Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizacje działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Załączniki:
Pobierz plik (OIK 2.pdf)OIK[OIK]257 kB2019-07-17 08:472019-07-17 08:47
Pobierz plik (OP 2.pdf)OP[OP]301 kB2019-07-17 08:492019-07-17 08:49
Pobierz plik (Osoby nadzorujące i koordynujące 2.pdf)Osoby nadzorujące i koordynujące[Osoby nadzorujące i koordynujące]232 kB2019-07-17 10:412019-07-17 10:41
Pobierz plik (PIK PK 2.pdf)PIK PK[PIK PK]407 kB2019-07-17 10:422019-07-17 10:42
Pobierz plik (PKE 2.pdf)PKE[PKE]224 kB2019-07-17 10:572019-07-17 10:57
Pobierz plik (PPT 2.pdf)PPT[PPT]199 kB2019-07-17 10:572019-07-17 10:57
Pobierz plik (Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.xls)Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa[Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa]82 kB2019-07-17 11:012019-07-17 11:01
Pobierz plik (Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.xls)Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia[Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia]121 kB2019-07-17 11:022019-07-17 11:02
Pobierz plik (SOW 2.pdf)SOW[SOW]199 kB2019-07-17 11:032019-07-17 11:03
Rejestr zmian