Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 139/19 2019-07-18 - 09:02 115 Jerzy Czownicki
I Ns 314/18 2019-07-18 - 09:37 115 Jerzy Czownicki
I Co 43/18 2019-07-18 - 10:02 115 Jerzy Czownicki
I Co 23/18 2019-07-18 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Co 148/15 2019-07-18 - 10:59 115 Jerzy Czownicki
I C 172/19 2019-07-18 - 11:33 115 Jerzy Czownicki
I C 173/19 2019-07-18 - 12:19 115 Jerzy Czownicki
I C 181/19 2019-07-18 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 39/19 2019-07-23 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 108/19 2019-08-07 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 40/19 2019-08-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 114/17 2019-08-07 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 104/19 2019-08-07 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 145/18 2019-08-07 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 254/18 2019-08-07 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 90/17 2019-08-08 - 10:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 47/15 2019-08-09 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 187/18 2019-08-09 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 46/19 2019-08-09 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 192/17 2019-08-09 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 28/19 2019-08-09 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 119/19 2019-08-09 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 118/19 2019-08-09 - 13:50 13 Katarzyna Cichoń
I C 145/19 2019-08-09 - 14:10 13 Katarzyna Cichoń
I C 75/19 2019-08-09 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 57/19 2019-08-14 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 67/19 2019-08-14 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 52/19 2019-08-14 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 146/18 2019-08-14 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 131/19 2019-08-14 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 134/19 2019-08-14 - 11:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 143/19 2019-08-14 - 12:10 13 Jerzy Czownicki
I C 204/19 2019-08-14 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I C 203/19 2019-08-14 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 107/19 2019-08-14 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Co 205/17 2019-08-14 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 137/19 2019-08-21 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 7/19 2019-08-21 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2019-08-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 8/19 2019-08-21 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 9/19 2019-08-21 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 30/19 2019-08-21 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 79/19 2019-08-21 - 11:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 148/19 2019-08-21 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 144/18 2019-08-21 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 252/18 2019-08-21 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 116/19 2019-08-21 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 207/17 2019-08-22 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 347/18 2019-08-22 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I C 84/18 2019-08-22 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 129/19 2019-08-22 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 42/19 2019-08-22 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 311/18 2019-08-23 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 268/18 2019-08-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 190/18 2019-08-23 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 110/19 2019-08-23 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/18 2019-08-23 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 257/18 2019-08-23 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 392/18 2019-08-23 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 133/19 2019-08-23 - 13:20 13 Katarzyna Cichoń
I C 79/19 2019-08-23 - 13:50 13 Katarzyna Cichoń
I C 158/19 2019-08-23 - 14:10 13 Katarzyna Cichoń
I C 66/19 2019-08-28 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 157/19 2019-08-28 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 149/19 2019-08-28 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 163/19 2019-08-28 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 10/19 2019-08-28 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 128/19 2019-08-28 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 160/19 2019-08-28 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 153/19 2019-08-28 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 161/19 2019-08-28 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 218/16 2019-08-28 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 96/19 2019-08-29 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 150/19 2019-08-29 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 3/19 2019-08-29 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I C 346/18 2019-08-29 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 1/18 2019-09-04 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 150/18 2019-09-04 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 32/19 2019-09-04 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 208/18 2019-09-05 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 100/19 2019-09-05 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Co 68/17 2019-09-05 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 278/15 2019-09-05 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 147/19 2019-09-11 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 163/18 2019-09-11 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 100/19 2019-09-11 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 172/19 2019-09-11 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 192/18 2019-09-12 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 147/19 2019-09-18 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 17/18 2019-09-18 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 106/19 2019-09-18 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 102/19 2019-09-18 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 125/18 2019-09-20 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 232/18 2019-09-20 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 123/19 2019-09-20 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
I Co 91/19 2019-09-20 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 107/19 2019-09-20 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 106/19 2019-09-20 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 153/18 2019-09-20 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 120/19 2019-09-20 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 14/19 2019-09-20 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 52/19 2019-09-25 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 124/19 2019-09-25 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 136/19 2019-09-25 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 159/19 2019-09-25 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 399/18 2019-09-25 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 153/19 2019-09-25 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 159/19 2019-09-25 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 142/19 2019-09-25 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 386/17 2019-09-25 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 103/16 2019-10-16 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/18 2019-10-16 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 140/19 2019-10-23 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 142/19 2019-10-23 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 139/19 2019-10-23 