Instytucje rządowe i samorządowe, a także podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa

 

 

Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktóe interwenji kryzysowej, udzielajcych pomocy / rodzinom dotkniętym przemoca w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujacych programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie
5. Wykaz pdmiotów realizaujacych programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarzadowych udzielajacych pomocy osobom / rodzinom dotknietym przemoca w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujacych lub koordynujacych na terenie województwa podkarpackiego realizacje dzialań poszczególnych służb z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Załączniki:
Pobierz plik (OIK 3.pdf)OIK 3[OIK 3]256 kB2018-07-20 13:422018-07-20 13:42
Pobierz plik (OP 3.pdf)OP 3[OP 3]302 kB2018-07-20 13:422018-07-20 13:42
Pobierz plik (Osoby nadzorujące i koordynujące 3.pdf)Osoby nadzorujące i koordynujące 3[Osoby nadzorujące i koordynujące 3]233 kB2018-07-20 13:432018-07-20 13:43
Pobierz plik (PIK PK 3.pdf)PIK PK 3[PIK PK 3]390 kB2018-07-20 13:432018-07-20 13:43
Pobierz plik (PKE 3.pdf)PKE 3[PKE 3]229 kB2018-07-20 13:442018-07-20 13:44
Pobierz plik (PPT 3.pdf)PPT 3[PPT 3]200 kB2018-07-20 13:442018-07-20 13:44
Pobierz plik (Rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-wojewodztwa-podkarpackiego.pdf)Rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-wojewodztwa-podkarpackiego[Rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-wojewodztwa-podkarpackiego.pdf]370 kB2018-07-20 13:462018-07-20 13:46
Pobierz plik (Rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia-wojewodztwa-podkarpackiego.pdf)Rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia-wojewodztwa-podkarpackie[Rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia-wojewodztwa-podkarpackiego.pdf]316 kB2018-07-20 13:462018-07-20 13:46
Pobierz plik (SOW 3.pdf)SOW 3[SOW 3]202 kB2018-07-20 13:472018-07-20 13:47
Rejestr zmian