Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 154/20 2020-12-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 148/20 2020-12-03 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 155/20 2020-12-03 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 64/20 2020-12-03 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 43/20 2020-12-03 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 328/19 2020-12-09 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 131/18 2020-12-09 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/19 2020-12-09 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 311/19 2021-01-13 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 140/20 2021-01-13 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 175/20 2021-01-13 - 10:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 35/19 2021-01-13 - 10:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 177/20 2021-01-13 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Co 72/20 2021-01-13 - 13:45 13 Jerzy Czownicki
I C 360/19 2021-01-14 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 171/20 2021-01-14 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 2/20 2021-01-14 - 11:45 115 Jerzy Czownicki
I C 277/19 2021-01-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 294/19 2021-01-19 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 72/19 2021-01-22 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 341/16 2021-01-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 138/20 2021-01-26 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 12/20 2021-01-26 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/20 2021-01-26 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 42/20 2021-01-26 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 64/20 2021-01-26 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 64/18 2021-01-29 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 231/18 2021-01-29 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 284/18 2021-01-29 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 26/19 2021-01-29 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 6/20 2021-01-29 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 248/19 2021-01-29 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 386/17 2021-02-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 193/20 2021-02-03 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 153/20 2021-02-03 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 10/20 2021-02-03 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 156/20 2021-02-24 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 62/20 2021-03-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/19 2021-03-03 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2021-03-03 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 90/20 2021-03-09 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 231/20 2021-03-09 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 198/20 2021-03-09 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 109/20 2021-03-09 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 68/20 2021-03-09 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/20 2021-03-10 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/20 2021-03-10 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 168/20 2021-03-10 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 224/17 2021-03-10 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 62/20 2021-03-10 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 44/20 2021-03-10 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 216/19 2021-03-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 119/20 2021-03-17 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 131/20 2021-03-17 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 227/18 2021-03-19 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 211/20 2021-03-22 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 250/20 2021-03-22 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 251/20 2021-03-22 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 256/20 2021-03-22 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 111/20 2021-03-22 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 33/20 2020-11-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 95/20 2020-11-30 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kop 18/19 2020-11-30 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 505/20 2020-11-30 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 507/20 2020-11-30 - 14:25 115 Robert Stącel
II Ko 508/20 2020-11-30 - 15:00 115 Robert Stącel
II K 190/20 2020-12-01 - 08:30 115 Robert Stącel
II W 105/20 2020-12-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 53/20 2020-12-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 192/20 2020-12-01 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 191/20 2020-12-01 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 200/20 2020-12-01 - 14:40 115 Robert Stącel
II K 205/20 2020-12-01 - 15:00 115 Robert Stącel
II Ko 367/20 2020-12-02 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 63/20 2020-12-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 5/20 2020-12-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 87/20 2020-12-02 - 11:50 115 Robert Stącel
II W 257/20 2020-12-03 - 13:00 13 Dorota Kozubal
II K 197/19 2020-12-03 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 177/20 2020-12-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 178/20 2020-12-07 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 180/20 2020-12-07 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 181/20 2020-12-07 - 10:15 115 Robert Stącel
II K 186/20 2020-12-07 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 96/20 2020-12-07 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 185/18 2020-12-07 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 202/20 2020-12-07 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 197/20 2020-12-07 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 301/19 2020-12-07 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 333/19 2020-12-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 341/19 2020-12-08 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 227/19 2020-12-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 510/20 2020-12-08 - 14:20 115 Robert Stącel
II Ko 515/20 2020-12-08 - 14:45 115 Robert Stącel
II K 163/19 2020-12-09 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 86/20 2020-12-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 291/19 2020-12-09 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 333/19 2020-12-09 - 11:00 202 Robert Stącel
II K 101/20 2020-12-09 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 513/20 2020-12-09 - 13:20 115 Robert Stącel
II Ko 523/20 2020-12-09 - 13:45 115 Robert Stącel
II W 84/20 2020-12-10 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 66/20 2020-12-10 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 135/20 2020-12-10 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 143/20 2020-12-10 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 151/20 2020-12-10 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 360/19 2020-12-10 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kop 2/20 2020-12-14 - 08:30 115 Robert Stącel
II W 129/20 2020-12-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 39/20 2020-12-14 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 481/20 2020-12-14 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 527/20 2020-12-14 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 724/19 2020-12-14 - 14:20 115 Robert Stącel
II Ko 532/20 2020-12-14 - 14:50 115 Robert Stącel
II Ko 125/20 2020-12-15 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 67/20 2020-12-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 134/20 2020-12-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 218/18 2020-12-16 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 90/19 2020-12-16 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II W 173/20 2020-12-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 118/20 2020-12-16 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 154/19 2020-12-16 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 209/20 2020-12-16 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 358/18 2020-12-16 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 166/20 2020-12-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 89/20 2020-12-17 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 94/20 2020-12-17 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 210/20 2020-12-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 208/20 2020-12-21 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 220/20 2020-12-21 - 09:45 115 Robert Stącel
