Petycja z dnia 6-11-2020

Petycja z dnia 06.11.2020r. w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji spraw z repertorium „Cz”, „RCz” oraz „Pz”.

Rejestr zmian