 2018-08-17 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 165/17 2018-08-24 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 158/17 2018-08-24 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 110/18 2018-08-24 - 11:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 121/17 2018-08-24 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 144/18 2018-08-24 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 150/18 2018-08-24 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 149/18 2018-08-29 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 209/17 2018-08-29 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 31/17 2018-08-29 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 157/18 2018-08-29 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 100/18 2018-08-29 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 78/18 2018-08-29 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 481/17 2018-08-29 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 9/18 2018-08-29 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 174/18 2018-08-29 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 171/18 2018-08-29 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 4/18 2018-09-04 - 10:00 Ostrowy Jerzy Czownicki
I C 212/18 2018-09-05 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 214/18 2018-09-05 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 5/17 2018-09-05 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 84/18 2018-09-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 261/17 2018-09-05 - 09:15 13 Jerzy Czownicki
I C 9/18 2018-09-05 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 327/16 2018-09-05 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 74/18 2018-09-05 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 133/18 2018-09-05 - 10:10 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 185/15 2018-09-05 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 194/18 2018-09-05 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 16/18 2018-09-05 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 278/17 2018-09-05 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 340/16 2018-09-05 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 484/17 2018-09-05 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 24/15 2018-09-05 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 116/18 2018-09-05 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 205/17 2018-09-05 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 545/16 2018-09-05 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 148/15 2018-09-06 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 68/17 2018-09-06 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 55/15 2018-09-06 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I C 142/16 2018-09-06 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 3/15 2018-09-06 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 277/16 2018-09-06 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 29/15 2018-09-07 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 116/18 2018-09-07 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/16 2018-09-07 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 147/18 2018-09-07 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 219/18 2018-09-07 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 146/18 2018-09-07 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 216/18 2018-09-07 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 124/18 2018-09-12 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 11/18 2018-09-12 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 18/18 2018-09-12 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 25/18 2018-09-12 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 22/18 2018-09-12 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 228/18 2018-09-12 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 114/17 2018-09-12 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 133/18 2018-09-12 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 148/18 2018-09-12 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 62/16 2018-09-12 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 49/17 2018-09-13 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 91/15 2018-09-13 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 41/18 2018-09-19 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 6/18 2018-09-19 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 65/18 2018-09-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 34/17 2018-09-19 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 407/17 2018-09-19 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 38/17 2018-09-19 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 215/17 2018-09-19 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 431/15 2018-09-19 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 118/17 2018-09-19 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I C 220/18 2018-09-19 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 130/16 2018-09-20 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 215/18 2018-09-21 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 230/18 2018-09-21 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 319/17 2018-09-21 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 114/18 2018-09-21 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/17 2018-09-21 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 364/17 2018-09-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 200/18 2018-09-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 117/18 2018-09-28 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 18/18 2018-09-28 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 19/18 2018-09-28 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 20/18 2018-09-28 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 21/18 2018-09-28 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 22/18 2018-09-28 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 17/18 2018-10-03 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 139/18 2018-10-05 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 143/18 2018-10-05 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 230/17 2018-10-05 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 68/18 2018-10-10 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 218/17 2018-10-10 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 77/18 2018-10-10 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 203/18 2018-10-10 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 182/17 2018-10-19 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 245/17 2018-10-24 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/17 2018-10-24 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2018-10-26 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 61/18 2018-11-14 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/17 2018-11-14 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 318/18 2018-07-23 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 144/18 2018-07-23 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 168/18 2018-07-23 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 182/18 2018-07-23 - 12:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 227/18 2018-07-23 - 12:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 181/18 2018-07-23 - 12:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 139/18 2018-07-23 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 141/18 2018-07-23 - 13:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 144/18 2018-07-23 - 13:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 100/18 2018-07-24 - 00:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 151/18 2018-07-24 