II K 215/20 2020-12-21 - 10:05 115 Robert Stącel
II K 83/20 2020-12-21 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 499/20 2020-12-21 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 14/20 2020-12-21 - 11:25 115 Robert Stącel
II Kp 101/20 2020-12-21 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 223/20 2020-12-21 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 225/20 2020-12-21 - 12:35 115 Robert Stącel
II K 226/20 2020-12-21 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 234/20 2020-12-21 - 13:20 115 Robert Stącel
II Ko 550/20 2020-12-21 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 555/20 2020-12-21 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 242/20 2020-12-21 - 14:40 115 Robert Stącel
II K 189/19 2020-12-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 329/20 2021-01-14 - 13:30 13 Dorota Kozubal
II K 104/20 2021-01-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 99/20 2021-01-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2021-01-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 74/20 2021-01-19 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 91/20 2021-01-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 334/19 2021-01-20 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kp 167/20 2021-01-21 - 13:45 115 Robert Stącel
II K 256/18 2021-01-22 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kp 119/20 2021-01-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 123/20 2021-01-25 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 172/20 2021-01-25 - 09:50 115 Robert Stącel
II Kp 126/20 2021-01-25 - 10:10 115 Robert Stącel
II Kp 134/20 2021-01-25 - 10:35 115 Robert Stącel
II Kp 130/20 2021-01-25 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 158/20 2021-01-25 - 11:25 115 Robert Stącel
II Kp 162/20 2021-01-25 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 238/20 2021-01-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 239/20 2021-01-25 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 146/20 2021-01-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 142/20 2021-01-26 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 140/20 2021-01-26 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 141/20 2021-01-27 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 115/20 2021-01-27 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 127/20 2021-01-27 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 124/20 2021-02-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 136/20 2021-02-01 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 147/20 2021-02-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 224/19 2021-02-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 340/20 2021-02-02 - 11:30 13 Dorota Kozubal
II W 274/19 2021-02-02 - 12:00 13 Dorota Kozubal
II W 258/20 2021-02-02 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 266/20 2021-02-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 143/20 2021-02-03 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 167/20 2021-02-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 117/20 2021-02-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 204/19 2021-02-08 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 121/20 2021-02-08 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 295/19 2021-02-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 22/20 2021-02-09 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 120/20 2021-02-09 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 114/20 2021-02-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 126/20 2021-02-10 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 61/20 2021-02-11 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II K 40/20 2021-02-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 318/19 2021-02-16 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 26/20 2021-02-16 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 185/20 2021-02-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 110/20 2021-02-17 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 105/20 2021-02-17 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 85/20 2021-02-17 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 166/20 2021-02-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 54/20 2021-02-22 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 317/18 2021-02-23 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 97/20 2021-02-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 137/20 2021-02-23 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 98/20 2021-02-23 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 270/20 2021-02-23 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
II W 283/20 2021-02-23 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 244/20 2021-03-01 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 165/20 2021-03-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 45/20 2021-03-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 179/20 2021-03-01 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 294/20 2021-03-01 - 11:35 115 Robert Stącel
II W 322/20 2021-03-01 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 111/20 2021-03-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 299/20 2021-03-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 7/20 2021-03-02 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 168/20 2021-03-02 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 133/20 2021-03-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 206/19 2021-03-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 125/20 2021-03-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 163/20 2021-03-03 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 132/20 2021-03-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 284/19 2021-03-09 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 76/20 2021-03-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 71/20 2021-03-10 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 185/20 2021-03-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 240/20 2021-03-15 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 148/20 2021-03-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 326/20 2021-03-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 73/20 2021-03-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 314/19 2021-03-17 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 487/20 2021-03-17 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 356/19 2021-03-17 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 171/20 2021-03-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/20 2021-03-23 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 128/20 2021-03-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 328/19 2021-03-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2021-03-31 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/18 2021-03-31 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 160/19 2021-04-27 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 164/20 2021-04-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/19 2021-04-27 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 190/19 2021-04-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/20 2021-04-28 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 318/20 2021-04-28 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 194/20 2021-05-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 262/19 2021-05-04 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 178/19 2021-05-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 360/20 2021-05-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 357/20 2021-05-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 253/19 2021-05-25 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 297/19 2021-05-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 326/19 2021-05-25 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 324/19 2021-05-25 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 212/20 2021-05-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 207/20 2021-05-26 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 85/19 2021-05-26 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 182/19 2021-06-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/19 2021-06-02 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 330/19 2021-06-02 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 96/19 2021-06-08 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 62/19 2021-06-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 72/20 2021-06-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 107/20 2021-06-08 