Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 322/18 2019-03-27 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Co 258/18 2019-03-27 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2019-03-27 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 108/18 2019-03-27 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 173/17 2019-03-27 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 143/18 2019-03-27 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 301/18 2019-03-27 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 153/18 2019-03-27 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 483/17 2019-03-27 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 219/18 2019-03-27 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 258/18 2019-03-29 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 380/16 2019-03-29 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 246/17 2019-03-29 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 71/15 2019-03-29 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 296/18 2019-03-29 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 410/18 2019-03-29 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 379/18 2019-03-29 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 417/18 2019-03-29 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 411/18 2019-03-29 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 414/18 2019-03-29 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 412/18 2019-03-29 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 385/18 2019-03-29 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 221/18 2019-04-03 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 365/18 2019-04-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 205/17 2019-04-03 - 09:15 13 Jerzy Czownicki
I C 372/18 2019-04-03 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/18 2019-04-03 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 248/18 2019-04-03 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 287/18 2019-04-03 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 264/18 2019-04-03 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 424/18 2019-04-03 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 413/18 2019-04-03 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 246/18 2019-04-03 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 425/18 2019-04-03 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 416/18 2019-04-03 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/18 2019-04-03 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 298/18 2019-04-03 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 312/18 2019-04-03 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 333/18 2019-04-03 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 308/18 2019-04-03 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 260/18 2019-04-03 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 24/19 2019-04-04 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 102/18 2019-04-04 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 92/18 2019-04-04 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 61/19 2019-04-04 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I C 110/18 2019-04-09 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 418/18 2019-04-10 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 435/18 2019-04-10 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 93/18 2019-04-10 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 196/17 2019-04-10 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 192/18 2019-04-10 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 281/15 2019-04-10 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 154/17 2019-04-10 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 9/19 2019-04-10 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 8/19 2019-04-10 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 79/18 2019-04-10 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 245/18 2019-04-11 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 326/16 2019-04-11 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 62/19 2019-04-11 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 156/18 2019-04-11 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I C 94/18 2019-04-11 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 243/18 2019-04-12 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 357/18 2019-04-12 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 239/18 2019-04-12 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 228/18 2019-04-12 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 431/18 2019-04-12 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 354/18 2019-04-12 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 230/18 2019-04-12 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 362/18 2019-04-12 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 23/19 2019-04-12 - 14:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/17 2019-04-16 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 13/19 2019-04-17 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 114/18 2019-04-17 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 366/18 2019-04-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 234/17 2019-04-17 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 63/19 2019-04-17 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 277/18 2019-04-17 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 2/19 2019-04-24 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 305/18 2019-04-24 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 278/17 2019-04-24 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 99/18 2019-04-24 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 2/19 2019-04-24 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 1/19 2019-04-24 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 48/19 2019-04-24 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 25/18 2019-04-24 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 12/19 2019-04-24 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/18 2019-04-24 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 43/19 2019-05-08 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 311/18 2019-05-08 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 37/15 2019-05-08 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 51/19 2019-05-15 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 35/19 2019-05-15 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 34/17 2019-05-15 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 466/17 2019-05-15 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 321/18 2019-05-15 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 35/18 2019-05-15 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 13/19 2019-05-15 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 31/17 2019-05-15 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 15/19 2019-05-15 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 286/18 2019-05-15 - 13:10 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 288/18 2019-05-15 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 269/18 2019-05-15 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 65/19 2019-05-16 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 64/19 2019-05-16 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 217/18 2019-05-21 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 441/18 2019-05-22 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 18/19 2019-05-22 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 19/19 2019-05-22 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 278/17 2019-05-22 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 69/19 2019-05-22 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 49/19 2019-05-22 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 103/17 2019-05-24 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 104/17 2019-05-24 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 102/17 2019-05-24 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 268/18 2019-08-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 163/18 2019-09-11 - 09:00 13 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 28/17 2019-03-26 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 281/18 2019-03-26 - 08:40 115 Robert Stącel
