Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 52/18 2019-01-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 110/18 2019-01-24 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 72/15 2019-01-24 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 419/18 2019-01-24 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 140/18 2019-01-24 - 14:10 115 Jerzy Czownicki
I C 352/18 2019-01-25 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 353/18 2019-01-25 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 364/17 2019-01-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 322/18 2019-01-30 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 122/18 2019-01-30 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 158/18 2019-01-30 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 202/18 2019-01-30 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 161/18 2019-01-30 - 09:20 13 Jerzy Czownicki
I C 2/18 2019-01-30 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 172/18 2019-01-30 - 09:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 169/18 2019-01-30 - 10:10 13 Jerzy Czownicki
I Ns 170/18 2019-01-30 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 338/18 2019-01-30 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 167/18 2019-01-30 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 155/18 2019-01-30 - 11:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 174/18 2019-01-30 - 11:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 160/18 2019-01-30 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 138/18 2019-01-30 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 150/18 2019-01-30 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I C 304/18 2019-01-30 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 162/18 2019-01-30 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 19/17 2019-01-30 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 196/16 2019-01-31 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 141/18 2019-01-31 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 270/18 2019-01-31 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I C 245/18 2019-01-31 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 238/17 2019-01-31 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 56/18 2019-01-31 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 17/17 2019-01-31 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I Co 52/18 2019-01-31 - 13:45 115 Jerzy Czownicki
I Co 203/18 2019-02-01 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 354/18 2019-02-01 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 314/18 2019-02-01 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 109/17 2019-02-01 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 361/18 2019-02-06 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 362/18 2019-02-06 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 18/18 2019-02-06 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 116/18 2019-02-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 20/18 2019-02-06 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 267/18 2019-02-06 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/18 2019-02-06 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 323/18 2019-02-06 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 208/18 2019-02-06 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 135/18 2019-02-06 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 166/18 2019-02-06 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 23/18 2019-02-06 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 106/18 2019-02-06 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 84/18 2019-02-06 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 111/16 2019-02-07 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 6/18 2019-02-07 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I C 222/16 2019-02-07 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 326/16 2019-02-07 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 177/17 2019-02-07 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 68/18 2019-02-08 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2019-02-08 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 382/18 2019-02-13 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 375/18 2019-02-13 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 363/18 2019-02-13 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 107/18 2019-02-13 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 369/18 2019-02-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 268/18 2019-02-13 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 286/18 2019-02-13 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 110/18 2019-02-13 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 289/18 2019-02-13 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 92/18 2019-02-13 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 288/18 2019-02-13 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 177/18 2019-02-13 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 281/18 2019-02-13 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 103/18 2019-02-13 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 292/18 2019-02-13 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 276/18 2019-02-13 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 252/17 2019-02-13 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 17/18 2019-02-13 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 420/18 2019-02-14 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 65/17 2019-02-14 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 217/17 2019-02-14 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I C 341/18 2019-02-27 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 367/18 2019-02-27 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 281/18 2019-02-27 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 25/18 2019-02-27 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 300/18 2019-02-27 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 62/18 2019-02-27 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 418/18 2019-02-27 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 299/18 2019-02-27 - 12:35 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 224/17 2019-02-27 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 399/18 2019-03-06 - 08:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 400/18 2019-03-06 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 136/18 2019-03-06 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 236/18 2019-03-06 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 204/18 2019-03-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 232/18 2019-03-06 - 09:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 237/18 2019-03-06 - 09:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 219/18 2019-03-06 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 36/16 2019-03-06 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 221/18 2019-03-06 - 10:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 132/18 2019-03-06 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 205/17 2019-03-06 - 10:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 99/18 2019-03-06 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 188/18 2019-03-06 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 401/18 2019-03-06 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 43/18 2019-03-07 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I C 383/18 2019-03-13 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 392/18 2019-03-13 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 24/18 2019-03-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 368/18 2019-03-13 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 34/17 2019-03-13 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 387/17 2019-03-13 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 66/18 2019-03-13 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 384/18 2019-03-13 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 377/18 2019-03-13 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 6/18 2019-03-14 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 153/17 2019-03-14 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I C 403/18 2019-03-20 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 393/18 2019-03-20 - 08:40 202 Katarzyna Cichoń
