Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 181/18 2018-09-26 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 387/16 2018-09-26 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2018-09-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 267/17 2018-09-26 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 211/17 2018-09-26 - 10:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 52/17 2018-09-26 - 10:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 154/18 2018-09-26 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 233/15 2018-09-26 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 288/18 2018-09-26 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 33/18 2018-09-26 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 66/16 2018-09-26 - 12:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 186/18 2018-09-26 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 240/18 2018-09-26 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 229/18 2018-09-26 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 287/18 2018-09-26 - 13:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 50/18 2018-09-26 - 14:15 13 Jerzy Czownicki
I C 467/17 2018-09-27 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 207/18 2018-09-28 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 200/18 2018-09-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 117/18 2018-09-28 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 18/18 2018-09-28 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 19/18 2018-09-28 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 20/18 2018-09-28 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 21/18 2018-09-28 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 22/18 2018-09-28 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 15/18 2018-09-28 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 24/18 2018-10-03 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 17/18 2018-10-03 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 225/17 2018-10-03 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 222/17 2018-10-03 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 223/18 2018-10-03 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 22/18 2018-10-03 - 11:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 377/16 2018-10-03 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 118/17 2018-10-03 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 38/17 2018-10-03 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 52/18 2018-10-03 - 12:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 49/18 2018-10-03 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 47/18 2018-10-03 - 12:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 42/18 2018-10-03 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 37/18 2018-10-03 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 38/18 2018-10-03 - 13:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 221/17 2018-10-04 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 286/18 2018-10-04 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I C 85/18 2018-10-04 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I C 50/18 2018-10-04 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 157/17 2018-10-05 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 139/18 2018-10-05 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 143/18 2018-10-05 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 152/18 2018-10-05 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 390/17 2018-10-05 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 206/18 2018-10-05 - 12:50 13 Katarzyna Cichoń
I Co 230/17 2018-10-05 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 68/18 2018-10-10 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 24/18 2018-10-10 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 218/17 2018-10-10 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 130/18 2018-10-10 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I C 81/18 2018-10-10 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 77/18 2018-10-10 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 74/18 2018-10-10 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 66/18 2018-10-10 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 203/18 2018-10-10 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 90/18 2018-10-10 - 11:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 88/18 2018-10-10 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 91/18 2018-10-10 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 101/18 2018-10-10 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I C 284/18 2018-10-10 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I C 283/18 2018-10-10 - 12:40 13 Jerzy Czownicki
I C 282/18 2018-10-10 - 12:50 13 Jerzy Czownicki
I C 290/18 2018-10-10 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I C 285/18 2018-10-10 - 13:10 13 Jerzy Czownicki
I C 292/18 2018-10-10 - 13:20 13 Jerzy Czownicki
I C 291/18 2018-10-10 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 289/18 2018-10-10 - 13:40 13 Jerzy Czownicki
I Co 216/18 2018-10-10 - 13:50 13 Jerzy Czownicki
I Ns 142/17 2018-10-10 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 119/18 2018-10-10 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 52/18 2018-10-11 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 153/17 2018-10-11 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 327/16 2018-10-11 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 340/16 2018-10-11 - 11:45 115 Jerzy Czownicki
I Co 205/17 2018-10-11 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 91/15 2018-10-11 - 13:45 115 Jerzy Czownicki
I Co 186/17 2018-10-19 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 187/17 2018-10-19 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 188/17 2018-10-19 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 82/18 2018-10-19 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 182/17 2018-10-19 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 78/18 2018-10-22 - 09:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 245/17 2018-10-24 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 296/18 2018-10-24 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/17 2018-10-24 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 94/17 2018-10-24 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 275/18 2018-10-24 - 11:50 202 Katarzyna Cichoń
I C 466/17 2018-10-24 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 293/16 2018-10-24 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 183/18 2018-10-24 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 184/18 2018-10-24 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 199/18 2018-10-26 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/18 2018-10-26 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2018-10-26 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 113/16 2018-10-26 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 198/18 2018-11-07 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 251/18 2018-11-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 100/17 2018-11-07 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 177/18 2018-11-07 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 135/18 2018-11-07 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 153/18 2018-11-07 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 10/18 2018-11-14 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 61/18 2018-11-14 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/17 2018-11-14 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 211/18 2018-11-14 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 235/18 2018-11-14 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 236/17 2018-11-14 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 56/16 2018-11-14 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 251/17 2018-11-14 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 17/18 2018-11-14 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 66/17 2018-11-14 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 179/18 2018-11-21 - 08:40 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 134/18 2018-11-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 232/16 2018-11-21 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 17/17 2018-11-21 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 228/18 2018-11-30 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 43/15 2018-11-30 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 123/18 2018-11-30 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 16/18 2018-11-30 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 393/16 2018-11-30 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 127/17 2018-11-30 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/17 2018-11-30 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 245/17 2018-12-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 173/18 2018-12-05 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 116/18 2018-12-05 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 200/18 2018-12-05 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 210/18 2018-12-05 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 139/17 2018-12-12 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/18 2018-12-12 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 232/18 2018-12-14 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 303/18 2018-12-14 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 34/18 2018-12-19 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 145/18 2018-12-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 116/18 2018-12-19 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 93/18 2019-01-16 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 34/17 2019-01-16 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 284/17 2019-01-16 - 10:30 13 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 127/18 2018-09-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 328/17 2018-09-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 129/18 2018-09-24 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 308/17 2018-09-24 - 13:20 115 Robert Stącel
