Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 273/18 2018-11-21 - 08:20 202 Katarzyna Cichoń
I C 274/18 2018-11-21 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 179/18 2018-11-21 - 08:40 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 134/18 2018-11-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 232/16 2018-11-21 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 17/17 2018-11-21 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 303/18 2018-11-22 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 56/16 2018-11-22 - 10:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 185/18 2018-11-22 - 10:30 115 Katarzyna Cichoń
I Cps 11/18 2018-11-22 - 11:15 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 192/18 2018-11-22 - 12:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 240/18 2018-11-22 - 12:30 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 220/17 2018-11-22 - 13:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 250/18 2018-11-22 - 13:30 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 249/18 2018-11-22 - 14:00 115 Katarzyna Cichoń
I C 114/18 2018-11-28 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 281/18 2018-11-28 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 364/18 2018-11-28 - 13:20 202 Katarzyna Cichoń
I C 228/18 2018-11-30 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 43/15 2018-11-30 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 123/18 2018-11-30 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 16/18 2018-11-30 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 393/16 2018-11-30 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 127/17 2018-11-30 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/17 2018-11-30 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 214/18 2018-12-05 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 245/17 2018-12-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 173/18 2018-12-05 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 116/18 2018-12-05 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 200/18 2018-12-05 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 210/18 2018-12-05 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 27/18 2018-12-05 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 176/18 2018-12-05 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 197/18 2018-12-05 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 306/18 2018-12-06 - 08:30 115 Katarzyna Cichoń
I C 307/18 2018-12-06 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 258/18 2018-12-06 - 09:15 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 214/17 2018-12-06 - 09:45 115 Katarzyna Cichoń
I C 311/18 2018-12-06 - 10:15 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 182/17 2018-12-06 - 11:00 115 Katarzyna Cichoń
I C 298/18 2018-12-12 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 139/17 2018-12-12 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 216/18 2018-12-12 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/18 2018-12-12 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 203/18 2018-12-12 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 305/18 2018-12-12 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/18 2018-12-12 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 22/18 2018-12-13 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 273/18 2018-12-13 - 10:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 238/18 2018-12-13 - 10:30 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 200/17 2018-12-13 - 11:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 274/18 2018-12-13 - 11:30 115 Katarzyna Cichoń
I C 332/18 2018-12-13 - 12:00 115 Katarzyna Cichoń
I C 333/18 2018-12-13 - 12:15 115 Katarzyna Cichoń
I C 336/18 2018-12-13 - 12:30 115 Katarzyna Cichoń
I C 358/18 2018-12-13 - 12:45 115 Katarzyna Cichoń
I C 341/18 2018-12-13 - 13:00 115 Katarzyna Cichoń
I C 337/18 2018-12-13 - 13:15 115 Katarzyna Cichoń
I C 232/18 2018-12-14 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 303/18 2018-12-14 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 21/18 2018-12-14 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 82/18 2018-12-14 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/16 2018-12-17 - 10:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 34/18 2018-12-19 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 230/18 2018-12-19 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 145/18 2018-12-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 193/18 2018-12-19 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 36/16 2018-12-19 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 116/18 2018-12-19 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 3/15 2018-12-19 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 207/18 2018-12-19 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 545/16 2018-12-19 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 93/18 2019-01-16 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 34/17 2019-01-16 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 284/17 2019-01-16 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 387/17 2019-01-16 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 81/17 2019-01-16 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 24/18 2019-01-16 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I C 286/18 2019-01-16 - 12:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 6/18 2019-01-17 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 467/17 2019-01-17 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 271/18 2019-01-23 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 66/18 2019-01-23 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 272/18 2019-01-23 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 90/18 2019-01-23 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 275/18 2019-01-23 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 153/17 2019-01-23 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I Cps 14/18 2019-01-23 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 239/18 2019-01-23 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 248/18 2019-01-23 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 171/18 2019-01-23 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 85/17 2019-01-23 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I C 193/18 2019-01-23 - 12:15 13 Jerzy Czownicki
I C 295/17 2019-01-23 - 12:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 142/18 2019-01-23 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 137/18 2019-01-23 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 151/18 2019-01-23 - 13:45 13 Jerzy Czownicki
I C 52/18 2019-01-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 110/18 2019-01-24 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 72/15 2019-01-24 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 140/18 2019-01-24 - 14:10 115 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2019-01-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 322/18 2019-01-30 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 122/18 2019-01-30 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 158/18 2019-01-30 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 202/18 2019-01-30 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 161/18 2019-01-30 - 09:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 172/18 2019-01-30 - 09:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 169/18 2019-01-30 - 10:10 13 Jerzy Czownicki
