Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Co 103/17 2019-05-24 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 104/17 2019-05-24 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 102/17 2019-05-24 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 1/19 2019-05-29 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 106/19 2019-05-29 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 247/18 2019-05-29 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 53/19 2019-05-29 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 54/19 2019-05-29 - 11:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 56/19 2019-05-29 - 11:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 50/19 2019-05-29 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 156/18 2019-05-29 - 12:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 41/19 2019-05-29 - 12:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 34/19 2019-05-29 - 13:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 38/19 2019-05-29 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I C 110/18 2019-05-30 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 245/18 2019-05-30 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Co 265/17 2019-05-30 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 37/19 2019-05-30 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I C 123/19 2019-05-30 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 257/17 2019-05-31 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 269/18 2019-05-31 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 75/19 2019-05-31 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 64/19 2019-05-31 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 251/18 2019-05-31 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 303/18 2019-05-31 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 46/19 2019-05-31 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 54/19 2019-05-31 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 403/18 2019-05-31 - 13:50 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 104/19 2019-05-31 - 14:10 13 Katarzyna Cichoń
I C 192/18 2019-06-04 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 79/19 2019-06-05 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 75/19 2019-06-05 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 4/19 2019-06-05 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 109/19 2019-06-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 3/19 2019-06-05 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 115/19 2019-06-05 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 58/19 2019-06-05 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 6/19 2019-06-05 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 66/19 2019-06-05 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 62/19 2019-06-05 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I C 82/19 2019-06-05 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/19 2019-06-05 - 11:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 93/19 2019-06-05 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 165/18 2019-06-05 - 11:40 13 Jerzy Czownicki
I Ns 71/19 2019-06-05 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 82/18 2019-06-05 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 67/19 2019-06-05 - 12:20 13 Jerzy Czownicki
I Ns 123/19 2019-06-05 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 121/19 2019-06-05 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 368/18 2019-06-05 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 40/19 2019-06-06 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 32/19 2019-06-06 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I C 63/19 2019-06-06 - 11:15 115 Jerzy Czownicki
I C 122/19 2019-06-06 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 55/18 2019-06-07 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 86/19 2019-06-12 - 08:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 393/18 2019-06-12 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 301/18 2019-06-12 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 426/18 2019-06-12 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 64/19 2019-06-12 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I C 10/19 2019-06-12 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 81/19 2019-06-12 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 4/19 2019-06-12 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 268/17 2019-06-12 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 103/19 2019-06-12 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 47/15 2019-06-12 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 102/19 2019-06-12 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 77/19 2019-06-12 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 85/19 2019-06-12 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 101/19 2019-06-12 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 51/19 2019-06-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 79/18 2019-06-19 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 112/19 2019-06-19 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 114/19 2019-06-19 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 121/19 2019-06-19 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 277/18 2019-06-24 - 15:00 komisja Katarzyna Cichoń
I Ns 243/18 2019-06-26 - 08:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 401/18 2019-06-26 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 399/18 2019-06-26 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 229/17 2019-06-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 173/17 2019-06-26 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 270/18 2019-06-26 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 314/18 2019-06-26 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 83/19 2019-06-26 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 276/18 2019-06-26 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 4/19 2019-06-26 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 312/18 2019-06-26 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 402/18 2019-06-26 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 440/18 2019-06-26 - 14:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 52/19 2019-06-26 - 15:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 205/17 2019-07-03 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 47/15 2019-08-09 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 187/18 2019-08-09 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 192/17 2019-08-09 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I Co 311/18 2019-08-23 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 268/18 2019-08-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 190/18 2019-08-23 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 110/19 2019-08-23 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/18 2019-08-23 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 257/18 2019-08-23 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 163/18 2019-09-11 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 93/18 2019-10-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 173/19 2019-05-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/17 2019-05-24 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Ko 188/19 2019-05-24 - 09:25 115 Robert Stącel
II Ko 192/19 2019-05-24 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 53/19 2019-05-24 - 10:15 115 Robert Stącel
II K 52/19 2019-05-24 - 10:35 115 Robert Stącel
II Ko 197/19 2019-05-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 198/19 2019-05-24 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 200/19 2019-05-24 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 53/19 2019-05-24 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kop 6/19 2019-05-24 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 57/19 2019-05-24 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 161/19 2019-05-24 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 226/18 2019-05-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 226/19 2019-05-28 - 08:20 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 227/19 2019-05-28 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 46/19 2019-05-28 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 268/18 2019-05-28 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 60/19 2019-05-28 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 205/19 2019-05-28 - 11:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 212/19 2019-05-28 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 209/19 2019-05-28 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 60/19 2019-05-28 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 80/19 2019-05-28 - 13:15 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 254/17 2019-05-29 - 08:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 233/19 2019-05-29 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 234/19 2019-05-29 - 08:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 142/18 2019-05-29 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 233/17 2019-05-29 - 09:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 42/19 2019-05-29 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 229/19 2019-05-29 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 63/19 2019-05-29 - 11:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 64/19 2019-05-29 - 11:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 99/19 2019-05-29 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 70/19 2019-05-29 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 122/17 2019-06-03 - 08:00 115 Robert Stącel
II W 322/18 2019-06-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 11/19 2019-06-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2019-06-04 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 126/19 2019-06-07 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 207/19 2019-06-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 59/19 2019-06-07 - 11:50 115 Robert Stącel