II Ko 733/18 2019-03-26 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 313/18 2019-03-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 219/18 2019-03-26 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 313/18 2019-03-26 - 09:15 115 Robert Stącel
II K 219/18 2019-03-26 - 09:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 10/19 2019-03-26 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 331/18 2019-03-26 - 12:50 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 335/18 2019-03-26 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 33/19 2019-03-27 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 15/19 2019-03-27 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 233/17 2019-03-27 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 320/18 2019-03-27 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 95/18 2019-03-27 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 36/19 2019-03-27 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 319/18 2019-03-27 - 12:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 45/19 2019-03-28 - 12:00 216 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 104/19 2019-03-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 21/19 2019-03-29 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 33/19 2019-03-29 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 241/18 2019-04-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 333/18 2019-04-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 222/18 2019-04-01 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 132/18 2019-04-01 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 62/17 2019-04-02 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 34/19 2019-04-02 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 324/18 2019-04-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 309/18 2019-04-02 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 4/19 2019-04-02 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 74/17 2019-04-02 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 329/18 2019-04-02 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 71/19 2019-04-02 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 70/19 2019-04-02 - 11:15 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 34/19 2019-04-02 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 311/18 2019-04-02 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 73/19 2019-04-02 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 300/17 2019-04-05 - 08:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 16/19 2019-04-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/17 2019-04-05 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 366/18 2019-04-05 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 13/19 2019-04-05 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 200/18 2019-04-05 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 46/19 2019-04-05 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 77/19 2019-04-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 26/19 2019-04-05 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 109/19 2019-04-05 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 31/19 2019-04-05 - 11:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 78/19 2019-04-05 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 25/19 2019-04-05 - 11:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 28/19 2019-04-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 6/19 2019-04-05 - 12:10 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 124/19 2019-04-05 - 12:20 115 Robert Stącel
II W 44/19 2019-04-05 - 12:40 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 119/19 2019-04-05 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 354/18 2019-04-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 8/19 2019-04-08 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 317/17 2019-04-08 - 10:45 115 Robert Stącel
II K 326/18 2019-04-08 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 78/18 2019-04-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 209/18 2019-04-09 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 298/18 2019-04-09 - 09:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 334/18 2019-04-09 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 266/17 2019-04-09 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 355/18 2019-04-09 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 142/18 2019-04-09 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 29/19 2019-04-09 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 185/18 2019-04-09 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 311/18 2019-04-10 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 110/19 2019-04-12 - 09:25 115 Robert Stącel
II Kp 25/19 2019-04-12 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 28/19 2019-04-12 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 32/19 2019-04-12 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 65/19 2019-04-15 - 08:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 341/18 2019-04-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 23/19 2019-04-15 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 39/19 2019-04-15 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 60/19 2019-04-15 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 328/18 2019-04-15 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 81/19 2019-04-16 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 309/16 2019-04-16 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 27/19 2019-04-16 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 294/18 2019-04-17 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 133/19 2019-04-17 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 47/19 2019-04-17 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 14/19 2019-04-17 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 37/19 2019-04-17 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 40/19 2019-04-17 - 11:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 29/19 2019-04-17 - 11:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 35/19 2019-04-17 - 12:10 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 176/18 2019-04-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 41/19 2019-04-24 - 00:09 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 152/19 2019-04-24 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 139/19 2019-04-24 - 10:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 42/19 2019-04-24 - 10:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 40/19 2019-04-24 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 327/17 2019-04-26 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 29/18 2019-05-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 353/18 2019-05-06 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 329/18 2019-05-06 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 373/18 2019-05-06 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 160/18 2019-05-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 228/18 2019-05-09 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II Kp 33/19 2019-05-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 34/19 2019-05-10 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 