OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W KOLBUSZOWEJ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kolbuszowa, 10 września 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 SĄDU REJONOWEGO  W  KOLBUSZOWEJ

 

            Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2017 r. poz. 729)    informuje  o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku ruchomego mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę wyżej wymienionych składników majątku ruchomego zgodnie z zapisami § 38 i § 39 wyżej cytowanego rozporządzenia należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Wnioski należy składać osobiście w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36–100 Kolbuszowa, pok. 106, I piętro lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia  27  września  2019 roku do godz. 15:30
(decyduje data wpływu).

 

            Składniki majątku można oglądać w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa w godz. 7:30 – 15:30 w terminie do 20 września  2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Małgorzata Kozdra (Sąd Rejonowy
w Kolbuszowej), pokój nr 106, tel. 17/2277200.

Załączniki:
Pobierz plik (doc20190911081612.pdf)treść ogłoszenia[treść ogłoszenia]797 kB2019-09-11 07:022019-09-11 07:02
Pobierz plik (Wniosek.docx)wniosek[wniosek]14 kB2019-09-11 07:022019-09-11 07:02
Rejestr zmian