Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 256/17 2018-05-23 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 360/15 2018-05-23 - 09:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 250/17 2018-05-23 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 91/17 2018-05-23 - 10:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 187/17 2018-05-23 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 379/16 2018-05-23 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 299/17 2018-05-23 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 116/17 2018-05-23 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 59/15 2018-05-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 58/15 2018-05-24 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 76/16 2018-05-24 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 240/17 2018-05-24 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 72/18 2018-05-25 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 113/16 2018-05-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 545/16 2018-05-25 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 302/17 2018-05-25 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/17 2018-05-25 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/17 2018-05-25 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 136/18 2018-05-25 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 484/17 2018-05-28 - 09:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 36/18 2018-06-06 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 4/18 2018-06-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 16/18 2018-06-06 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 19/18 2018-06-06 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 73/18 2018-06-06 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 7/18 2018-06-06 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 104/18 2018-06-06 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 70/18 2018-06-06 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 218/17 2018-06-06 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 17/18 2018-06-08 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 110/16 2018-06-08 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2018-06-08 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 182/17 2018-06-08 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 257/17 2018-06-11 - 10:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 83/18 2018-06-13 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 159/17 2018-06-13 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 55/18 2018-06-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 5/17 2018-06-13 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 12/18 2018-06-13 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 53/18 2018-06-13 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 58/18 2018-06-13 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 261/17 2018-06-13 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 16/18 2018-06-13 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 233/17 2018-06-13 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 467/17 2018-06-13 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 45/18 2018-06-13 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Co 205/17 2018-06-13 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 79/18 2018-06-13 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 67/17 2018-06-13 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I C 78/18 2018-06-13 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 137/17 2018-06-14 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 193/17 2018-06-14 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 167/17 2018-06-14 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 97/18 2018-06-15 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 13/16 2018-06-15 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 107/17 2018-06-18 - 08:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 203/17 2018-06-20 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 200/16 2018-06-20 - 09:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 16/15 2018-06-20 - 09:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 91/15 2018-06-20 - 09:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 156/16 2018-06-20 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 134/15 2018-06-20 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 2/18 2018-06-20 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 411/15 2018-06-20 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 339/16 2018-06-20 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 353/16 2018-06-20 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 26/15 2018-06-21 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 325/16 2018-06-21 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 275/17 2018-06-21 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 230/17 2018-06-21 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 250/17 2018-06-21 - 12:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 69/18 2018-06-22 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 260/17 2018-06-22 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 31/18 2018-06-22 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 245/17 2018-06-22 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 56/18 2018-06-22 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 125/18 2018-06-22 - 11:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 57/18 2018-06-22 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/18 2018-06-22 - 12:10 13 Katarzyna Cichoń
I C 34/18 2018-06-22 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 47/18 2018-06-22 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 59/18 2018-06-22 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 95/18 2018-06-22 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 395/16 2018-06-22 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 106/18 2018-06-27 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 115/18 2018-06-27 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 206/17 2018-06-27 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 276/17 2018-06-27 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/17 2018-06-27 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 131/17 2018-06-27 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 36/16 2018-06-27 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 8/18 2018-06-27 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 145/18 2018-06-27 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 158/18 2018-06-27 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 133/18 2018-06-27 - 13:40 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 94/18 2018-06-29 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 394/17 2018-06-29 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 362/16 2018-06-29 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 134/18 2018-06-29 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 260/17 2018-06-29 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 57/18 2018-06-29 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 91/15 2018-07-05 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 21/17 2018-07-11 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 204/16 2018-07-11 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 137/18 2018-08-03 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 44/17 2018-08-03 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 53/18 2018-08-03 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/15 2018-08-03 - 11:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 138/18 2018-08-10 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 44/18 2018-08-10 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 37/15 2018-08-10 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 280/16 2018-08-10 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 80/18 2018-08-10 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 81/18 2018-08-10 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 174/17 2018-08-10 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 139/18 2018-08-17 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 122/18 2018-08-17 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 85/18 2018-08-17 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 177/18 2018-08-17 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/17 2018-08-17 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 140/18 2018-08-17 - 11:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 141/18 2018-08-17 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 11/18 2018-08-17 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 158/17 2018-08-24 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 121/17 2018-08-24 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 144/18 2018-08-24 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 150/18 2018-08-24 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I Co 209/17 2018-08-29 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 209/16 2018-09-07 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 49/17 2018-09-13 - 09:00 115 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 113/16 2018-05-23 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 82/18 2018-05-23 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 187/18 2018-05-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 72/18 2018-05-25 - 09:25 115 Robert Stącel
II W 105/18 2018-05-25 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 104/18 2018-05-25 - 10:20 115 Robert Stącel
II W 466/17 2018-05-25 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 80/18 2018-05-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 87/18 2018-05-25 - 13:25 115 Robert Stącel
II K 90/18 2018-05-25 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 91/18 2018-05-25 - 14:15 115 Robert Stącel
II Ko 202/18 2018-05-28 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 265/17 2018-05-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 73/18 2018-05-28 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 212/18 2018-05-28 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 47/17 2018-05-28 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 67/18 2018-05-28 - 10:45 115 Robert Stącel
II W 320/17 2018-05-28 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 268/17 2018-05-28 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 69/18 2018-05-29 - 08:30 115 Robert Stącel
