Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 27/19 2020-09-22 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Cps 4/20 2020-09-23 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 104/20 2020-09-23 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 80/20 2020-09-23 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 274/19 2020-09-23 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 144/20 2020-09-23 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 55/20 2020-09-23 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 59/20 2020-09-23 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 27/20 2020-09-23 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2020-09-23 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 201/19 2020-09-23 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 88/20 2020-09-23 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 246/18 2020-09-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 27/19 2020-09-29 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 103/20 2020-09-30 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 364/17 2020-09-30 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 262/19 2020-09-30 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 207/19 2020-10-01 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 53/20 2020-10-01 - 10:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 198/19 2020-10-01 - 12:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 82/19 2020-10-01 - 14:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 64/20 2020-10-07 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 60/19 2020-10-07 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 254/19 2020-10-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 48/20 2020-10-07 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 13/20 2020-10-07 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 163/19 2020-10-07 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 18/20 2020-10-07 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 155/20 2020-10-14 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/15 2020-10-14 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 233/17 2020-10-14 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 160/20 2020-10-14 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 252/18 2020-10-15 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 151/19 2020-10-15 - 10:15 115 Jerzy Czownicki
I C 327/19 2020-10-15 - 11:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 218/19 2020-10-15 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 248/19 2020-10-15 - 13:45 115 Jerzy Czownicki
I C 277/19 2020-10-28 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 294/19 2020-10-28 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 7/20 2020-10-29 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 143/20 2020-10-29 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 124/20 2020-10-29 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 132/20 2020-10-29 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 109/20 2020-10-29 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 150/20 2020-10-29 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/19 2020-11-04 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 224/17 2020-11-04 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 62/20 2020-11-04 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 44/20 2020-11-04 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 263/19 2020-11-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 216/19 2020-11-05 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 119/20 2020-11-05 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 131/20 2020-11-05 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 144/20 2020-11-16 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 142/20 2020-11-16 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/16 2020-11-18 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 154/20 2020-12-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 148/20 2020-12-03 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 155/20 2020-12-03 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 64/20 2020-12-03 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 43/20 2020-12-03 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 328/19 2020-12-09 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 311/19 2021-01-13 - 09:00 13 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 308/20 2020-09-21 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 303/20 2020-09-21 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 112/20 2020-09-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 108/20 2020-09-21 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 106/20 2020-09-21 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 145/20 2020-09-21 - 10:15 115 Robert Stącel
II K 144/20 2020-09-21 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 149/20 2020-09-21 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 162/20 2020-09-21 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 345/20 2020-09-21 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 119/20 2020-09-21 - 12:45 115 Robert Stącel
II Ko 367/20 2020-09-21 - 13:10 115 Robert Stącel
II W 356/19 2020-09-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 312/19 2020-09-22 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 327/19 2020-09-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 64/20 2020-09-22 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 138/20 2020-09-23 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 318/19 2020-09-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 253/19 2020-09-23 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 317/18 2020-09-23 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 42/20 2020-09-25 - 08:15 13 Katarzyna Cichoń
II K 292/19 2020-09-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kp 136/20 2020-09-25 - 10:00 216 Dorota Kozubal
II Kp 122/20 2020-09-28 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 61/20 2020-09-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 16/20 2020-09-28 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 151/20 2020-09-28 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 724/19 2020-09-28 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 81/19 2020-09-29 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 185/18 2020-09-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/20 2020-09-29 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 361/19 2020-09-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 339/19 2020-09-30 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 329/19 2020-09-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 145/20 2020-09-30 - 13:40 115 Robert Stącel
II W 23/19 2020-10-01 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 270/19 2020-10-01 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II Ko 330/20 2020-10-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kop 1/20 2020-10-05 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 161/20 2020-10-05 - 09:45 115 Robert Stącel
II K 160/20 2020-10-05 - 10:10 115 Robert Stącel
II Kp 121/20 2020-10-05 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kop 3/20 2020-10-05 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 159/20 2020-10-05 - 11:15 115 Robert Stącel
II Kop 4/20 2020-10-05 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 193/15 2020-10-05 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 183/20 2020-10-05 - 13:15 115 Robert Stącel
II Ko 363/20 2020-10-06 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 9/20 2020-10-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2020-10-06 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 10/20 2020-10-06 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 152/20 2020-10-06 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 170/20 2020-10-06 - 14:55 115 Robert Stącel
II K 123/20 2020-10-07 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 51/20 2020-10-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/18 2020-10-07 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 90/19 2020-10-08 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Ko 364/20 2020-10-12 - 08:10 115 Robert Stącel
II Kp 114/20 2020-10-12 - 08:30 115 Robert Stącel
II Kp 30/20 2020-10-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 13/20 2020-10-12 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 22/20 2020-10-12 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 23/20 2020-10-12 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 26/20 2020-10-12 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 301/19 2020-10-12 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 70/20 2020-10-12 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 81/20 2020-10-12 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 400/20 2020-10-12 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 164/20 2020-10-12 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 391/20 2020-10-12 - 14:15 115 Robert Stącel
II Ko 409/20 2020-10-12 - 14:35 115 Robert Stącel
II Ko 408/20 2020-10-12 - 15:00 115 Robert Stącel
