Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 66/17 2018-03-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 448/17 2018-03-21 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 386/17 2018-03-21 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 444/17 2018-03-21 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 545/16 2018-03-21 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 58/17 2018-03-21 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 111/17 2018-03-26 - 10:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 204/16 2018-03-28 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 32/17 2018-03-28 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 205/17 2018-03-28 - 10:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 193/17 2018-03-28 - 10:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 167/17 2018-03-28 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 67/17 2018-04-10 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 20/18 2018-04-11 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 212/17 2018-04-11 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/17 2018-04-11 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 32/18 2018-04-11 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 36/15 2018-04-11 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 431/15 2018-04-11 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 13/18 2018-04-11 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 499/17 2018-04-11 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 462/17 2018-04-11 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 168/17 2018-04-13 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 21/18 2018-04-13 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/15 2018-04-13 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 200/17 2018-04-16 - 11:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 224/17 2018-04-16 - 12:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Cps 1/18 2018-04-16 - 13:30 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 67/17 2018-04-17 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 19/17 2018-04-18 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 362/16 2018-04-18 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 404/17 2018-04-18 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I C 406/17 2018-04-18 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 39/18 2018-04-18 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 135/17 2018-04-18 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/17 2018-04-18 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 41/18 2018-04-18 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 84/16 2018-04-18 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 200/16 2018-04-18 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 5/18 2018-04-18 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 91/15 2018-04-18 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 134/15 2018-04-19 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 25/16 2018-04-19 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 414/17 2018-04-19 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 294/16 2018-04-19 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 76/15 2018-04-19 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 6/18 2018-04-20 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 1/18 2018-04-20 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/17 2018-04-20 - 09:45 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 3/18 2018-04-20 - 10:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 26/18 2018-04-20 - 11:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 35/18 2018-04-20 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 280/17 2018-04-20 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 68/17 2018-04-20 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 15/18 2018-04-20 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 266/17 2018-04-20 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 158/17 2018-04-25 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 23/18 2018-05-09 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 158/17 2018-05-09 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 10/18 2018-05-09 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 34/18 2018-05-09 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 29/18 2018-05-09 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 30/18 2018-05-09 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 63/18 2018-05-09 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/17 2018-05-10 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 155/17 2018-05-10 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I C 103/18 2018-05-10 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 102/18 2018-05-10 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I C 460/17 2018-05-11 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 495/17 2018-05-11 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 253/17 2018-05-11 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 362/17 2018-05-11 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 107/17 2018-05-14 - 10:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 121/17 2018-05-14 - 12:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 139/16 2018-05-15 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 120/18 2018-05-16 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 119/18 2018-05-16 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 234/17 2018-05-16 - 10:50 13 Jerzy Czownicki
I C 443/17 2018-05-17 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 150/15 2018-05-17 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Co 274/17 2018-05-17 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 242/17 2018-05-17 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 236/17 2018-05-17 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 230/17 2018-05-17 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I C 118/18 2018-05-17 - 13:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 79/17 2018-05-22 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 256/17 2018-05-23 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 59/15 2018-05-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 58/15 2018-05-24 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 76/16 2018-05-24 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 240/17 2018-05-24 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 113/16 2018-05-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 302/17 2018-05-25 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/17 2018-05-25 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/17 2018-05-25 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 484/17 2018-05-28 - 09:00 komisja Katarzyna Cichoń
I C 17/18 2018-06-08 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 110/16 2018-06-08 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 159/17 2018-06-13 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 13/16 2018-06-15 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 260/17 2018-06-22 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 31/18 2018-06-22 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 245/17 2018-06-22 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 56/18 2018-06-22 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 57/18 2018-06-22 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 34/18 2018-06-22 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 47/18 2018-06-22 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 21/17 2018-07-11 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 209/17 2018-08-29 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 49/17 2018-09-13 - 09:00 115 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 53/18 2018-03-20 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 74/17 2018-03-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 8/18 2018-03-20 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 56/17 2018-03-20 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 325/16 2018-03-20 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 25/18 2018-03-20 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 27/18 2018-03-20 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 320/17 2018-03-21 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 113/16 2018-03-21 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 18/18 2018-03-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 17/18 2018-03-21 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 10/18 2018-03-21 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 51/18 2018-03-21 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 20/18 2018-03-21 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 107/17 2018-03-21 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 58/18 2018-03-21 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 110/18 2018-03-21 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 45/18 2018-03-21 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 175/17 2018-03-21 - 14:30 115 Robert Stącel
