Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

- w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00,

- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze przyjmuje interesantów:

- w poniedziałek od godziny 8.00 do godz. 18.00,

- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Czytelnia akt

- od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godz. 15.00

IV Wydział Ksiąg Wieczystych /Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

- w poniedziałek od godziny 8.00 do godz. 18.00,

- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

W każdy poniedziałek sekretariaty sądowe pełnią dyżury
w godz. od 16.00 do 18.00.

Kasa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej (za wyjątkiem ostatniego dnia pracującego każdego miesiąca w którym to kasa jest czynna do godz. 13.00):

- w poniedziałek od godziny 8.00 do godz. 15.00

- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30

Rejestr zmian