II W 200/18 2018-09-24 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 150/18 2018-09-24 - 14:20 115 Robert Stącel
II Kp 107/18 2018-09-24 - 14:40 115 Robert Stącel
II Kp 114/18 2018-09-24 - 15:10 115 Robert Stącel
II Ko 455/18 2018-09-25 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 265/17 2018-09-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 126/18 2018-09-25 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 91/18 2018-09-25 - 09:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 232/18 2018-09-25 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 234/18 2018-09-25 - 10:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 451/18 2018-09-25 - 10:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 128/18 2018-09-25 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 439/18 2018-09-25 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 434/18 2018-09-25 - 11:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 12/18 2018-09-25 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 8/18 2018-09-25 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 346/18 2018-09-25 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 199/18 2018-09-25 - 12:50 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 320/17 2018-09-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 418/18 2018-09-25 - 13:10 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 177/18 2018-09-25 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 172/18 2018-09-25 - 14:40 115 Robert Stącel
II K 174/18 2018-09-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 454/18 2018-09-27 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 205/18 2018-09-27 - 09:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 242/18 2018-09-27 - 09:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 492/17 2018-09-27 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 76/17 2018-09-27 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 168/18 2018-09-27 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 134/18 2018-09-27 - 12:50 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 481/18 2018-09-28 - 08:30 115 Robert Stącel
II W 249/18 2018-09-28 - 08:50 115 Robert Stącel
II K 216/18 2018-09-28 - 09:10 115 Robert Stącel
II W 214/18 2018-09-28 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 490/18 2018-09-28 - 09:50 115 Robert Stącel
II Ko 484/18 2018-09-28 - 10:10 115 Robert Stącel
II Ko 471/18 2018-09-28 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 335/18 2018-09-28 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 93/18 2018-09-28 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 213/18 2018-10-01 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 270/17 2018-10-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 153/18 2018-10-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 156/18 2018-10-01 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 138/18 2018-10-01 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 117/18 2018-10-01 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 332/17 2018-10-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 447/18 2018-10-02 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 131/18 2018-10-02 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 83/18 2018-10-02 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 143/18 2018-10-02 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 95/18 2018-10-02 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 224/18 2018-10-02 - 12:45 115 Robert Stącel
II K 104/18 2018-10-02 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 456/18 2018-10-02 - 13:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 476/18 2018-10-02 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 474/18 2018-10-02 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 211/18 2018-10-02 - 14:50 115 Robert Stącel
II K 197/18 2018-10-03 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 254/18 2018-10-05 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 193/18 2018-10-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 381/18 2018-10-05 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 192/18 2018-10-05 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 182/18 2018-10-05 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 183/18 2018-10-05 - 10:20 115 Robert Stącel
II Ko 377/18 2018-10-05 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 168/18 2018-10-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 375/18 2018-10-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 171/18 2018-10-05 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 215/18 2018-10-05 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 217/18 2018-10-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 218/18 2018-10-05 - 12:25 115 Robert Stącel
II Ko 341/18 2018-10-05 - 12:40 115 Robert Stącel
II Ko 412/18 2018-10-05 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2018-10-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 337/18 2018-10-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 266/17 2018-10-08 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 331/17 2018-10-10 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 207/18 2018-10-10 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 206/18 2018-10-10 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 459/18 2018-10-10 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 223/18 2018-10-10 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 503/18 2018-10-10 - 13:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 217/18 2018-10-12 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 209/18 2018-10-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/17 2018-10-12 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Ko 473/18 2018-10-12 - 09:20 115 Robert Stącel
II Kp 132/18 2018-10-12 - 09:45 115 Robert Stącel
II W 246/18 2018-10-12 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 215/18 2018-10-12 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 214/18 2018-10-12 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 480/18 2018-10-12 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 479/18 2018-10-12 - 11:45 115 Robert Stącel
II Kp 134/18 2018-10-12 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 212/18 2018-10-12 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 136/18 2018-10-12 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 504/18 2018-10-12 - 13:40 115 Robert Stącel
II Kop 7/18 2018-10-12 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 518/18 2018-10-12 - 14:20 115 Robert Stącel
II W 263/18 2018-10-12 - 14:40 115 Robert Stącel
II K 145/18 2018-10-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 205/18 2018-10-15 - 14:30 115 Robert Stącel
II W 167/18 2018-10-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 188/18 2018-10-16 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 132/18 2018-10-16 - 09:40 115 Robert Stącel
II Kop 11/18 2018-10-16 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 188/18 2018-10-16 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 178/18 2018-10-16 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 320/18 2018-10-16 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 444/18 2018-10-16 - 11:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 169/18 2018-10-16 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 144/18 2018-10-16 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 206/18 2018-10-16 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 149/18 2018-10-16 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 66/18 2018-10-16 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 181/18 2018-10-16 - 14:20 115 Robert Stącel
II Kp 137/18 2018-10-16 - 14:50 115 Robert Stącel