II Ko 218/18 2018-05-29 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 22/18 2018-05-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 60/18 2018-05-29 - 09:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 56/17 2018-05-29 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 141/18 2018-05-29 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 63/18 2018-05-29 - 12:15 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 171/18 2018-05-29 - 12:45 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 70/18 2018-05-29 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 107/18 2018-05-29 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 71/18 2018-05-29 - 13:25 115 Robert Stącel
II Ko 217/18 2018-05-29 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 219/18 2018-05-29 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 18/18 2018-05-30 - 08:10 115 Robert Stącel
II W 153/18 2018-05-30 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 474/17 2018-05-30 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 4/18 2018-05-30 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 5/18 2018-05-30 - 10:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 119/18 2018-05-30 - 11:10 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 113/18 2018-05-30 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 227/18 2018-05-30 - 11:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 520/17 2018-06-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II Ko 280/18 2018-06-08 - 08:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 237/18 2018-06-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 285/18 2018-06-08 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 236/18 2018-06-08 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 122/17 2018-06-08 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 109/18 2018-06-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 224/18 2018-06-08 - 10:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 147/18 2018-06-08 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 100/18 2018-06-08 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 111/18 2018-06-08 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 117/18 2018-06-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 91/18 2018-06-08 - 11:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 232/17 2018-06-08 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 121/18 2018-06-08 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 103/18 2018-06-08 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 234/18 2018-06-11 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 59/18 2018-06-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 220/18 2018-06-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 105/18 2018-06-11 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 106/18 2018-06-11 - 14:50 115 Robert Stącel
II Ko 283/18 2018-06-12 - 08:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 85/18 2018-06-12 - 08:30 115 Robert Stącel
II Ko 279/18 2018-06-12 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 83/18 2018-06-12 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 115/18 2018-06-12 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 10/18 2018-06-12 - 11:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 94/18 2018-06-12 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 377/17 2018-06-13 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 114/18 2018-06-13 - 10:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 28/18 2018-06-13 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 77/18 2018-06-15 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 325/17 2018-06-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 328/17 2018-06-15 - 10:20 115 Robert Stącel
II Ko 164/18 2018-06-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2018-06-15 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 270/17 2018-06-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 308/17 2018-06-18 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 79/18 2018-06-18 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 265/17 2018-06-19 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 81/18 2018-06-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 245/18 2018-06-19 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 118/18 2018-06-19 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 120/18 2018-06-19 - 14:40 115 Robert Stącel
II Kop 4/18 2018-06-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 160/18 2018-06-22 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 96/18 2018-06-22 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 93/18 2018-06-22 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 79/18 2018-06-22 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 89/18 2018-06-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 332/17 2018-06-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 110/18 2018-06-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2018-06-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 235/17 2018-07-02 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 12/18 2018-07-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 92/18 2018-07-02 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 256/18 2018-07-02 - 10:40 115 Robert Stącel
II Ko 257/18 2018-07-02 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 16/18 2018-07-02 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 41/18 2018-07-03 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 82/18 2018-07-24 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 126/18 2018-08-02 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 266/17 2018-08-02 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/17 2018-08-27 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 76/18 2018-08-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 66/18 2018-08-27 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 78/18 2018-08-27 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 14/18 2018-08-27 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 277/17 2018-09-03 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 226/16 2018-09-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/17 2018-09-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 295/17 2018-09-14 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 506/17 2018-09-14 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 149/17 2018-10-12 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Cps 15/18 2018-05-23 - 10:00 1 Dorota Kozubal
III Cps 18/18 2018-05-23 - 10:15 1 Dorota Kozubal
III RNs 66/18 2018-05-24 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/18 2018-05-24 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 11/18 2018-05-24 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 62/18 2018-05-24 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 65/18 2018-05-24 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 63/18 2018-05-24 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 60/18 2018-05-24 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 61/18 2018-05-24 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 64/18 2018-05-24 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 25/18 2018-05-24 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 27/18 2018-05-24 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 52/18 2018-05-24 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 18/18 2018-05-29 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 19/18 2018-05-29 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 33/18 2018-05-29 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 49/18 2018-05-29 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 17/18 2018-05-29 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 63/18 2018-05-29 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 20/18 2018-05-29 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 53/18 2018-05-29 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 33/18 2018-05-29 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 35/18 2018-05-29 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 36/18 2018-05-29 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 7/18 2018-06-07 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 67/18 2018-06-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 68/18 2018-06-07 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 69/18 2018-06-07 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 70/18 2018-06-07 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 66/18 2018-06-07 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 42/18 2018-06-12 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 32/18 2018-06-12 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 76/18 2018-06-12 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 49/18 2018-06-12 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 80/18 2018-06-12 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Cps 6/18 2018-06-12 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 48/18 2018-06-12 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 76/18 2018-06-19 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 77/18 2018-06-19 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 72/18 2018-06-19 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 71/18 2018-06-19 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 79/18 2018-06-19 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RC 26/18 2018-06-19 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 78/18 2018-06-19 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RC 29/18 2018-06-19 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 78/18 2018-06-19 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RC 30/18 2018-06-21 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 27/18 2018-06-21 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 74/18 2018-06-21 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 82/18 2018-06-21 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 87/18 2018-06-21 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 88/18 2018-06-21 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 77/18 2018-06-21 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 75/18 2018-06-26 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 11/18 2018-06-26 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 83/18 2018-06-26 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 84/18 2018-06-26 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 10/18 2018-06-26 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 26/18 2018-06-26 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 57/18 2018-07-03 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 27/18 2018-07-03 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RC 28/18 2018-07-03 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 86/18 2018-07-03 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2018-07-03 - 13:00 202 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-05-23 14:00:04

Rejestr zmian