Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych

Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:  z repertorium "Cz" we wszystkich wydziałach cywilnych, repertorium "RCz" we wszystkich wydziałach rodzinnych i nieletnich. 

Rejestr zmian