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 82/18 2018-07-24 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 136/18 2018-07-24 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 320/18 2018-07-24 - 12:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 224/18 2018-07-24 - 12:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 8/18 2018-07-25 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 95/18 2018-07-25 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 63/18 2018-07-25 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 86/18 2018-07-25 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 146/18 2018-07-25 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 195/18 2018-07-30 - 08:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 297/18 2018-07-30 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 83/18 2018-07-30 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 116/18 2018-07-30 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 10/18 2018-07-30 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 47/17 2018-07-31 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 102/18 2018-08-01 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 331/17 2018-08-01 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 830/17 2018-08-02 - 08:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 126/18 2018-08-02 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 266/17 2018-08-02 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 73/18 2018-08-02 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 131/18 2018-08-06 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 103/18 2018-08-06 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 91/18 2018-08-06 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 223/18 2018-08-06 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 219/18 2018-08-06 - 11:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 418/18 2018-08-06 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 413/18 2018-08-06 - 12:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 226/18 2018-08-06 - 12:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 346/18 2018-08-07 - 08:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 340/18 2018-08-07 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 254/17 2018-08-07 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 492/17 2018-08-07 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 123/17 2018-08-07 - 12:45 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 330/17 2018-08-08 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 134/18 2018-08-08 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/17 2018-08-27 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 76/18 2018-08-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 66/18 2018-08-27 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 78/18 2018-08-27 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 14/18 2018-08-27 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 314/17 2018-08-31 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 277/17 2018-09-03 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 226/16 2018-09-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 107/18 2018-09-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 286/18 2018-09-04 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 317/17 2018-09-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 124/18 2018-09-04 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 372/18 2018-09-05 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 62/17 2018-09-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 252/17 2018-09-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 170/18 2018-09-11 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 165/18 2018-09-11 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 466/17 2018-09-11 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 159/18 2018-09-11 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 268/17 2018-09-11 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 137/18 2018-09-11 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 142/18 2018-09-11 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 155/18 2018-09-11 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 169/18 2018-09-11 - 12:40 115 Robert Stącel
II Ko 314/18 2018-09-11 - 13:40 115 Robert Stącel
II W 179/18 2018-09-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II W 180/18 2018-09-11 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 77/18 2018-09-12 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 188/18 2018-09-12 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 295/17 2018-09-14 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 500/17 2018-09-14 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 506/17 2018-09-14 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 93/18 2018-09-17 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 300/16 2018-09-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 199/18 2018-09-17 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 193/15 2018-09-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 140/18 2018-09-17 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 158/18 2018-09-17 - 12:45 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/17 2018-09-17 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 104/18 2018-09-17 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 103/18 2018-09-17 - 14:20 115 Robert Stącel
II Kp 106/18 2018-09-18 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 123/18 2018-09-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 85/18 2018-09-18 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 206/18 2018-09-19 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 376/18 2018-09-21 - 08:00 115 Robert Stącel
II Ko 371/18 2018-09-21 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 370/18 2018-09-21 - 08:40 115 Robert Stącel
II Ko 354/18 2018-09-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 157/18 2018-09-21 - 09:25 115 Robert Stącel
II Ko 365/18 2018-09-21 - 09:45 115 Robert Stącel
II Ko 366/18 2018-09-21 - 10:10 115 Robert Stącel
II Ko 367/18 2018-09-21 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 87/18 2018-09-21 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 162/18 2018-09-21 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 163/18 2018-09-21 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 161/18 2018-09-21 - 11:50 115 Robert Stącel
II Kp 110/18 2018-09-21 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 164/18 2018-09-21 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 165/18 2018-09-21 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 344/18 2018-09-21 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 179/18 2018-09-21 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 191/18 2018-09-21 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 378/18 2018-09-21 - 14:30 115 Robert Stącel
II Ko 373/18 2018-09-21 - 14:50 115 Robert Stącel
II K 127/18 2018-09-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 328/17 2018-09-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 129/18 2018-09-24 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 308/17 2018-09-24 - 13:20 115 Robert Stącel
II W 200/18 2018-09-24 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 150/18 2018-09-24 - 14:20 115 Robert Stącel
II Kp 107/18 2018-09-24 - 14:40 115 Robert Stącel
II Kp 114/18 2018-09-24 - 15:10 115 Robert Stącel
II K 265/17 2018-09-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 128/18 2018-09-25 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 12/18 2018-09-25 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 320/17 2018-09-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 177/18 2018-09-25 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 172/18 2018-09-25 - 14:40 115 Robert Stącel