II Ko 373/20 2020-10-13 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 173/20 2020-10-13 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 309/18 2020-10-13 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 166/19 2020-10-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 175/19 2020-10-13 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 178/19 2020-10-13 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 190/19 2020-10-13 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 74/20 2020-10-13 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 57/20 2020-10-14 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 154/19 2020-10-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 178/19 2020-10-14 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 135/20 2020-10-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 398/20 2020-10-15 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 206/19 2020-10-15 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kp 13/20 2020-10-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 7/20 2020-10-19 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 24/20 2020-10-19 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 125/20 2020-10-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 317/19 2020-10-19 - 12:25 115 Robert Stącel
II Kp 215/19 2020-10-19 - 12:50 115 Robert Stącel
II Kp 242/19 2020-10-19 - 13:45 115 Robert Stącel
II Kp 249/19 2020-10-19 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 163/19 2020-10-20 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 357/18 2020-10-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 240/20 2020-10-20 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II K 249/19 2020-10-20 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 177/19 2020-10-20 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 160/19 2020-10-20 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 254/19 2020-10-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 256/18 2020-10-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 171/19 2020-10-21 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 267/19 2020-10-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 297/19 2020-10-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 290/19 2020-10-22 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 187/20 2020-10-23 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 96/19 2020-10-26 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 62/19 2020-10-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 72/20 2020-10-26 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 107/20 2020-10-26 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 404/20 2020-10-26 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 150/20 2020-10-26 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 335/19 2020-10-27 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 182/19 2020-10-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/19 2020-10-27 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 330/19 2020-10-27 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 297/19 2020-10-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 326/19 2020-10-28 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 324/19 2020-10-28 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 189/19 2020-11-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 187/19 2020-11-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/19 2020-11-03 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 300/19 2020-11-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 276/19 2020-11-03 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 237/19 2020-11-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 14/20 2020-11-04 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 233/19 2020-11-04 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 262/19 2020-11-04 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 85/19 2020-11-04 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 101/20 2020-11-04 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 274/19 2020-11-05 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II W 180/20 2020-11-05 - 13:30 13 Dorota Kozubal
II W 191/20 2020-11-09 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 120/20 2020-11-09 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 117/20 2020-11-09 - 11:25 115 Robert Stącel
II Kp 118/20 2020-11-09 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 182/20 2020-11-09 - 13:25 115 Robert Stącel
II K 311/19 2020-11-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 313/19 2020-11-10 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 306/19 2020-11-10 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 47/20 2020-11-10 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 218/18 2020-11-16 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 348/18 2020-11-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 12/20 2020-11-16 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 139/20 2020-11-16 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 332/19 2020-11-17 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 340/19 2020-11-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 304/19 2020-11-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 23/20 2020-11-18 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 358/18 2020-11-18 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 38/20 2020-11-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 1/20 2020-11-19 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 299/19 2020-11-19 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 85/20 2020-11-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 318/19 2020-11-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 184/20 2020-11-23 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 319/19 2020-11-23 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 274/19 2020-11-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 270/19 2020-11-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 337/19 2020-11-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 4/20 2020-11-25 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 8/20 2020-11-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 26/20 2020-11-26 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 281/19 2020-11-26 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 33/20 2020-11-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 95/20 2020-11-30 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kop 18/19 2020-11-30 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 105/20 2020-12-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 53/20 2020-12-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 63/20 2020-12-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 5/20 2020-12-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 87/20 2020-12-02 - 11:50 115 Robert Stącel
II W 257/20 2020-12-03 - 13:00 13 Dorota Kozubal
II K 177/20 2020-12-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 178/20 2020-12-07 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 180/20 2020-12-07 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 181/20 2020-12-07 - 10:15 115 Robert Stącel
II K 186/20 2020-12-07 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 333/19 2020-12-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 341/19 2020-12-08 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 227/19 2020-12-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 86/20 2020-12-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 291/19 2020-12-09 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 101/20 2020-12-09 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 84/20 2020-12-10 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 66/20 2020-12-10 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 135/20 2020-12-10 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 143/20 2020-12-10 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 151/20 2020-12-10 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 360/19 2020-12-10 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 129/20 2020-12-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 39/20 2020-12-14 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 67/20 2020-12-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 134/20 2020-12-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 173/20 2020-12-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 118/20 2020-12-16 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 166/20 2020-12-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 89/20 2020-12-17 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 94/20 2020-12-17 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 104/20 2021-01-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 99/20 2021-01-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2021-01-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 91/20 2021-01-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 334/19 2021-01-20 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kp 119/20 2021-01-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 123/20 2021-01-25 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 172/20 2021-01-25 - 09:50 115 Robert Stącel
II Kp 126/20 2021-01-25 - 10:10 115 Robert Stącel
II Kp 134/20 2021-01-25 - 10:35 115 Robert Stącel
II Kp 130/20 2021-01-25 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 141/20 2021-01-27 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 115/20 2021-01-27 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 127/20 2021-01-27 - 11:15 115 Robert Stącel