II Ko 236/19 2019-06-07 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 69/19 2019-06-07 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 72/19 2019-06-07 - 13:15 115 Robert Stącel
II Ko 222/19 2019-06-07 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 219/19 2019-06-07 - 14:05 115 Robert Stącel
II K 13/19 2019-06-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 64/19 2019-06-10 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 62/19 2019-06-10 - 09:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 20/19 2019-06-10 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 8/19 2019-06-10 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 132/18 2019-06-10 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 273/18 2019-06-10 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kop 9/19 2019-06-11 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 154/17 2019-06-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2019-06-11 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 66/19 2019-06-11 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 251/19 2019-06-11 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 198/18 2019-06-14 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
II Kop 22/18 2019-06-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/17 2019-06-14 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Ko 208/19 2019-06-14 - 09:25 115 Robert Stącel
II Ko 210/19 2019-06-14 - 09:50 115 Robert Stącel
II Ko 211/19 2019-06-14 - 10:15 115 Robert Stącel
II Kp 60/19 2019-06-14 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kop 8/19 2019-06-14 - 11:10 115 Robert Stącel
II Kop 7/19 2019-06-14 - 11:35 115 Robert Stącel
II Ko 249/19 2019-06-14 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 244/19 2019-06-14 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 47/19 2019-06-14 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 74/19 2019-06-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 290/18 2019-06-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 348/18 2019-06-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 12/19 2019-06-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 28/17 2019-06-18 - 09:40 115 Robert Stącel
II W 350/18 2019-06-18 - 10:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 124/19 2019-06-18 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 256/18 2019-06-18 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 39/19 2019-06-18 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 90/19 2019-06-18 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 73/19 2019-06-18 - 14:00 115 Robert Stącel
II W 169/18 2019-06-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 353/18 2019-06-24 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 303/18 2019-06-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/18 2019-06-25 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 295/18 2019-06-25 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 325/18 2019-06-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 55/19 2019-07-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 341/18 2019-07-01 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 329/18 2019-07-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 58/19 2019-07-01 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 47/19 2019-07-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 324/18 2019-07-02 - 09:40 115 Robert Stącel
II W 339/18 2019-07-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 340/18 2019-07-08 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 358/18 2019-07-08 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 18/19 2019-07-08 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 31/19 2019-07-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 43/19 2019-07-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 176/18 2019-07-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 175/18 2019-07-15 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 350/18 2019-07-15 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 122/18 2019-07-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 16/19 2019-07-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 68/19 2019-07-23 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 185/18 2019-07-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 328/18 2019-07-30 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 50/19 2019-08-02 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
II Kp 38/19 2019-08-02 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
II W 281/18 2019-08-02 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Op 50/15 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 13/16 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 20/17 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 16/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 22/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 25/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 32/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 42/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 52/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 53/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 54/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 60/18 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Nw 4/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 8/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 10/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 23/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 24/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 25/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 26/19 2019-05-24 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III RNs 179/18 2019-06-06 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III RNs 5/19 2019-06-06 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 152/18 2019-06-06 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 13/19 2019-06-06 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 67/19 2019-06-06 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 66/19 2019-06-06 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 82/19 2019-06-06 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 64/19 2019-06-06 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/18 2019-06-11 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 76/19 2019-06-11 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 2/19 2019-06-11 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 182/18 2019-06-11 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 183/18 2019-06-11 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 81/19 2019-06-11 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 7/19 2019-06-18 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 57/19 2019-06-18 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 38/19 2019-06-18 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 62/19 2019-06-18 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 29/19 2019-06-18 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RC 14/19 2019-06-18 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 58/19 2019-06-18 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 90/19 2019-06-18 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 167/18 2019-06-25 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 83/19 2019-06-25 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 89/19 2019-06-25 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 70/19 2019-06-25 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 88/19 2019-06-25 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 87/19 2019-06-25 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 168/18 2019-06-25 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RC 12/19 2019-06-25 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 27/19 2019-06-25 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 140/18 2019-06-27 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2019-06-27 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III Nsm 71/19 2019-06-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 62/18 2019-06-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 8/19 2019-06-27 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 7/19 2019-06-27 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 3/19 2019-06-27 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 4/19 2019-06-27 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 5/19 2019-06-27 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 6/19 2019-06-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 2/19 2019-06-27 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 184/18 2019-06-27 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 93/19 2019-07-02 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 77/18 2019-07-02 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 97/19 2019-07-02 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 41/19 2019-07-02 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 96/19 2019-07-02 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Cps 29/19 2019-07-02 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RC 16/19 2019-07-04 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 98/19 2019-07-04 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 76/18 2019-07-04 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 95/19 2019-07-11 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 99/19 2019-07-11 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 11/19 2019-07-11 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 8/19 2019-07-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 80/19 2019-07-18 - 10:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-05-24 14:00:06

Rejestr zmian