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 150/20 2021-06-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 61/20 2021-06-15 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 187/19 2021-06-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/19 2021-06-15 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 300/19 2021-06-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 276/19 2021-06-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 213/20 2021-06-15 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 233/20 2021-06-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 380/20 2021-06-16 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 4/20 2021-06-16 - 11:30 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 200/19 2020-12-01 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 21/20 2020-12-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 100/20 2020-12-01 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 40/20 2020-12-01 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 10/20 2020-12-01 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 47/20 2020-12-01 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 170/20 2020-12-01 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 90/20 2020-12-01 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 162/20 2020-12-01 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 107/20 2020-12-03 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 131/20 2020-12-03 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 97/20 2020-12-03 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 43/20 2020-12-03 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 186/19 2020-12-08 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 165/20 2020-12-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 156/20 2020-12-08 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 143/20 2020-12-08 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 49/20 2020-12-08 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 48/20 2020-12-08 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 103/20 2020-12-08 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 175/20 2020-12-08 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 153/20 2020-12-08 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 118/20 2020-12-10 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 38/20 2020-12-10 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 115/20 2020-12-10 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 158/20 2020-12-10 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 46/20 2020-12-10 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 52/20 2020-12-10 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 154/20 2020-12-10 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 116/20 2020-12-10 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 84/20 2020-12-15 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 11/20 2020-12-15 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 91/20 2020-12-15 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 53/20 2020-12-15 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 47/20 2020-12-15 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 176/20 2020-12-15 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 43/20 2020-12-15 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 42/20 2020-12-15 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 65/20 2020-12-17 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 44/20 2020-12-17 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 54/20 2020-12-17 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 190/20 2020-12-17 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 181/20 2020-12-17 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 51/20 2020-12-17 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 127/20 2020-12-17 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 41/20 2020-12-17 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 105/20 2020-12-17 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 57/20 2020-12-17 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 202/20 2020-12-22 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 29/20 2020-12-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 22/20 2020-12-22 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 111/20 2020-12-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 112/20 2020-12-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 109/20 2020-12-22 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 110/20 2020-12-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 117/20 2020-12-22 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 197/19 2020-12-22 - 14:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 212/19 2021-01-14 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 79/20 2021-01-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 197/20 2021-01-14 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 55/20 2021-01-14 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 201/20 2021-01-14 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 108/20 2021-01-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 99/19 2021-01-19 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 98/20 2021-01-19 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 194/20 2021-01-19 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 115/20 2021-01-19 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 32/20 2021-01-21 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 201/19 2021-01-21 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/20 2021-01-21 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 34/20 2021-01-21 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 42/20 2021-01-26 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 180/20 2021-01-26 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 58/20 2021-01-26 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 23/20 2021-01-28 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 57/20 2021-01-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 125/20 2021-01-28 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 36/20 2021-01-28 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 21/20 2021-01-28 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 59/20 2021-02-02 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 61/20 2021-02-02 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 48/19 2021-02-04 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 121/20 2021-02-04 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 122/20 2021-02-04 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 125/20 2021-02-04 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 124/20 2021-02-04 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 123/20 2021-02-04 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 126/20 2021-02-04 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 128/20 2021-02-09 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 129/20 2021-02-09 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 130/20 2021-02-09 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 120/20 2021-02-09 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 204/20 2021-02-09 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 132/20 2021-02-09 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 131/20 2021-02-09 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 136/20 2021-02-09 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 135/20 2021-02-09 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 206/20 2021-02-11 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 134/20 2021-02-11 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 185/20 2021-02-11 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 133/20 2021-02-11 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 126/20 2021-02-11 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 38/20 2021-02-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 232/19 2021-02-16 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 142/20 2021-02-16 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 140/20 2021-02-16 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 32/19 2021-02-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 16/20 2021-02-18 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 24/20 2021-02-18 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 103/20 2021-02-18 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 141/20 2021-02-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 139/20 2021-02-23 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 212/20 2021-02-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-11-30 12:00:19

Rejestr zmian