II Ko 114/18 2018-03-23 - 08:30 115 Robert Stącel
II Kp 23/18 2018-03-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 29/18 2018-03-23 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 288/17 2018-03-23 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kop 1/18 2018-03-23 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 51/18 2018-03-23 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 322/17 2018-03-23 - 11:20 115 Robert Stącel
II Ko 105/18 2018-03-23 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 40/18 2018-03-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 36/18 2018-03-23 - 12:20 115 Robert Stącel
II Ko 99/18 2018-03-23 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 38/18 2018-03-23 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 235/17 2018-03-26 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 9/18 2018-03-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 274/17 2018-03-26 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 26/18 2018-03-26 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 32/18 2018-03-26 - 14:30 115 Robert Stącel
II Ko 804/17 2018-03-27 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 287/17 2018-03-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 310/17 2018-03-27 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 96/18 2018-03-27 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 39/18 2018-03-27 - 10:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 265/17 2018-03-27 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 22/18 2018-03-27 - 11:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 37/18 2018-03-27 - 11:45 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 24/18 2018-03-27 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 18/18 2018-03-27 - 12:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 17/18 2018-03-27 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 57/18 2018-03-27 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 35/18 2018-03-27 - 13:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 32/18 2018-03-27 - 14:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 46/18 2018-03-28 - 08:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 61/18 2018-03-28 - 08:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 71/18 2018-03-28 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 242/17 2018-03-28 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 242/17 2018-03-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 57/17 2018-03-28 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 2/18 2018-03-28 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 205/17 2018-03-28 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 34/18 2018-03-28 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 60/18 2018-03-28 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 94/17 2018-03-28 - 12:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 39/18 2018-03-28 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 135/18 2018-03-28 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 298/17 2018-03-28 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 285/17 2018-03-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 47/18 2018-03-29 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 48/18 2018-03-29 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 46/18 2018-03-29 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 289/17 2018-03-29 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/17 2018-04-03 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 250/17 2018-04-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 184/17 2018-04-03 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 466/17 2018-04-03 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 456/17 2018-04-03 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 156/17 2018-04-04 - 08:10 115 Robert Stącel
II Ko 131/18 2018-04-05 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 301/17 2018-04-05 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 13/18 2018-04-05 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 3/18 2018-04-05 - 09:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 289/17 2018-04-05 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 159/17 2018-04-05 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 306/17 2018-04-05 - 12:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 14/18 2018-04-05 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 12/18 2018-04-05 - 12:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 8/18 2018-04-05 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 24/18 2018-04-05 - 13:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 34/18 2018-04-05 - 13:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 50/18 2018-04-06 - 08:10 115 Robert Stącel
II W 320/17 2018-04-06 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 244/17 2018-04-06 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 780/17 2018-04-06 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 284/17 2018-04-06 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 294/17 2018-04-06 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 28/17 2018-04-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 532/17 2018-04-09 - 14:00 115 Robert Stącel
II W 433/17 2018-04-09 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 270/17 2018-04-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 331/17 2018-04-10 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 37/18 2018-04-10 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 26/18 2018-04-10 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 246/17 2018-04-10 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 333/17 2018-04-10 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 252/17 2018-04-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 268/17 2018-04-11 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 24/18 2018-04-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II W 302/17 2018-04-11 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 266/17 2018-04-12 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 330/17 2018-04-12 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 77/18 2018-04-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 49/18 2018-04-13 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 79/18 2018-04-13 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 57/18 2018-04-13 - 09:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 76/18 2018-04-13 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 56/18 2018-04-13 - 09:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 60/18 2018-04-13 - 09:50 115 Robert Stącel
II W 78/18 2018-04-13 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 58/18 2018-04-13 - 10:15 115 Robert Stącel
II W 73/18 2018-04-13 - 10:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 55/18 2018-04-13 - 10:35 115 Robert Stącel
II Ko 121/18 2018-04-13 - 10:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 54/18 2018-04-13 - 10:55 115 Robert Stącel
II Kp 44/18 2018-04-13 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 140/18 2018-04-13 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 425/17 2018-04-13 - 11:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 49/18 2018-04-13 - 11:40 115 Robert Stącel
II Ko 830/17 2018-04-13 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 157/18 2018-04-13 - 12:10 115 Robert Stącel
