Zalecenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-
przepisow-ustawy-o.html;

2. Zestawienia wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, znajdujących się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-
o-nieodplatnej-pomocy.html;

3. Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora
Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem,
opublikowanego na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-
zalecen.html;

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html;

Rejestr zmian