126/19 2019-05-10 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 136/19 2019-05-10 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 135/19 2019-05-10 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 128/19 2019-05-10 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 348/18 2019-05-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 120/19 2019-05-14 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 350/18 2019-05-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 345/18 2019-05-14 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 218/18 2019-05-14 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 350/18 2019-05-14 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 256/18 2019-05-15 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 258/18 2019-05-15 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 83/18 2019-05-15 - 12:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 32/19 2019-05-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 74/18 2019-05-17 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kop 3/19 2019-05-17 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 21/19 2019-05-17 - 09:45 115 Robert Stącel
II K 18/19 2019-05-17 - 10:10 115 Robert Stącel
II Ko 94/19 2019-05-17 - 10:35 115 Robert Stącel
II W 58/19 2019-05-17 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 57/19 2019-05-17 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 61/19 2019-05-17 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 63/19 2019-05-17 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 59/19 2019-05-17 - 12:20 115 Robert Stącel
II Ko 96/19 2019-05-17 - 12:40 115 Robert Stącel
II Ko 102/19 2019-05-17 - 13:15 115 Robert Stącel
II W 69/19 2019-05-17 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 122/18 2019-05-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 16/19 2019-05-20 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 308/18 2019-05-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 264/18 2019-05-21 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 254/17 2019-05-22 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 9/19 2019-05-22 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 268/18 2019-05-28 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 122/17 2019-06-03 - 08:00 115 Robert Stącel
II W 322/18 2019-06-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 11/19 2019-06-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2019-06-04 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 13/19 2019-06-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 20/19 2019-06-10 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 154/17 2019-06-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 290/18 2019-06-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 348/18 2019-06-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 12/19 2019-06-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 303/18 2019-06-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/18 2019-06-25 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 295/18 2019-06-25 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 325/18 2019-06-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 339/18 2019-07-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 340/18 2019-07-08 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 358/18 2019-07-08 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 18/19 2019-07-08 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 31/19 2019-07-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 122/18 2019-07-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 16/19 2019-07-22 - 13:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 168/18 2019-03-26 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 4/19 2019-03-26 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 1/19 2019-03-26 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 30/19 2019-03-26 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 4/19 2019-03-26 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 33/19 2019-03-26 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 10/18 2019-03-26 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 140/18 2019-03-28 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 173/18 2019-03-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 5/19 2019-03-28 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 40/18 2019-03-28 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 31/19 2019-03-28 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 61/18 2019-03-28 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 152/18 2019-03-28 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 184/18 2019-03-28 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 34/19 2019-04-02 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 62/18 2019-04-02 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 76/18 2019-04-02 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 15/19 2019-04-02 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 35/19 2019-04-02 - 14:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 38/19 2019-04-09 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 1/19 2019-04-09 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 41/19 2019-04-09 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 42/19 2019-04-09 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 39/19 2019-04-09 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 22/19 2019-04-09 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 43/19 2019-04-09 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 7/19 2019-04-11 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 188/18 2019-04-11 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 40/19 2019-04-11 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 106/18 2019-04-11 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 195/18 2019-04-11 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 58/19 2019-04-11 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 186/18 2019-04-16 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 2/19 2019-04-16 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 51/19 2019-04-16 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 52/19 2019-04-16 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 54/19 2019-04-16 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 7/19 2019-04-16 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2019-04-18 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 167/18 2019-04-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 8/19 2019-04-18 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 6/19 2019-04-18 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 5/19 2019-04-18 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 56/19 2019-04-18 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/18 2019-04-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 185/18 2019-04-25 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 57/19 2019-04-25 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 27/19 2019-04-25 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 22/19 2019-04-25 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 193/18 2019-04-25 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 63/19 2019-04-25 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 168/18 2019-04-30 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 179/18 2019-04-30 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 80/18 2019-04-30 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 1/19 2019-04-30 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 23/19 2019-04-30 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 64/19 2019-04-30 - 13:00 202 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-03-26 14:00:16

Rejestr zmian