Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 173/19 2020-03-31 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 16/20 2020-04-01 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 24/20 2020-04-01 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 32/20 2020-04-01 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 219/19 2020-04-01 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 291/19 2020-04-01 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 316/19 2020-04-01 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 348/19 2020-04-01 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/18 2020-04-01 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 117/19 2020-04-01 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 306/19 2020-04-01 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 58/15 2020-04-02 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 100/19 2020-04-02 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 31/19 2020-04-02 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 370/15 2020-04-02 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 20/20 2020-04-02 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 168/19 2020-04-09 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 274/19 2020-04-09 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I C 87/19 2020-04-09 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 390/17 2020-04-17 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 26/19 2020-04-17 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 233/17 2020-04-17 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/19 2020-04-17 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 179/19 2020-04-17 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 218/19 2020-04-17 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/19 2020-04-17 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 257/17 2020-04-17 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 390/17 2020-04-17 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/19 2020-04-17 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 103/18 2020-04-21 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 313/19 2020-04-22 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 186/19 2020-04-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 1/20 2020-04-22 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 189/19 2020-04-22 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 2/20 2020-04-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 29/20 2020-04-22 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 322/19 2020-04-22 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 37/20 2020-04-22 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 325/19 2020-04-22 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 42/20 2020-04-22 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 36/20 2020-04-22 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 376/19 2020-04-22 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 347/19 2020-04-22 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 379/19 2020-04-22 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 7/20 2020-04-22 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 366/19 2020-04-22 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 382/19 2020-04-22 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 344/19 2020-04-22 - 14:45 202 Katarzyna Cichoń
I Co 45/19 2020-04-23 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 102/17 2020-04-23 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I C 374/19 2020-05-06 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 377/19 2020-05-06 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 294/19 2020-05-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 49/20 2020-05-06 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 46/20 2020-05-06 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 109/19 2020-05-06 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/20 2020-05-06 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 191/19 2020-05-06 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 248/19 2020-05-12 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Cps 16/19 2020-05-13 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 333/19 2020-05-13 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I C 122/19 2020-05-13 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 297/19 2020-05-13 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 308/19 2020-05-13 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 287/19 2020-05-13 - 13:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 289/19 2020-05-14 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 214/19 2020-05-14 - 09:20 115 Jerzy Czownicki
I Ns 309/19 2020-05-14 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 233/18 2020-05-14 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 269/17 2020-05-14 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 146/18 2020-05-14 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 326/19 2020-05-14 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 264/19 2020-05-14 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 3/20 2020-05-14 - 13:40 115 Jerzy Czownicki
I Ns 261/19 2020-05-20 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 328/19 2020-05-20 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 99/17 2020-05-20 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 25/19 2020-05-20 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 274/19 2020-05-20 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 254/19 2020-05-20 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 276/19 2020-05-20 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I C 177/18 2020-05-20 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 277/19 2020-05-20 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 204/19 2020-05-21 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2020-05-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 181/16 2020-05-21 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 318/19 2020-05-21 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 192/19 2020-05-21 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Cps 17/19 2020-05-21 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 359/19 2020-05-21 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 18/20 2020-05-21 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 54/20 2020-05-27 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 130/19 2020-05-27 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 56/20 2020-05-27 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 61/20 2020-05-27 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 205/19 2020-05-27 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 194/18 2020-06-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 168/17 2020-06-10 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 11/20 2020-06-10 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 8/20 2020-06-10 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 288/19 2020-06-10 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 278/19 2020-06-10 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 9/20 2020-06-10 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 115/18 2020-06-10 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 2/20 2020-06-25 - 09:00 115 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 48/20 2020-04-01 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 17/20 2020-04-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 72/20 2020-04-03 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 21/20 2020-04-06 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 228/18 2020-04-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II K 9/20 2020-04-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2020-04-28 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 42/20 2020-05-04 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 28/18 2020-05-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 250/19 2020-05-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 165/19 2020-05-05 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 31/20 2020-05-05 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 327/17 2020-05-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 281/19 2020-05-07 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 48/19 2020-05-08 - 08:30 115 Robert Stącel
