Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 289/19 2020-07-15 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 109/19 2020-07-15 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 326/19 2020-07-15 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 62/20 2020-07-15 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 105/20 2020-07-15 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 130/19 2020-07-15 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 29/18 2020-07-15 - 12:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 306/19 2020-07-15 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 315/19 2020-07-15 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 291/19 2020-07-15 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 27/19 2020-07-16 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 35/20 2020-07-16 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 158/19 2020-07-16 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 33/20 2020-07-16 - 14:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 122/20 2020-07-22 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 57/20 2020-07-22 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 58/20 2020-07-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 38/20 2020-07-22 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 47/20 2020-07-22 - 10:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 91/19 2020-07-22 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 22/19 2020-07-22 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 263/17 2020-07-22 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 100/19 2020-07-23 - 09:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 31/19 2020-07-23 - 09:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 50/20 2020-07-23 - 10:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 23/18 2020-07-23 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 143/18 2020-07-29 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 220/19 2020-07-29 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 262/19 2020-07-30 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 112/20 2020-07-30 - 13:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 2/20 2020-07-30 - 14:00 115 Jerzy Czownicki
I C 248/19 2020-08-04 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 169/19 2020-08-04 - 10:45 komisja Jerzy Czownicki
I C 233/18 2020-08-05 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 1/20 2020-08-05 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 25/20 2020-08-05 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 17/19 2020-08-05 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 21/20 2020-08-05 - 12:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 104/20 2020-08-05 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 274/19 2020-08-12 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 261/19 2020-08-12 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I C 122/19 2020-08-12 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 234/17 2020-08-18 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Cps 7/20 2020-09-02 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 194/18 2020-09-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 9/20 2020-09-04 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 26/19 2020-09-04 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 247/18 2020-09-04 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 135/20 2020-09-04 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 284/18 2020-09-04 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 231/18 2020-09-04 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 288/19 2020-09-08 - 08:00 115 Katarzyna Cichoń
I C 364/17 2020-09-08 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Cps 4/20 2020-09-23 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 80/20 2020-09-23 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 55/20 2020-09-23 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 27/20 2020-09-23 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2020-09-23 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 246/18 2020-09-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 64/20 2020-10-07 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 48/20 2020-10-07 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 254/19 2020-10-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 13/20 2020-10-07 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 277/19 2020-10-28 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 294/19 2020-10-28 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 7/20 2020-10-29 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 143/20 2020-10-29 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 124/20 2020-10-29 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 132/20 2020-10-29 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 109/20 2020-10-29 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 150/20 2020-10-29 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/19 2020-11-04 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 224/17 2020-11-04 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 37/20 2020-07-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 273/19 2020-07-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 332/19 2020-07-14 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 77/20 2020-07-14 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 66/20 2020-07-14 - 14:40 115 Robert Stącel
II K 305/19 2020-07-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 40/20 2020-07-15 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 250/19 2020-07-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 69/20 2020-07-15 - 13:10 115 Robert Stącel
II Ko 237/20 2020-07-15 - 13:35 115 Robert Stącel
II Ko 142/20 2020-07-15 - 14:10 115 Robert Stącel
II W 125/19 2020-07-17 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 224/19 2020-07-17 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
II W 68/19 2020-07-17 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kp 48/20 2020-07-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 50/20 2020-07-20 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 193/15 2020-07-20 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 310/19 2020-07-20 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 64/20 2020-07-20 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 58/20 2020-07-20 - 12:40 115 Robert Stącel
II Ko 262/20 2020-07-20 - 13:20 115 Robert Stącel
II W 47/20 2020-07-20 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 248/20 2020-07-20 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 284/20 2020-07-20 - 14:20 115 Robert Stącel
II W 57/20 2020-07-21 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 290/19 2020-07-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 46/20 2020-07-21 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 284/19 2020-07-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/20 2020-07-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 92/20 2020-07-22 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 266/20 2020-07-22 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 282/20 2020-07-22 - 14:10 115 Robert Stącel
II Ko 223/20 2020-07-22 - 14:35 115 Robert Stącel