I C 402/18 2019-03-20 - 08:50 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/18 2019-03-20 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 311/18 2019-03-20 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 89/18 2019-03-20 - 09:20 13 Jerzy Czownicki
I Cps 26/18 2019-03-20 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 90/18 2019-03-20 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 381/18 2019-03-20 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 289/18 2019-03-20 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 405/18 2019-03-20 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 396/18 2019-03-20 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 389/18 2019-03-20 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 398/18 2019-03-20 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 391/18 2019-03-20 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 406/18 2019-03-20 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 395/18 2019-03-20 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 394/18 2019-03-20 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 404/18 2019-03-20 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 450/18 2019-03-20 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 449/18 2019-03-20 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 448/18 2019-03-20 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 447/18 2019-03-20 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 446/18 2019-03-20 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 445/18 2019-03-20 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 87/18 2019-03-21 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 290/15 2019-03-21 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 206/16 2019-03-21 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 263/17 2019-03-21 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2019-03-27 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 258/18 2019-03-29 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 380/16 2019-03-29 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 246/17 2019-03-29 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 71/15 2019-03-29 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 296/18 2019-03-29 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 410/18 2019-03-29 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 379/18 2019-03-29 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 417/18 2019-03-29 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 411/18 2019-03-29 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 414/18 2019-03-29 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 412/18 2019-03-29 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 385/18 2019-03-29 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 365/18 2019-04-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 372/18 2019-04-03 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 287/18 2019-04-03 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 424/18 2019-04-03 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 413/18 2019-04-03 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 425/18 2019-04-03 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 416/18 2019-04-03 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 312/18 2019-04-03 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 333/18 2019-04-03 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/18 2019-04-12 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 357/18 2019-04-12 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 239/18 2019-04-12 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 366/18 2019-04-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 601/18 2019-01-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 593/18 2019-01-25 - 09:30 115 Robert Stącel
II W 333/18 2019-01-25 - 10:10 115 Robert Stącel
II W 335/18 2019-01-25 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kop 22/18 2019-01-25 - 10:50 115 Robert Stącel
II Kp 137/18 2019-01-25 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 297/18 2019-01-25 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 344/18 2019-01-25 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 340/18 2019-01-25 - 12:20 115 Robert Stącel
II Kp 176/18 2019-01-25 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 191/18 2019-01-25 - 13:05 115 Robert Stącel
II Ko 568/18 2019-01-25 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 331/17 2019-01-29 - 08:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 256/18 2019-01-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 316/18 2019-01-29 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 624/18 2019-01-29 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 244/18 2019-01-29 - 10:50 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 317/17 2019-01-29 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 328/18 2019-01-29 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 176/18 2019-01-29 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 660/18 2019-01-29 - 13:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 62/17 2019-01-29 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 294/18 2019-01-30 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 193/18 2019-01-30 - 09:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 300/17 2019-01-30 - 09:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 704/18 2019-01-30 - 10:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 196/18 2019-01-30 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 322/18 2019-01-30 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 323/18 2019-01-30 - 11:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 210/18 2019-01-30 - 12:10 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 330/18 2019-01-31 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 331/18 2019-01-31 - 09:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 352/18 2019-01-31 - 09:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 26/18 2019-01-31 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 299/18 2019-01-31 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 367/18 2019-01-31 - 11:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 372/18 2019-01-31 - 11:50 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 39/19 2019-01-31 - 12:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 35/19 2019-01-31 - 12:50 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 709/18 2019-02-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 696/18 2019-02-01 - 09:20 115 Robert Stącel
II W 358/18 2019-02-01 - 09:50 115 Robert Stącel
II Ko 701/18 2019-02-01 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 321/18 2019-02-01 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 720/18 2019-02-01 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 723/18 2019-02-01 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 727/18 2019-02-01 - 11:35 115 Robert Stącel
II W 2/19 2019-02-01 - 11:55 115 Robert Stącel
II W 374/18 2019-02-01 - 12:15 115 Robert Stącel
II Ko 1/19 2019-02-01 - 12:35 115 Robert Stącel
II K 185/18 2019-02-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 332/18 2019-02-04 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 351/18 2019-02-04 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 349/18 2019-02-04 - 10:45 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 357/18 2019-02-04 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 160/18 2019-02-04 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 234/18 2019-02-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 204/18 2019-02-05 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 199/18 2019-02-05 - 09:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 221/18 2019-02-05 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 342/18 2019-02-05 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 306/18 2019-02-05 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 260/18 2019-02-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 175/18 2019-02-05 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 337/18 2019-02-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 343/18 2019-02-08 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 344/18 2019-02-08 - 09:45 115 Robert Stącel
II Kp 197/18 2019-02-08 - 10:05 115 Robert Stącel
