Informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia zakup eZnaków
oraz dokonywanie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Kolbuszowej w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych.

Terminal zainstalowany został w korytarzu, naprzeciw wejścia głównego.

Urządzenie akceptuje m.in. karty: Visa, MasterCard, Maestro, UnionPAY, JCB, BLIK

Zarzadzeniem nr 17/2020 PSR odwołuje sie rozprawy i posiedzenia jawne w okresie od dnia 26 października 2020 roku do dnia 6 listopada 2020 roku.

INFORMACJA

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej informuje, iż w dniu 8 października 2020 roku w godzinach: 7.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Przyczyną przerw są prace modernizacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych, o czym zostaliśmy poinformowani przez PGE Dystrybucja S.A.

W związku z powyższym przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 

Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizacje działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.