II K 330/17 2018-10-17 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 203/18 2018-10-17 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 498/18 2018-10-17 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 513/18 2018-10-17 - 12:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 8/18 2018-10-17 - 13:10 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 9/18 2018-10-17 - 13:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 397/18 2018-10-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/16 2018-10-19 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 104/18 2018-10-19 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 103/18 2018-10-19 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 501/18 2018-10-19 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 521/18 2018-10-19 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 135/18 2018-10-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 221/18 2018-10-23 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 154/18 2018-10-23 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 219/18 2018-10-23 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 29/18 2018-10-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 139/18 2018-10-23 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 198/18 2018-10-23 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 830/17 2018-10-23 - 13:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 506/18 2018-10-24 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 276/18 2018-10-24 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 268/18 2018-10-24 - 09:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 309/16 2018-10-24 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 254/17 2018-10-24 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 527/18 2018-10-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kop 10/18 2018-10-26 - 09:25 115 Robert Stącel
II Kop 12/18 2018-10-26 - 09:45 115 Robert Stącel
II Kop 13/18 2018-10-26 - 10:05 115 Robert Stącel
II Ko 525/18 2018-10-26 - 10:35 115 Robert Stącel
II W 272/18 2018-10-26 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 270/18 2018-10-26 - 11:20 115 Robert Stącel
II Ko 510/18 2018-10-26 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 74/17 2018-10-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 466/18 2018-10-29 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 143/18 2018-10-29 - 09:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/17 2018-10-30 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 175/18 2018-10-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 78/18 2018-10-30 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 133/18 2018-10-30 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 106/18 2018-11-05 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 123/18 2018-11-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 85/18 2018-11-05 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 152/18 2018-11-06 - 08:30 115 Robert Stącel
II W 159/18 2018-11-06 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 159/18 2018-11-06 - 09:10 115 Robert Stącel
II K 187/18 2018-11-06 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 77/18 2018-11-06 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 167/18 2018-11-06 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 107/18 2018-11-06 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 295/17 2018-11-09 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 185/18 2018-11-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/17 2018-11-12 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 160/18 2018-11-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 170/18 2018-11-13 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 176/18 2018-11-13 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 327/17 2018-11-16 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 314/17 2018-11-16 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 221/18 2018-11-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 190/18 2018-11-19 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 184/18 2018-11-19 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 169/18 2018-11-19 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 173/18 2018-11-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/17 2018-11-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 218/18 2018-11-20 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 33/18 2018-11-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 122/18 2018-11-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 122/17 2018-11-26 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 62/17 2018-11-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2018-11-27 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 295/17 2018-11-28 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 186/18 2018-12-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 245/18 2018-12-03 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 74/18 2018-12-07 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 101/18 2018-09-25 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 102/18 2018-09-25 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 110/18 2018-09-25 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 116/18 2018-09-25 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 36/18 2018-09-25 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 107/18 2018-09-25 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 121/18 2018-09-25 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 124/18 2018-09-25 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 123/18 2018-09-25 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III Alk 1/18 2018-09-26 - 09:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 16/17 2018-09-26 - 09:15 1 Dorota Kozubal
III RNs 66/18 2018-09-27 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 36/18 2018-09-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 15/18 2018-09-27 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 139/18 2018-09-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 41/18 2018-09-27 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2018-09-27 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 151/18 2018-10-02 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 152/18 2018-10-02 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 150/18 2018-10-02 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 157/18 2018-10-02 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 66/18 2018-10-02 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 149/18 2018-10-02 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 161/18 2018-10-02 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 69/18 2018-10-04 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 46/18 2018-10-04 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 116/18 2018-10-04 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 137/18 2018-10-04 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 141/18 2018-10-04 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 40/18 2018-10-04 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 140/18 2018-10-04 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 50/18 2018-10-04 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 38/18 2018-10-04 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 98/18 2018-10-11 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 104/18 2018-10-11 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 115/18 2018-10-11 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 41/18 2018-10-11 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 40/18 2018-10-11 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 36/18 2018-10-11 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 51/18 2018-10-11 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 118/18 2018-10-16 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 163/18 2018-10-16 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 164/18 2018-10-16 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 43/18 2018-10-16 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 42/18 2018-10-16 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 47/18 2018-10-16 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 31/18 2018-10-16 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 53/18 2018-10-16 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 97/18 2018-10-23 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 158/18 2018-10-23 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 49/18 2018-10-23 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 109/18 2018-10-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2018-10-25 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 48/18 2018-10-25 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 112/18 2018-10-30 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 43/18 2018-10-30 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 39/18 2018-10-30 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RC 52/18 2018-10-30 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 55/18 2018-10-30 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RC 44/18 2018-10-30 - 14:30 202 Dorota Kozubal
III RC 45/18 2018-10-30 - 14:45 202 Dorota Kozubal
III RC 47/18 2018-11-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 167/18 2018-11-08 - 11:30 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-09-22 14:00:10

Rejestr zmian