II Ko 43/20 2020-05-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kop 15/19 2020-05-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kop 18/19 2020-05-08 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 51/20 2020-05-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 49/20 2020-05-08 - 11:55 115 Robert Stącel
II Ko 64/20 2020-05-08 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 30/20 2020-05-08 - 13:25 115 Robert Stącel
II Ko 100/20 2020-05-08 - 13:45 115 Robert Stącel
II Ko 63/20 2020-05-08 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 190/19 2020-05-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/19 2020-05-11 - 10:20 115 Robert Stącel
II W 178/19 2020-05-11 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 13/20 2020-05-11 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 22/20 2020-05-11 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 23/20 2020-05-11 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 26/20 2020-05-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 357/18 2020-05-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 249/19 2020-05-12 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 177/19 2020-05-12 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 160/19 2020-05-12 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 182/19 2020-05-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 125/19 2020-05-13 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 164/19 2020-05-13 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 318/19 2020-05-13 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 23/19 2020-05-14 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 68/19 2020-05-14 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 360/19 2020-05-14 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 26/20 2020-05-14 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 64/20 2020-05-15 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 7/20 2020-05-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 24/20 2020-05-18 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 125/20 2020-05-18 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 131/20 2020-05-18 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 317/19 2020-05-18 - 12:25 115 Robert Stącel
II Kp 215/19 2020-05-18 - 12:50 115 Robert Stącel
II Kp 249/19 2020-05-18 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 187/19 2020-05-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/19 2020-05-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 300/19 2020-05-20 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 276/19 2020-05-20 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 29/20 2020-05-25 - 10:25 115 Robert Stącel
II Ko 141/20 2020-05-25 - 10:50 115 Robert Stącel
II Kp 237/19 2020-05-25 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 613/19 2020-05-25 - 12:10 115 Robert Stącel
II Ko 724/19 2020-05-25 - 12:40 115 Robert Stącel
II Kp 233/19 2020-05-25 - 13:10 115 Robert Stącel
II Ko 54/20 2020-05-25 - 13:35 115 Robert Stącel
II K 62/19 2020-06-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 340/19 2020-06-01 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 25/20 2020-06-01 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 304/19 2020-06-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 81/19 2020-06-02 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 262/19 2020-06-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 206/19 2020-06-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 85/19 2020-06-03 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 23/20 2020-06-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 29/20 2020-06-03 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 32/20 2020-06-03 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 16/20 2020-06-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 72/20 2020-06-08 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 274/19 2020-06-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 348/18 2020-06-08 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 270/19 2020-06-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 12/20 2020-06-09 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 218/18 2020-06-09 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 20/19 2020-06-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 214/19 2020-06-15 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 333/19 2020-06-15 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 251/19 2020-06-15 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 28/20 2020-06-15 - 13:10 115 Robert Stącel
II Kp 86/19 2020-06-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 5/20 2020-06-15 - 13:55 115 Robert Stącel
II Ko 139/20 2020-06-15 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 189/19 2020-06-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 35/20 2020-06-16 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 113/16 2020-06-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 291/19 2020-06-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 142/19 2020-06-22 - 14:00 115 Robert Stącel
II W 57/20 2020-06-29 - 00:00 115 Robert Stącel
II W 74/20 2020-06-29 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 36/20 2020-06-29 - 10:40 115 Robert Stącel
II W 47/20 2020-06-29 - 11:10 115 Robert Stącel
II Kp 40/20 2020-06-29 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 298/19 2020-06-29 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 315/19 2020-06-29 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 335/19 2020-06-29 - 13:40 115 Robert Stącel
II Kp 131/19 2020-06-29 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2020-06-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 11/20 2020-06-30 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 8/20 2020-06-30 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 256/19 2020-06-30 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 358/18 2020-07-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 26/20 2020-07-01 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 73/20 2020-07-06 - 11:25 115 Robert Stącel
II K 14/20 2020-07-06 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 204/19 2020-07-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 96/19 2020-07-08 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 255/19 2020-07-08 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 295/19 2020-07-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 227/19 2020-07-13 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 22/20 2020-07-13 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 181/19 2020-07-13 - 10:25 115 Robert Stącel