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 294/18 2019-10-23 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 64/19 2019-10-23 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 213/18 2019-10-23 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 59/19 2019-10-23 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 116/19 2019-10-23 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/18 2019-10-23 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 93/18 2019-10-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 276/18 2019-11-20 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 64/19 2019-07-18 - 08:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 309/18 2019-07-18 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 34/19 2019-07-18 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 68/19 2019-07-18 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 280/19 2019-07-18 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 357/19 2019-07-18 - 12:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 329/18 2019-07-18 - 13:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 68/19 2019-07-18 - 14:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 288/19 2019-07-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 88/19 2019-07-19 - 09:25 115 Robert Stącel
II Ko 314/19 2019-07-19 - 09:45 115 Robert Stącel
II Ko 316/19 2019-07-19 - 10:10 115 Robert Stącel
II Ko 318/19 2019-07-19 - 10:35 115 Robert Stącel
II K 99/19 2019-07-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 332/19 2019-07-19 - 11:20 115 Robert Stącel
II Kp 13/19 2019-07-19 - 11:45 115 Robert Stącel
II Ko 352/19 2019-07-19 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 56/19 2019-07-19 - 12:40 115 Robert Stącel
II Ko 394/19 2019-07-19 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 122/17 2019-07-22 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 122/18 2019-07-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 16/19 2019-07-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 263/19 2019-07-23 - 08:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 261/19 2019-07-23 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 48/19 2019-07-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 68/19 2019-07-23 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 268/18 2019-07-23 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 85/19 2019-07-23 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 264/19 2019-07-23 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 81/19 2019-07-23 - 12:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 78/19 2019-07-23 - 12:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 64/19 2019-07-23 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 46/19 2019-07-23 - 13:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 303/19 2019-07-24 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 99/19 2019-07-24 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 73/19 2019-07-24 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 259/19 2019-07-24 - 10:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 87/19 2019-07-24 - 10:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 313/19 2019-07-24 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 89/19 2019-07-24 - 13:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 86/19 2019-07-24 - 13:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 82/19 2019-07-24 - 14:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 102/19 2019-07-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 106/19 2019-07-25 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 35/19 2019-07-26 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
II W 64/19 2019-07-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 124/19 2019-07-29 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 103/19 2019-07-29 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 105/19 2019-07-29 - 11:35 115 Robert Stącel
II Ko 359/19 2019-07-29 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 372/19 2019-07-29 - 12:25 115 Robert Stącel
II Ko 364/19 2019-07-29 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 368/19 2019-07-29 - 13:15 115 Robert Stącel
II Ko 361/19 2019-07-29 - 13:35 115 Robert Stącel
II Kp 97/19 2019-07-30 - 08:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 185/18 2019-07-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 30/19 2019-07-30 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 328/18 2019-07-30 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 81/19 2019-07-30 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 59/19 2019-07-30 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 92/19 2019-07-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 104/19 2019-07-31 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 350/18 2019-07-31 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 212/19 2019-07-31 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 56/19 2019-07-31 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/19 2019-08-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 107/19 2019-08-01 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 119/19 2019-08-01 - 09:40 115 Robert Stącel
II Ko 371/19 2019-08-01 - 10:05 115 Robert Stącel
II K 116/19 2019-08-01 - 10:45 115 Robert Stącel
II K 117/19 2019-08-01 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 111/19 2019-08-01 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 110/19 2019-08-01 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 109/19 2019-08-01 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 132/19 2019-08-01 - 12:35 115 Robert Stącel
II K 134/19 2019-08-01 - 12:35 115 Robert Stącel
II Ko 386/19 2019-08-01 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 108/19 2019-08-01 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 140/19 2019-08-01 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 50/19 2019-08-02 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kp 38/19 2019-08-02 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
II Ko 249/19 2019-08-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 281/18 2019-08-02 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 74/18 2019-08-02 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 193/15 2019-08-02 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 369/19 2019-08-02 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 375/19 2019-08-02 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 147/19 2019-08-02 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 206/19 2019-08-05 - 08:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 154/17 2019-08-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/18 2019-08-05 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 300/17 2019-08-05 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 345/18 2019-08-05 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 256/18 2019-08-05 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 102/19 2019-08-07 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 325/18 2019-08-08 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kp 58/19 2019-08-09 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 66/19 2019-08-13 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 95/19 2019-08-13 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 416/19 2019-08-13 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 417/19 2019-08-13 - 11:45 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 69/19 2019-08-14 - 08:30 115 Katarzyna Cichoń
II K 149/17 2019-08-14 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 23/19 2019-08-19 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 149/17 2019-09-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 325/18 2019-09-11 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 124/19 2019-09-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 142/19 2019-09-26 - 09:20 115 Robert Stącel
