Konkurs na zastępstwo asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej

Ogłoszenie

Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133 t.j. z późn. zm.) w związku z § 2.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów
 na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 2013.1228 )

ogłasza konkurs na zastępstwo  asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy  tj. ½ etatu
w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej
.

W załącznikach poniżej umieszczono pełny opis ogłoszenia, wymagania, dokumenty i oświadczenia.


Opublikowano komunikat z dnia 2-02-2018 r. dot. konkursu na zastępstwo asystenta sędziego na pół etatu w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej stanowiący listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu.


 Opublikowano komunikat z dnia 12-02-2018 r. dot. konkursu na zastępstwo asystenta sędziego na pół etatu w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej stanowiący listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu.


 Opublikowano komunikat z dnia 12-02-2018 r. dot. konkursu na zastępstwo asystenta sędziego na pół etatu w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej stanowiący wyniki III etapu konkursu.


 

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat do II-go etapu.pdf)komunikat do II-go etapu[komunikat do II-go etapu]221 kB2018-02-02 09:542018-02-02 09:54
Pobierz plik (komunikat do III-go etapu.pdf)komunikat do III-go etapu[komunikat do III-go etapu]148 kB2018-02-12 11:332018-02-12 11:33
Pobierz plik (komunikat o wynikach konkursu.pdf)komunikat o wynikach konkursu[komunikat o wynikach konkursu]248 kB2018-02-12 13:422018-02-12 13:42
Pobierz plik (ogloszenie o konkursie na asystenta.pdf)Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo asystenta[Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo asystenta]1311 kB2017-12-29 13:272017-12-29 13:27
Rejestr zmian