II K 305/19 2020-07-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 40/20 2020-07-15 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 290/19 2020-07-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 46/20 2020-07-21 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 324/19 2020-09-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 121/19 2020-09-08 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 328/19 2020-09-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 73/20 2020-09-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 314/19 2020-09-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 163/19 2020-09-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 323/19 2020-09-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 322/19 2020-09-15 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 331/19 2020-09-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 356/19 2020-09-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 312/19 2020-09-22 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 327/19 2020-09-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 7/20 2020-09-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 318/19 2020-09-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 253/19 2020-09-23 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 317/18 2020-09-23 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 185/18 2020-09-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 361/19 2020-09-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 339/19 2020-09-30 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 329/19 2020-09-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 9/20 2020-10-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2020-10-06 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 10/20 2020-10-06 - 14:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 189/19 2020-03-31 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 6/20 2020-03-31 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 28/20 2020-03-31 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 31/20 2020-03-31 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 32/20 2020-03-31 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 30/20 2020-03-31 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 19/20 2020-03-31 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 185/19 2020-04-02 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 180/19 2020-04-02 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 45/20 2020-04-02 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/20 2020-04-02 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 46/19 2020-04-02 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 7/20 2020-04-02 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Cps 2/20 2020-04-02 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 21/20 2020-04-07 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 24/20 2020-04-07 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 23/20 2020-04-07 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 22/20 2020-04-07 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 37/20 2020-04-07 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 26/20 2020-04-07 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 25/20 2020-04-07 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 40/20 2020-04-07 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 9/20 2020-04-07 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 181/19 2020-04-09 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/19 2020-04-09 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 128/19 2020-04-09 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/18 2020-04-09 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 38/20 2020-04-09 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 8/20 2020-04-09 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 45/19 2020-04-09 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 23/20 2020-04-09 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 49/20 2020-04-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 204/19 2020-04-16 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 212/19 2020-04-16 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 47/20 2020-04-16 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 9/20 2020-04-16 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 51/20 2020-04-16 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 50/20 2020-04-16 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 197/19 2020-04-16 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 11/20 2020-04-16 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 10/20 2020-04-16 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 30/20 2020-04-21 - 00:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 8/20 2020-04-21 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 7/20 2020-04-21 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 1/20 2020-04-21 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 169/19 2020-04-21 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 183/19 2020-04-21 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 163/19 2020-04-21 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Cps 3/20 2020-04-23 - 08:50 13 Dorota Kozubal
III Nsm 44/20 2020-04-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 10/20 2020-04-23 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 52/19 2020-04-23 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 12/20 2020-04-23 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 161/19 2020-04-23 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 106/19 2020-04-23 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 59/20 2020-04-23 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 12/20 2020-04-27 - 09:30 115 Robert Stącel
III RNs 160/19 2020-04-28 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 49/19 2020-04-28 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 10/20 2020-04-28 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RC 5/20 2020-04-28 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RC 3/20 2020-04-28 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 148/19 2020-04-28 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 166/19 2020-04-28 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 39/19 2020-04-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 75/19 2020-04-30 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 60/20 2020-04-30 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 65/19 2020-04-30 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 206/19 2020-05-07 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 20/20 2020-05-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 21/20 2020-05-07 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 11/20 2020-05-07 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 22/20 2020-05-07 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 13/20 2020-05-07 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 26/20 2020-05-07 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 190/19 2020-05-07 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 186/19 2020-05-12 - 00:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 24/20 2020-05-12 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 209/19 2020-05-12 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 16/20 2020-05-12 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 14/20 2020-05-12 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RC 59/19 2020-05-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 197/19 2020-05-14 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 57/20 2020-05-14 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 185/19 2020-05-21 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/20 2020-05-21 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 45/20 2020-05-21 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 46/19 2020-05-21 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 7/20 2020-05-21 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Cps 2/20 2020-05-21 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 189/19 2020-05-26 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RC 6/20 2020-05-26 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 28/20 2020-05-26 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 31/20 2020-05-26 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 30/20 2020-05-26 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 19/20 2020-05-26 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 32/20 2020-05-26 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 21/20 2020-05-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 24/20 2020-05-28 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 23/20 2020-05-28 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 22/20 2020-05-28 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 37/20 2020-05-28 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 26/20 2020-05-28 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 25/20 2020-05-28 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 40/20 2020-05-28 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 9/20 2020-05-28 - 13:30 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-03-28 10:00:07

Rejestr zmian