II K 109/20 2020-07-22 - 15:00 115 Robert Stącel
II K 327/17 2020-07-24 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 322/19 2020-07-24 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
II K 258/19 2020-07-24 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 27/20 2020-07-24 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
II K 42/20 2020-07-24 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
II W 274/19 2020-07-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II Ko 264/20 2020-08-03 - 08:20 115 Robert Stącel
II Kp 92/20 2020-08-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 96/20 2020-08-03 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 58/20 2020-08-03 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 65/20 2020-08-03 - 12:10 115 Robert Stącel
II Ko 269/20 2020-08-03 - 12:35 115 Robert Stącel
II Ko 279/20 2020-08-03 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 274/20 2020-08-03 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 129/20 2020-08-03 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 724/19 2020-08-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 308/19 2020-08-04 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 321/19 2020-08-04 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 29/20 2020-08-04 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 141/20 2020-08-04 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 74/20 2020-08-04 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 72/20 2020-08-04 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 103/20 2020-08-04 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 50/20 2020-08-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 49/20 2020-08-05 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 88/20 2020-08-05 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 76/20 2020-08-05 - 11:10 115 Robert Stącel
II Ko 291/20 2020-08-05 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 292/20 2020-08-05 - 11:55 115 Robert Stącel
II Ko 297/20 2020-08-05 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 98/19 2020-08-17 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 303/20 2020-08-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 302/20 2020-08-17 - 10:25 115 Robert Stącel
II Ko 308/20 2020-08-17 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 306/20 2020-08-17 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 48/19 2020-08-18 - 07:50 115 Robert Stącel
II K 135/20 2020-08-18 - 08:35 115 Robert Stącel
II K 60/20 2020-08-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 68/20 2020-08-18 - 09:40 115 Robert Stącel
II W 110/20 2020-08-18 - 11:40 115 Robert Stącel
II Kp 78/20 2020-08-18 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 45/20 2020-08-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 79/20 2020-08-19 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 80/20 2020-08-19 - 10:45 115 Robert Stącel
II K 93/20 2020-08-19 - 11:10 115 Robert Stącel
II Kp 81/20 2020-08-19 - 11:35 115 Robert Stącel
II Kp 82/20 2020-08-19 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 79/20 2020-08-19 - 12:25 115 Robert Stącel
II Kp 88/20 2020-08-19 - 12:50 115 Robert Stącel
II Kp 87/20 2020-08-19 - 13:20 115 Robert Stącel
II Kp 85/20 2020-08-19 - 13:50 115 Robert Stącel
II W 259/20 2020-08-19 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 102/20 2020-08-19 - 14:40 115 Robert Stącel
II W 180/20 2020-08-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
II W 164/19 2020-08-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 264/19 2020-08-28 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 360/19 2020-08-28 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 73/20 2020-09-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 238/20 2020-09-01 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 81/20 2020-09-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 84/20 2020-09-01 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 122/20 2020-09-01 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 76/20 2020-09-01 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 130/20 2020-09-01 - 14:30 115 Robert Stącel
II Kp 73/20 2020-09-02 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 62/20 2020-09-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 82/20 2020-09-02 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 85/20 2020-09-02 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 71/20 2020-09-02 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 93/20 2020-09-02 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 96/20 2020-09-02 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 324/19 2020-09-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 121/19 2020-09-08 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 57/20 2020-09-08 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 56/20 2020-09-08 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 328/19 2020-09-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 54/20 2020-09-09 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 100/20 2020-09-09 - 14:50 115 Robert Stącel
II K 256/18 2020-09-11 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 73/20 2020-09-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 314/19 2020-09-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 163/19 2020-09-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 54/20 2020-09-14 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 335/19 2020-09-14 - 14:50 115 Robert Stącel
II K 323/19 2020-09-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 322/19 2020-09-15 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 52/20 2020-09-15 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 116/20 2020-09-15 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 331/19 2020-09-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 218/18 2020-09-16 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 152/19 2020-09-18 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 197/19 2020-09-18 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 112/20 2020-09-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 108/20 2020-09-21 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 106/20 2020-09-21 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 145/20 2020-09-21 - 10:15 115 Robert Stącel
II K 144/20 2020-09-21 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 149/20 2020-09-21 - 11:10 115 Robert Stącel
II W 356/19 2020-09-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 312/19 2020-09-22 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 327/19 2020-09-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 64/20 2020-09-22 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 138/20 2020-09-23 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 7/20 2020-09-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 318/19 2020-09-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 253/19 2020-09-23 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 317/18 2020-09-23 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 292/19 2020-09-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 61/20 2020-09-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 16/20 2020-09-28 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 81/19 2020-09-29 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 185/18 2020-09-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/20 2020-09-29 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 361/19 2020-09-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 339/19 2020-09-30 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 329/19 2020-09-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 145/20 2020-09-30 - 13:40 115 Robert Stącel