II W 33/18 2018-04-13 - 12:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 7/18 2018-04-13 - 12:35 115 Robert Stącel
II K 154/17 2018-04-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/18 2018-04-17 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 377/17 2018-04-17 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 832/17 2018-04-17 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 141/18 2018-04-17 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 152/18 2018-04-17 - 13:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 520/17 2018-04-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II Ko 108/18 2018-04-20 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 193/15 2018-04-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 13/18 2018-04-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 308/17 2018-04-20 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 325/17 2018-04-20 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 328/17 2018-04-20 - 13:20 115 Robert Stącel
II Ko 164/18 2018-04-20 - 15:00 115 Robert Stącel
II K 332/17 2018-04-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 302/17 2018-04-24 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 12/18 2018-04-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 50/18 2018-04-24 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 321/17 2018-04-25 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 229/17 2018-04-25 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 309/16 2018-04-25 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 352/16 2018-04-25 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 138/18 2018-04-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 45/18 2018-04-27 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 122/17 2018-04-27 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 503/17 2018-04-27 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 250/17 2018-04-27 - 11:50 115 Robert Stącel
II Ko 167/18 2018-04-27 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 48/18 2018-05-07 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 317/17 2018-05-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 15/18 2018-05-07 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 334/17 2018-05-08 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 232/17 2018-05-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 21/18 2018-05-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 43/18 2018-05-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 10/18 2018-05-09 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 48/18 2018-05-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 57/18 2018-05-14 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 41/18 2018-05-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 31/18 2018-05-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 16/18 2018-05-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 295/17 2018-05-18 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 233/17 2018-05-18 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 198/16 2018-05-18 - 09:45 13 Katarzyna Cichoń
II K 267/17 2018-05-18 - 10:45 13 Katarzyna Cichoń
II K 149/17 2018-05-18 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
II W 398/16 2018-05-18 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
II W 492/17 2018-05-18 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 240/17 2018-05-18 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
II K 29/18 2018-05-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 254/17 2018-05-21 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 62/17 2018-05-21 - 11:30 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 48/18 2018-03-20 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 1/18 2018-03-20 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 28/18 2018-03-20 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 26/18 2018-03-20 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 19/18 2018-03-20 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 21/18 2018-03-20 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 25/18 2018-03-20 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nmo 6/18 2018-03-20 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RC 77/17 2018-03-20 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 61/18 2018-03-21 - 09:30 1 Dorota Kozubal
III Nsm 58/18 2018-03-21 - 10:00 1 Dorota Kozubal
III Nsm 59/18 2018-03-21 - 10:30 1 Dorota Kozubal
III Nsm 60/18 2018-03-21 - 11:00 1 Dorota Kozubal
III Nsm 56/18 2018-03-21 - 11:30 1 Dorota Kozubal
III Nsm 24/18 2018-03-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 33/18 2018-03-22 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 55/17 2018-03-22 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 34/18 2018-03-22 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 33/18 2018-03-22 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 35/18 2018-03-22 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 36/18 2018-03-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 38/18 2018-03-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 41/18 2018-03-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 7/18 2018-03-27 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 15/18 2018-03-27 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 42/18 2018-03-27 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 174/16 2018-03-27 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 11/18 2018-03-27 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 36/18 2018-03-27 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 40/18 2018-03-27 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 12/18 2018-04-05 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 109/17 2018-04-05 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 45/18 2018-04-05 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 39/18 2018-04-05 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 205/17 2018-04-05 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 71/17 2018-04-05 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 48/18 2018-04-05 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 45/18 2018-04-05 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 39/18 2018-04-05 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 56/15 2018-04-05 - 14:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/18 2018-04-17 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 14/18 2018-04-17 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 5/18 2018-04-17 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 11/18 2018-04-17 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 12/18 2018-04-17 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RC 14/18 2018-04-17 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 38/18 2018-04-17 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 6/18 2018-04-19 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 16/18 2018-04-19 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 50/18 2018-04-19 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 14/18 2018-04-24 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2018-04-24 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Cps 6/18 2018-04-24 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 54/17 2018-04-24 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 215/17 2018-04-24 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 15/18 2018-04-24 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 32/18 2018-04-24 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 25/18 2018-04-26 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 123/17 2018-04-26 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 9/18 2018-04-26 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 56/17 2018-04-26 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 49/18 2018-04-26 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 27/18 2018-04-26 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 97/17 2018-05-08 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 8/18 2018-05-08 - 09:15 202 Dorota Kozubal
III RC 18/18 2018-05-08 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 26/18 2018-05-08 - 12:30 202 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-03-20 14:00:04

Rejestr zmian