II Ko 418/19 2019-09-26 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 340/18 2019-09-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 160/18 2019-09-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 94/19 2019-09-30 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 97/19 2019-09-30 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 317/18 2019-09-30 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 295/18 2019-09-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 96/19 2019-10-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 90/19 2019-10-01 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 149/17 2019-10-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 123/19 2019-10-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 125/19 2019-10-04 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 126/19 2019-10-04 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 115/19 2019-10-04 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 382/19 2019-10-04 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 387/19 2019-10-04 - 11:40 115 Robert Stącel
II Ko 380/19 2019-10-04 - 12:05 115 Robert Stącel
II K 149/19 2019-10-04 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 111/19 2019-10-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 303/18 2019-10-07 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 118/19 2019-10-07 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 139/19 2019-10-07 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 106/19 2019-10-07 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 137/19 2019-10-07 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 20/19 2019-10-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 120/19 2019-10-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 148/19 2019-10-14 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 339/18 2019-10-14 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 18/19 2019-10-14 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2019-10-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kop 11/19 2019-10-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 403/19 2019-10-18 - 09:25 115 Robert Stącel
II Ko 397/19 2019-10-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 388/19 2019-10-18 - 10:25 115 Robert Stącel
II Ko 390/19 2019-10-18 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 391/19 2019-10-18 - 11:10 115 Robert Stącel
II W 31/19 2019-10-21 - 09:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 179/18 2019-07-18 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 5/19 2019-07-18 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III RC 8/19 2019-07-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 80/19 2019-07-18 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 196/18 2019-07-18 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 68/19 2019-07-18 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 66/19 2019-07-18 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 48/19 2019-07-18 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/18 2019-08-13 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 111/19 2019-08-13 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 112/19 2019-08-13 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 17/19 2019-08-13 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 81/19 2019-08-13 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2019-08-20 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 48/19 2019-08-20 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 88/19 2019-08-20 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 44/19 2019-08-20 - 09:45 202 Dorota Kozubal
III RC 20/19 2019-08-20 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 95/19 2019-08-20 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 118/19 2019-08-20 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 64/19 2019-08-20 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 49/19 2019-08-20 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 50/19 2019-08-20 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 58/19 2019-08-20 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 57/19 2019-08-20 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 140/18 2019-08-22 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 113/19 2019-08-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 99/19 2019-08-22 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 101/19 2019-08-22 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 2/19 2019-08-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 63/19 2019-08-22 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 61/19 2019-08-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 51/19 2019-08-22 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 53/19 2019-08-27 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 54/19 2019-08-27 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 55/19 2019-08-27 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 56/19 2019-08-27 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 60/19 2019-08-27 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 59/19 2019-08-27 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 58/19 2019-08-27 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 52/19 2019-08-27 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 66/19 2019-08-27 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 70/19 2019-08-27 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 125/19 2019-08-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 76/18 2019-08-29 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 12/19 2019-08-29 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 11/19 2019-08-29 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 34/19 2019-08-29 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 120/19 2019-08-29 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 69/19 2019-09-10 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 24/19 2019-09-10 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RC 23/19 2019-09-10 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 127/19 2019-09-10 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Cps 35/19 2019-09-10 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 71/19 2019-09-10 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 24/19 2019-09-10 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 103/19 2019-09-10 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 44/19 2019-09-10 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RC 77/18 2019-09-17 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 15/19 2019-09-17 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RC 8/19 2019-09-17 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 34/19 2019-09-17 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 128/19 2019-09-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 40/19 2019-09-19 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 102/19 2019-09-19 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 67/19 2019-09-19 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 5/19 2019-09-19 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 78/19 2019-09-24 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 77/19 2019-09-24 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 76/19 2019-09-24 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 75/19 2019-09-24 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 73/19 2019-09-24 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 74/19 2019-09-24 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 79/19 2019-09-24 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 80/19 2019-09-24 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 82/19 2019-09-24 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 129/19 2019-10-03 - 09:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-07-18 14:00:11

Rejestr zmian