II K 346/18 2019-02-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 338/18 2019-02-08 - 10:50 115 Robert Stącel
II Kp 215/18 2019-02-08 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 11/19 2019-02-11 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/18 2019-02-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 309/18 2019-02-11 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/17 2019-02-11 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 329/18 2019-02-11 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 308/18 2019-02-11 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 282/18 2019-02-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 186/18 2019-02-12 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 265/17 2019-02-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 319/18 2019-02-12 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 279/18 2019-02-12 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 280/18 2019-02-12 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 190/18 2019-02-12 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 195/18 2019-02-12 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 697/18 2019-02-12 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 275/18 2019-02-12 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/17 2019-02-12 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 556/18 2019-02-12 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 578/18 2019-02-12 - 12:50 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 284/18 2019-02-12 - 13:10 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 226/16 2019-02-12 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 188/18 2019-02-13 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 149/17 2019-02-15 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 222/18 2019-02-18 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 78/18 2019-02-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 264/18 2019-02-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 262/18 2019-02-18 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 273/18 2019-02-18 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 12/18 2019-02-18 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 218/18 2019-02-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/18 2019-02-19 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 245/18 2019-02-19 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 192/18 2019-02-22 - 08:30 115 Robert Stącel
II Kp 138/18 2019-02-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 373/18 2019-02-22 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 212/18 2019-02-22 - 09:50 115 Robert Stącel
II Kp 216/18 2019-02-22 - 10:15 115 Robert Stącel
II Kp 201/18 2019-02-22 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 2/19 2019-02-22 - 11:10 115 Robert Stącel
II W 8/19 2019-02-22 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 217/18 2019-02-22 - 11:50 115 Robert Stącel
II Kop 1/19 2019-02-22 - 11:50 115 Robert Stącel
II Kp 214/18 2019-02-22 - 12:15 115 Robert Stącel
II Ko 27/19 2019-02-22 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 5/19 2019-02-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kop 2/19 2019-02-22 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 14/19 2019-02-22 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2019-02-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/17 2019-02-25 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 267/18 2019-02-25 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 270/17 2019-02-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2019-02-26 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 175/18 2019-02-26 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 17/19 2019-02-27 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 31/19 2019-02-27 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 213/18 2019-02-27 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 142/18 2019-02-27 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 16/19 2019-02-27 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 40/19 2019-02-27 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 26/19 2019-02-27 - 11:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 311/18 2019-02-27 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 33/19 2019-03-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 220/18 2019-03-01 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 5/19 2019-03-01 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 300/18 2019-03-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 25/19 2019-03-01 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 26/19 2019-03-01 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 74/18 2019-03-01 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kp 9/19 2019-03-01 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 322/18 2019-03-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 357/18 2019-03-04 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 281/18 2019-03-04 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 247/18 2019-03-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 345/18 2019-03-05 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 240/18 2019-03-05 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 1/19 2019-03-05 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 2/19 2019-03-05 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 6/19 2019-03-05 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 238/18 2019-03-05 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 85/18 2019-03-05 - 14:30 115 Robert Stącel
II W 366/18 2019-03-06 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 233/17 2019-03-06 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 95/18 2019-03-06 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 328/17 2019-03-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 332/17 2019-03-11 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 296/18 2019-03-11 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 290/18 2019-03-11 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 339/18 2019-03-11 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 356/18 2019-03-11 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 292/18 2019-03-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 268/18 2019-03-12 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 336/18 2019-03-12 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 169/18 2019-03-12 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 656/18 2019-03-12 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 132/18 2019-03-12 - 14:00 115 Robert Stącel
II W 224/18 2019-03-15 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
II K 314/17 2019-03-15 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 339/18 2019-03-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 340/18 2019-03-18 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 358/18 2019-03-18 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 18/19 2019-03-18 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 303/18 2019-03-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/18 2019-03-19 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 295/18 2019-03-19 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 314/17 2019-03-22 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 300/16 2019-03-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 243/18 2019-03-25 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 313/18 2019-03-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 335/18 2019-03-26 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 78/18 2019-04-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 327/17 2019-04-26 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 140/18 2019-01-24 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 64/18 2019-01-24 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 63/18 2019-01-24 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 79/18 2019-01-24 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 78/18 2019-01-24 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 139/18 2019-01-24 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Opm 9/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 10/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 11/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 12/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 