II K 174/18 2018-09-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 270/17 2018-10-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 153/18 2018-10-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 156/18 2018-10-01 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 138/18 2018-10-01 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 117/18 2018-10-01 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 332/17 2018-10-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 143/18 2018-10-02 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 104/18 2018-10-02 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 193/18 2018-10-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 381/18 2018-10-05 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 192/18 2018-10-05 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 182/18 2018-10-05 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 183/18 2018-10-05 - 10:20 115 Robert Stącel
II Ko 377/18 2018-10-05 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 168/18 2018-10-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 375/18 2018-10-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 171/18 2018-10-05 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 215/18 2018-10-05 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 217/18 2018-10-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 218/18 2018-10-05 - 12:25 115 Robert Stącel
II Ko 341/18 2018-10-05 - 12:40 115 Robert Stącel
II Ko 412/18 2018-10-05 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2018-10-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 337/18 2018-10-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/17 2018-10-12 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 145/18 2018-10-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 205/18 2018-10-15 - 14:30 115 Robert Stącel
II W 167/18 2018-10-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 132/18 2018-10-16 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 188/18 2018-10-16 - 10:40 115 Robert Stącel
II Ko 397/18 2018-10-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 135/18 2018-10-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/18 2018-10-22 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 29/18 2018-10-22 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 74/17 2018-10-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 33/18 2018-11-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 67/18 2018-08-09 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 25/18 2018-08-09 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 105/18 2018-08-09 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 104/18 2018-08-09 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 106/18 2018-08-09 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 69/18 2018-08-09 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 205/17 2018-08-09 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 19/18 2018-08-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 72/18 2018-08-14 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 86/18 2018-08-14 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 35/18 2018-08-14 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 109/18 2018-08-14 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 76/18 2018-08-14 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 49/18 2018-08-14 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 111/18 2018-08-14 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 34/18 2018-08-14 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RC 37/18 2018-08-14 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 76/18 2018-08-14 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 92/18 2018-08-14 - 14:15 202 Dorota Kozubal
III RNs 75/18 2018-08-16 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 36/18 2018-08-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 104/18 2018-08-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 71/18 2018-08-16 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 115/18 2018-08-16 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 106/18 2018-08-16 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 66/18 2018-08-21 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 38/18 2018-08-21 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 41/18 2018-08-21 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 42/18 2018-08-21 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 77/18 2018-08-21 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 91/18 2018-08-21 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 64/18 2018-08-23 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 109/18 2018-08-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 107/18 2018-08-23 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 49/18 2018-08-23 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 14/18 2018-08-23 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 96/18 2018-08-28 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 95/18 2018-08-28 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 117/18 2018-08-28 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 113/18 2018-08-28 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 94/18 2018-08-28 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 93/18 2018-08-28 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 98/18 2018-08-28 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 26/18 2018-08-28 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 97/18 2018-08-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 99/18 2018-08-30 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 100/18 2018-08-30 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 103/18 2018-08-30 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 104/18 2018-08-30 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 105/18 2018-08-30 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 108/18 2018-08-30 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 8/18 2018-08-30 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Alk 21/17 2018-08-31 - 09:15 1 Dorota Kozubal
III Alk 16/17 2018-08-31 - 09:30 1 Dorota Kozubal
III Alk 1/18 2018-08-31 - 09:45 1 Dorota Kozubal
III RNs 101/18 2018-09-11 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 102/18 2018-09-11 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 110/18 2018-09-11 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 116/18 2018-09-11 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 36/18 2018-09-11 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 107/18 2018-09-11 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 121/18 2018-09-11 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 124/18 2018-09-11 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 123/18 2018-09-11 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RC 43/18 2018-09-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 101/18 2018-09-13 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 39/18 2018-09-13 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 128/18 2018-09-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 30/18 2018-09-13 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 126/18 2018-09-13 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 122/18 2018-09-13 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 91/18 2018-09-20 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 36/18 2018-09-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 15/18 2018-09-27 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2018-09-27 - 14:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-07-19 14:00:05

Rejestr zmian