II W 23/19 2020-10-01 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 270/19 2020-10-01 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 9/20 2020-10-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2020-10-06 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 10/20 2020-10-06 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 51/20 2020-10-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/18 2020-10-07 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 90/19 2020-10-08 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kp 30/20 2020-10-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 13/20 2020-10-12 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 22/20 2020-10-12 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 23/20 2020-10-12 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 26/20 2020-10-12 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 301/19 2020-10-12 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 70/20 2020-10-12 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 309/18 2020-10-13 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 166/19 2020-10-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 175/19 2020-10-13 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 178/19 2020-10-13 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 190/19 2020-10-13 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 74/20 2020-10-13 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 154/19 2020-10-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 178/19 2020-10-14 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 143/20 2020-10-15 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 206/19 2020-10-15 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kp 13/20 2020-10-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 7/20 2020-10-19 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 24/20 2020-10-19 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 125/20 2020-10-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 317/19 2020-10-19 - 12:25 115 Robert Stącel
II Kp 215/19 2020-10-19 - 12:50 115 Robert Stącel
II Kp 242/19 2020-10-19 - 13:45 115 Robert Stącel
II Kp 249/19 2020-10-19 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 357/18 2020-10-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 249/19 2020-10-20 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 177/19 2020-10-20 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 160/19 2020-10-20 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 254/19 2020-10-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 171/19 2020-10-21 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 267/19 2020-10-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 297/19 2020-10-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 290/19 2020-10-22 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 96/19 2020-10-26 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 62/19 2020-10-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 72/20 2020-10-26 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 107/20 2020-10-26 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 150/20 2020-10-26 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 182/19 2020-10-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/19 2020-10-27 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 330/19 2020-10-27 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 297/19 2020-10-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 326/19 2020-10-28 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 189/19 2020-11-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 187/19 2020-11-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/19 2020-11-03 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 300/19 2020-11-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 276/19 2020-11-03 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 237/19 2020-11-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 14/20 2020-11-04 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 233/19 2020-11-04 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 262/19 2020-11-04 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 85/19 2020-11-04 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 101/20 2020-11-04 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 191/20 2020-11-09 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 311/19 2020-11-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 313/19 2020-11-10 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 306/19 2020-11-10 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 47/20 2020-11-10 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 348/18 2020-11-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 12/20 2020-11-16 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 340/19 2020-11-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 304/19 2020-11-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 23/20 2020-11-18 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 358/18 2020-11-18 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 274/19 2020-11-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 270/19 2020-11-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 337/19 2020-11-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 4/20 2020-11-25 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 33/20 2020-11-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 95/20 2020-11-30 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kop 18/19 2020-11-30 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 105/20 2020-12-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 53/20 2020-12-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 63/20 2020-12-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 87/20 2020-12-02 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 204/19 2020-12-08 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 333/19 2020-12-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 341/19 2020-12-08 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 227/19 2020-12-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 86/20 2020-12-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 291/19 2020-12-09 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 129/20 2020-12-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 39/20 2020-12-14 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2021-01-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 117/20 2021-02-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 204/19 2021-02-08 - 10:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 106/20 2020-07-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 107/20 2020-07-28 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/20 2020-07-28 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 21/20 