I Ns 170/18 2019-01-30 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 338/18 2019-01-30 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 167/18 2019-01-30 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 155/18 2019-01-30 - 11:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 174/18 2019-01-30 - 11:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 160/18 2019-01-30 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 138/18 2019-01-30 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 150/18 2019-01-30 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 162/18 2019-01-30 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 19/17 2019-01-30 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 196/16 2019-01-31 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 141/18 2019-01-31 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 270/18 2019-01-31 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I C 245/18 2019-01-31 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 238/17 2019-01-31 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I C 314/18 2019-02-01 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 109/17 2019-02-01 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 18/18 2019-02-06 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 116/18 2019-02-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 20/18 2019-02-06 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 267/18 2019-02-06 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/18 2019-02-06 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 323/18 2019-02-06 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 208/18 2019-02-06 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 166/18 2019-02-06 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 111/16 2019-02-07 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 6/18 2019-02-07 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I C 222/16 2019-02-07 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 326/16 2019-02-07 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 177/17 2019-02-07 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 196/17 2019-02-08 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 110/18 2019-02-13 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 92/18 2019-02-13 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 136/18 2019-03-06 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 236/18 2019-03-06 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 204/18 2019-03-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 36/16 2019-03-06 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/18 2019-03-06 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 99/18 2019-03-06 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 188/18 2019-03-06 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 87/18 2019-03-21 - 09:00 115 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 173/18 2018-11-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/17 2018-11-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 218/18 2018-11-20 - 11:10 115 Robert Stącel
II Ko 543/18 2018-11-20 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 544/18 2018-11-20 - 14:25 115 Robert Stącel
II Ko 592/18 2018-11-20 - 14:50 115 Robert Stącel
II K 331/17 2018-11-21 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 266/17 2018-11-21 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 207/18 2018-11-21 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 248/18 2018-11-21 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 140/18 2018-11-21 - 13:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 228/18 2018-11-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 173/18 2018-11-23 - 08:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 33/18 2018-11-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 242/18 2018-11-23 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 206/18 2018-11-23 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 169/18 2018-11-23 - 13:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 577/18 2018-11-26 - 08:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 578/18 2018-11-26 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/18 2018-11-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 188/18 2018-11-26 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 330/17 2018-11-26 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 299/18 2018-11-26 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 261/18 2018-11-26 - 12:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 594/18 2018-11-26 - 12:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/17 2018-11-26 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 249/18 2018-11-26 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 274/18 2018-11-26 - 13:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 137/18 2018-11-26 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 253/18 2018-11-26 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 62/17 2018-11-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2018-11-27 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 196/18 2018-11-28 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 331/17 2018-11-28 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 295/17 2018-11-28 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 51/17 2018-11-28 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/17 2018-11-30 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 272/18 2018-11-30 - 08:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 259/18 2018-11-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 76/17 2018-11-30 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 159/18 2018-11-30 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 302/18 2018-11-30 - 09:20 115 Robert Stącel
II W 300/18 2018-11-30 - 09:35 115 Robert Stącel
II Kp 160/18 2018-11-30 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 203/18 2018-11-30 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 258/18 2018-11-30 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 59/18 2018-11-30 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kop 14/18 2018-11-30 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kop 16/18 2018-11-30 - 11:20 115 Robert Stącel
II Kop 10/18 2018-11-30 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 270/18 2018-11-30 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 78/18 2018-11-30 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 263/18 2018-11-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 603/18 2018-11-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 162/18 2018-12-04 - 08:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 227/18 2018-12-04 - 08:30 115 Robert Stącel
II Kp 132/18 2018-12-04 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 328/17 2018-12-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 254/17 2018-12-04 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 539/18 2018-12-04 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 300/17 2018-12-04 - 10:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 129/18 2018-12-04 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 77/18 2018-12-04 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 226/18 2018-12-04 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 618/18 2018-12-04 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 283/18 2018-12-04 - 12:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 170/18 2018-12-04 - 12:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 142/18 2018-12-04 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 225/18 2018-12-04 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 271/18 2018-12-05 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 275/18 2018-12-05 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 291/18 2018-12-05 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 316/18 2018-12-05 - 12:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 269/18 2018-12-05 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 265/18 2018-12-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 74/18 2018-12-07 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 310/18 2018-12-07 - 09:20 115 Robert Stącel
II Kp 161/18 2018-12-07 - 09:40 115 Robert Stącel
II Ko 613/18 2018-12-07 - 10:10 115 Robert Stącel
II W 319/18 2018-12-07 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 318/18 2018-12-07 - 10:50 115 Robert Stącel
II W 320/18 2018-12-07 - 11:05 115 Robert Stącel
II K 278/18 2018-12-07 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 276/18 2018-12-07 - 11:35 115 Robert Stącel
II K 277/18 2018-12-07 - 11:50 115 Robert Stącel
II W 224/18 2018-12-07 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 270/18 2018-12-07 - 12:05 115 Robert Stącel
II K 159/18 2018-12-07 - 12:20 115 Robert Stącel
II Kop 18/18 2018-12-07 - 12:35 115 Robert Stącel
II Kp 165/18 2018-12-07 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 236/18 2018-12-07 - 13:15 115 Robert Stącel
II W 286/18 2018-12-07 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 631/18 2018-12-07 - 13:45 115 Robert Stącel
II Kp 97/18 2018-12-07 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
II Ko 633/18 2018-12-07 - 14:10 115 Robert Stącel
II Kp 167/18 2018-12-12 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 239/18 2018-12-12 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 198/18 2018-12-12 - 09:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 174/18 2018-12-12 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 624/18 2018-12-12 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 237/18 2018-12-12 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 138/18 2018-12-14 - 08:30 115 Robert Stącel