II K 124/20 2021-02-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 136/20 2021-02-01 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 147/20 2021-02-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 266/20 2021-02-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 143/20 2021-02-03 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 167/20 2021-02-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 117/20 2021-02-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 204/19 2021-02-08 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 121/20 2021-02-08 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 295/19 2021-02-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 22/20 2021-02-09 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 120/20 2021-02-09 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 114/20 2021-02-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 126/20 2021-02-10 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 40/20 2021-02-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 185/20 2021-02-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 110/20 2021-02-17 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 105/20 2021-02-17 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 166/20 2021-02-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 54/20 2021-02-22 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 165/20 2021-03-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 45/20 2021-03-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 179/20 2021-03-01 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 294/20 2021-03-01 - 11:35 115 Robert Stącel
II K 111/20 2021-03-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 168/20 2021-03-02 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 132/20 2021-03-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 284/19 2021-03-09 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 76/20 2021-03-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 71/20 2021-03-10 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 185/20 2021-03-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 148/20 2021-03-16 - 09:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nkd 26/20 2020-09-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 56/20 2020-09-22 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 80/20 2020-09-22 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 94/20 2020-09-22 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 88/19 2020-09-22 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 96/20 2020-09-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 100/20 2020-09-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 88/20 2020-09-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 200/19 2020-09-24 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 26/20 2020-09-24 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 33/20 2020-09-24 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 21/20 2020-09-24 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 175/19 2020-09-24 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 131/19 2020-09-24 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 189/19 2020-09-29 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 2/20 2020-09-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 1/20 2020-09-29 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 3/20 2020-09-29 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 39/19 2020-09-29 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 37/20 2020-09-29 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 36/20 2020-09-29 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 11/20 2020-10-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 58/20 2020-10-01 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 59/20 2020-10-01 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 27/20 2020-10-01 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 92/20 2020-10-01 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 91/20 2020-10-01 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 90/20 2020-10-01 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 102/20 2020-10-01 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 103/20 2020-10-01 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 96/20 2020-10-01 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 25/20 2020-10-06 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 63/20 2020-10-06 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 64/20 2020-10-06 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 65/20 2020-10-06 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 28/20 2020-10-06 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 197/19 2020-10-06 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 53/20 2020-10-08 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 29/20 2020-10-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 162/19 2020-10-08 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 22/20 2020-10-08 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 19/20 2020-10-08 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/20 2020-10-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 111/20 2020-10-13 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 112/20 2020-10-13 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 169/19 2020-10-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 185/19 2020-10-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 94/20 2020-10-13 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 113/20 2020-10-15 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 31/20 2020-10-15 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 78/20 2020-10-15 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 67/20 2020-10-15 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 77/20 2020-10-15 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 93/20 2020-10-15 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 15/20 2020-10-15 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 140/20 2020-10-15 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 117/20 2020-10-15 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 186/19 2020-10-20 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 76/20 2020-10-20 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 81/20 2020-10-20 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 120/20 2020-10-20 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 30/20 2020-10-20 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 51/20 2020-10-20 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 33/20 2020-10-20 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 32/20 2020-10-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 201/19 2020-10-22 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 115/20 2020-10-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 118/20 2020-10-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 122/20 2020-10-22 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 212/19 2020-10-27 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Cps 16/20 2020-10-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 57/20 2020-10-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 125/20 2020-10-27 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 35/20 2020-10-27 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 121/20 2020-10-27 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 82/20 2020-10-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 55/20 2020-10-29 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 84/20 2020-10-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 83/20 2020-10-29 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 33/20 2020-10-29 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 35/20 2020-10-29 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 75/20 2020-10-29 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 127/20 2020-10-29 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 22/20 2020-11-03 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 71/20 2020-11-03 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 36/20 2020-11-03 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 36/20 2020-11-03 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 21/20 2020-11-05 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 34/20 2020-11-05 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 135/20 2020-11-05 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 79/20 2020-11-05 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 26/20 2020-11-10 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 37/20 2020-11-10 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 126/20 2020-11-10 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 114/20 2020-11-10 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 27/20 2020-11-10 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 24/20 2020-11-10 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 23/20 2020-11-12 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 32/19 2020-11-12 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 48/19 2020-11-12 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 110/20 2020-11-12 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 28/20 2020-11-12 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 133/20 2020-11-17 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 52/20 2020-11-17 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 143/20 2020-11-17 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 149/20 2020-11-17 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 16/20 2020-11-17 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 164/19 2020-11-24 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 34/16 2020-11-24 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 168/16 2020-11-24 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 147/20 2020-11-24 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 42/20 2021-01-26 - 09:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-09-19 10:00:08

Rejestr zmian