2020-07-28 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 104/20 2020-07-28 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 66/20 2020-07-28 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 32/20 2020-07-28 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 44/20 2020-07-30 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 40/20 2020-07-30 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 67/20 2020-07-30 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 46/20 2020-07-30 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 206/19 2020-08-04 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 21/20 2020-08-04 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 13/20 2020-08-04 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 26/20 2020-08-04 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 190/19 2020-08-04 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 57/20 2020-08-06 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 66/20 2020-08-06 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 71/20 2020-08-06 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 186/19 2020-08-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 46/19 2020-08-13 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 48/20 2020-08-13 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Cps 2/20 2020-08-13 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 204/19 2020-08-13 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 209/19 2020-08-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 32/19 2020-08-18 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 48/19 2020-08-18 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 196/19 2020-08-18 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 200/19 2020-08-18 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 189/19 2020-08-20 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 6/20 2020-08-20 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 28/20 2020-08-20 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 31/20 2020-08-20 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 32/20 2020-08-20 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 30/20 2020-08-20 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 19/20 2020-08-20 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 98/20 2020-08-20 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 21/20 2020-08-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 24/20 2020-08-25 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 23/20 2020-08-25 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 22/20 2020-08-25 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 37/20 2020-08-25 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 26/20 2020-08-25 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 25/20 2020-08-25 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 40/20 2020-08-25 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 9/20 2020-08-25 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 18/20 2020-08-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 16/20 2020-08-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 75/19 2020-08-27 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 21/20 2020-08-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 82/20 2020-09-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 17/20 2020-09-01 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 18/20 2020-09-01 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 17/20 2020-09-01 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 22/20 2020-09-01 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 15/20 2020-09-01 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 84/20 2020-09-03 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 19/20 2020-09-03 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 45/19 2020-09-03 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 90/20 2020-09-03 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 24/20 2020-09-03 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 52/20 2020-09-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 92/20 2020-09-08 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 53/20 2020-09-08 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 24/20 2020-09-08 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 25/20 2020-09-08 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 212/19 2020-09-10 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 50/20 2020-09-10 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 23/20 2020-09-10 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 91/20 2020-09-10 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 55/20 2020-09-10 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 29/20 2020-09-10 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 26/20 2020-09-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 56/20 2020-09-22 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 94/20 2020-09-22 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 88/19 2020-09-22 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 96/20 2020-09-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 100/20 2020-09-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 88/20 2020-09-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 26/20 2020-09-24 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 33/20 2020-09-24 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 21/20 2020-09-24 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 175/19 2020-09-24 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 131/19 2020-09-24 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 2/20 2020-09-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 1/20 2020-09-29 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 3/20 2020-09-29 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 39/19 2020-09-29 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 37/20 2020-09-29 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 36/20 2020-09-29 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 11/20 2020-10-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 58/20 2020-10-01 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 59/20 2020-10-01 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 27/20 2020-10-01 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 102/20 2020-10-01 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 103/20 2020-10-01 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 63/20 2020-10-06 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 64/20 2020-10-06 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 65/20 2020-10-06 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 28/20 2020-10-06 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 197/19 2020-10-06 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 29/20 2020-10-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 22/20 2020-10-08 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/20 2020-10-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 112/20 2020-10-13 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 169/19 2020-10-13 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 185/19 2020-10-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-07-14 14:00:04

Rejestr zmian