II Ko 629/18 2018-12-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 634/18 2018-12-14 - 09:20 115 Robert Stącel
II Ko 636/18 2018-12-14 - 09:40 115 Robert Stącel
II Kp 172/18 2018-12-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kop 19/18 2018-12-14 - 10:25 115 Robert Stącel
II Ko 606/18 2018-12-14 - 10:45 115 Robert Stącel
II K 257/18 2018-12-14 - 11:10 115 Robert Stącel
II Kp 168/18 2018-12-14 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 287/18 2018-12-14 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 270/17 2018-12-17 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 332/17 2018-12-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 281/18 2018-12-17 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 145/18 2018-12-17 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 226/16 2018-12-18 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 12/18 2018-12-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2018-12-18 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 172/18 2018-12-18 - 14:30 115 Robert Stącel
II Ko 648/18 2018-12-19 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 20/18 2018-12-19 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 327/17 2018-12-20 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 285/18 2018-12-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 186/18 2019-01-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 245/18 2019-01-14 - 13:20 115 Robert Stącel
II W 274/18 2019-01-14 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 222/18 2019-01-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/17 2019-01-18 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 132/18 2019-01-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 169/18 2019-01-21 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 154/18 2019-01-21 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 29/18 2019-01-21 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 233/18 2019-01-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 241/18 2019-01-22 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 74/17 2019-01-22 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 601/18 2019-01-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 593/18 2019-01-25 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 247/18 2019-01-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 240/18 2019-01-28 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 238/18 2019-01-28 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 85/18 2019-01-28 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 256/18 2019-01-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/17 2019-01-29 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 176/18 2019-01-29 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 185/18 2019-02-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 160/18 2019-02-04 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 220/18 2019-03-01 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 314/17 2019-03-15 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 97/18 2018-11-20 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 49/18 2018-11-20 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 133/18 2018-11-20 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 134/18 2018-11-20 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 136/18 2018-11-20 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 135/18 2018-11-20 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 132/18 2018-11-20 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 131/18 2018-11-20 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 129/18 2018-11-20 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 130/18 2018-11-20 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 141/18 2018-11-20 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RC 38/18 2018-11-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 171/18 2018-11-22 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 170/18 2018-11-22 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 138/18 2018-11-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 140/18 2018-11-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 139/18 2018-11-22 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 172/18 2018-11-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 137/18 2018-11-22 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 151/18 2018-11-27 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 58/18 2018-11-27 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 145/18 2018-11-27 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 148/18 2018-11-27 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 141/18 2018-11-27 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 144/18 2018-11-27 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 142/18 2018-11-27 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 143/18 2018-11-27 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 107/18 2018-11-27 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 36/18 2018-11-27 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 153/18 2018-11-29 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 58/18 2018-11-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 146/18 2018-11-29 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 59/18 2018-11-29 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 175/18 2018-11-29 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 53/18 2018-11-29 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 52/18 2018-11-29 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 152/18 2018-11-29 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 54/18 2018-11-29 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 181/18 2018-11-29 - 14:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 151/18 2018-12-04 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 176/18 2018-12-04 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 145/18 2018-12-04 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 158/18 2018-12-04 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 148/18 2018-12-04 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 142/18 2018-12-04 - 14:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 102/18 2018-12-06 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 46/18 2018-12-06 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 177/18 2018-12-06 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 62/18 2018-12-06 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 180/18 2018-12-06 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 39/18 2018-12-06 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 143/18 2018-12-06 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 144/18 2018-12-11 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 43/18 2018-12-11 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 141/18 2018-12-11 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 36/18 2018-12-11 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 107/18 2018-12-11 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 156/18 2018-12-11 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RC 64/18 2018-12-11 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 127/18 2018-12-11 - 14:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 155/18 2018-12-13 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 63/18 2018-12-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 178/18 2018-12-13 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 71/17 2018-12-13 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 57/18 2018-12-13 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 47/18 2018-12-13 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 118/18 2018-12-18 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 40/18 2018-12-18 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 61/18 2018-12-18 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 68/18 2018-12-18 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 182/18 2018-12-18 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 67/18 2018-12-18 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RC 65/18 2018-12-18 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RC 66/18 2018-12-18 - 14:30 202 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2018-12-20 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 55/18 2018-12-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-11-20 14:00:05

Rejestr zmian