26/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 27/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 28/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 56/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 93/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 99/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 104/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 137/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 138/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 139/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 140/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 143/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 144/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 146/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 147/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 148/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 149/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 152/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 155/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 159/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 160/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 161/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 165/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 167/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 170/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 174/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 175/15 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 3/16 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 5/16 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 7/16 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 9/16 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 10/16 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 1/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 2/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 2/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 5/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 6/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 7/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 8/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 8/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 11/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 15/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 23/17 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 1/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 2/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 2/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 4/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 5/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 5/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 6/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 17/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 24/18 2019-01-28 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III RNs 136/18 2019-01-31 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 151/18 2019-01-31 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 166/18 2019-01-31 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 194/18 2019-01-31 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 193/18 2019-01-31 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 71/17 2019-01-31 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 7/19 2019-02-05 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 2/19 2019-02-05 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2019-02-05 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 5/19 2019-02-05 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 4/19 2019-02-05 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 3/19 2019-02-05 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 1/19 2019-02-05 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 9/19 2019-02-05 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 8/19 2019-02-05 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Cps 2/19 2019-02-05 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 186/18 2019-02-07 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 62/18 2019-02-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 77/18 2019-02-07 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 40/18 2019-02-07 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 198/18 2019-02-07 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 183/18 2019-02-12 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 182/18 2019-02-12 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2019-02-12 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 175/18 2019-02-14 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 161/18 2019-02-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 38/18 2019-02-14 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 171/18 2019-02-14 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 61/18 2019-02-14 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 188/18 2019-02-14 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 167/18 2019-02-19 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 183/18 2019-02-19 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 176/18 2019-02-19 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RC 75/18 2019-02-19 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 76/18 2019-02-19 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 199/18 2019-02-19 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 168/18 2019-02-21 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 72/18 2019-02-21 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 197/18 2019-02-21 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 1/19 2019-02-21 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 48/18 2019-02-21 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 7/19 2019-02-21 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 179/18 2019-02-26 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 3/19 2019-02-26 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 6/19 2019-02-26 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 1/19 2019-02-26 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RCo 1/19 2019-02-26 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 11/19 2019-02-26 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 9/19 2019-02-26 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 13/19 2019-02-26 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 164/18 2019-02-28 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 66/18 2019-02-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 2/19 2019-02-28 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 2/19 2019-02-28 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 106/18 2019-02-28 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 196/18 2019-02-28 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 195/18 2019-02-28 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 12/19 2019-03-05 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 8/19 2019-03-05 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 13/19 2019-03-05 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 1/19 2019-03-05 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 62/18 2019-03-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 2/19 2019-03-07 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 4/19 2019-03-07 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 8/19 2019-03-07 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 3/19 2019-03-07 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 5/19 2019-03-07 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 6/19 2019-03-07 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 7/19 2019-03-07 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 187/18 2019-03-12 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 188/18 2019-03-12 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 189/18 2019-03-12 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 161/18 2019-03-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 185/18 2019-03-14 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 173/18 2019-03-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 152/18 2019-03-28 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 184/18 2019-03-28 - 14:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-01-24 08:00:10

Rejestr zmian