Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - bazy teleadresowe - 2020 r.

Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizacje działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (OIK.pdf)OIK.pdf[ ]251 kB2020-07-07 08:552020-07-07 08:55
Pobierz plik (OP.pdf)OP.pdf[ ]296 kB2020-07-07 08:552020-07-07 08:55
Pobierz plik (Osoby nadzorujące i koordynujące.pdf)Osoby nadzorujące i koordynujące.pdf[ ]227 kB2020-07-07 08:552020-07-07 08:55
Pobierz plik (PIK PK.pdf)PIK PK.pdf[ ]448 kB2020-07-07 08:562020-07-07 08:56
Pobierz plik (PKE.pdf)PKE.pdf[ ]223 kB2020-07-07 08:562020-07-07 08:56
Pobierz plik (PPT.pdf)PPT.pdf[ ]198 kB2020-07-07 08:562020-07-07 08:56
Pobierz plik (REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA.pdf)REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA.pdf[ ]460 kB2020-07-07 08:562020-07-07 08:56
Pobierz plik (Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia.pdf)Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia.pdf[ ]930 kB2020-07-07 08:562020-07-07 08:56
Pobierz plik (SOW.pdf)SOW.pdf[ ]199 kB2020-07-07 08:572020-07-07 08:57
Rejestr zmian