Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 147/19 2019-09-18 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 173/19 2019-09-18 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 17/18 2019-09-18 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 106/19 2019-09-18 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 207/19 2019-09-18 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 102/19 2019-09-18 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 211/18 2019-09-18 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 147/19 2019-09-18 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 177/19 2019-09-18 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 172/19 2019-09-18 - 13:20 13 Jerzy Czownicki
I C 192/18 2019-09-18 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 141/19 2019-09-19 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 26/15 2019-09-19 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 29/18 2019-09-19 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I C 295/18 2019-09-19 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I C 75/19 2019-09-20 - 08:15 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/18 2019-09-20 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 232/18 2019-09-20 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 123/19 2019-09-20 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
I Co 91/19 2019-09-20 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 107/19 2019-09-20 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 106/19 2019-09-20 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 153/18 2019-09-20 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 120/19 2019-09-20 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 14/19 2019-09-20 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 193/19 2019-09-25 - 08:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 52/19 2019-09-25 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 124/19 2019-09-25 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 136/19 2019-09-25 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 159/19 2019-09-25 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 399/18 2019-09-25 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 153/19 2019-09-25 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 159/19 2019-09-25 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 142/19 2019-09-25 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 386/17 2019-09-25 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 147/19 2019-10-02 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 1/19 2019-10-02 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 17/18 2019-10-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 106/19 2019-10-02 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 57/19 2019-10-02 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I C 102/19 2019-10-02 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 241/19 2019-10-02 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 171/19 2019-10-02 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 244/18 2019-10-02 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 180/19 2019-10-02 - 12:15 13 Jerzy Czownicki
I Ns 52/19 2019-10-02 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 107/19 2019-10-02 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 224/18 2019-10-03 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 93/15 2019-10-03 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I C 247/19 2019-10-03 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 146/18 2019-10-03 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 163/19 2019-10-03 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 32/19 2019-10-08 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I C 138/19 2019-10-09 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 192/19 2019-10-09 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 207/17 2019-10-09 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 128/19 2019-10-09 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 84/18 2019-10-09 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 130/19 2019-10-09 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 177/19 2019-10-09 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 282/18 2019-10-09 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 128/19 2019-10-09 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 100/19 2019-10-09 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I C 121/19 2019-10-09 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 107/18 2019-10-09 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I C 264/18 2019-10-09 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 117/19 2019-10-09 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 210/19 2019-10-09 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 181/19 2019-10-09 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 219/19 2019-10-09 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 183/19 2019-10-09 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 202/19 2019-10-09 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 347/18 2019-10-10 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 161/19 2019-10-10 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 346/18 2019-10-10 - 10:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 206/16 2019-10-10 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 65/17 2019-10-10 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 128/18 2019-10-11 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 432/18 2019-10-11 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 103/16 2019-10-16 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/18 2019-10-16 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 109/19 2019-10-16 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 154/19 2019-10-16 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 342/18 2019-10-16 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 270/18 2019-10-16 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 146/19 2019-10-16 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 197/19 2019-10-16 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 140/19 2019-10-23 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 142/19 2019-10-23 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 139/19 2019-10-23 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 73/19 2019-10-23 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 294/18 2019-10-23 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 169/19 2019-10-23 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 64/19 2019-10-23 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 213/18 2019-10-23 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 145/19 2019-10-23 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 165/19 2019-10-23 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 59/19 2019-10-23 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 175/19 2019-10-23 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 116/19 2019-10-23 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/18 2019-10-23 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 68/19 2019-10-23 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 164/19 2019-10-23 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 191/19 2019-10-23 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 93/18 2019-10-24 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 191/19 2019-10-25 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 359/18 2019-10-25 - 09:45 13 Katarzyna Cichoń
I C 212/19 2019-10-30 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 169/19 2019-10-30 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 11/19 2019-10-30 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 194/19 2019-10-30 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 187/19 2019-10-30 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 131/19 2019-10-30 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 179/19 2019-10-30 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/19 2019-10-30 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 101/19 2019-11-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 108/19 2019-11-08 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 234/18 2019-11-08 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 185/19 2019-11-08 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/17 2019-11-08 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 55/18 2019-11-08 - 13:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 276/18 2019-11-20 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 148/19 2019-11-20 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 14/19 2019-11-20 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 286/18 2019-12-04 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 233/17 2020-01-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Kp 152/19 2019-09-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 211/19 2019-09-20 - 09:30 115 Robert Stącel
II W 212/19 2019-09-20 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 515/19 2019-09-20 - 10:20 115 Robert Stącel
II Ko 516/19 2019-09-20 - 10:40 115 Robert Stącel
II W 222/19 2019-09-20 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 220/19 2019-09-20 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 151/19 2019-09-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 129/19 2019-09-26 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 124/19 2019-09-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 327/17 2019-09-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 142/19 2019-09-26 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 114/19 2019-09-26 - 10:20 115 Robert Stącel
II Kp 102/19 2019-09-26 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 143/19 2019-09-26 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 144/19 2019-09-26 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 112/19 2019-09-26 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 113/19 2019-09-26 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 131/19 2019-09-26 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 130/19 2019-09-26 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 133/19 2019-09-26 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 415/19 2019-09-27 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 340/18 2019-09-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 82/19 2019-09-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 105/19 2019-09-27 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 104/19 2019-09-27 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 109/19 2019-09-27 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 111/19 2019-09-27 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 146/19 2019-09-27 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 447/19 2019-09-27 - 11:50 115 Robert Stącel
II Ko 249/19 2019-09-27 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 172/19 2019-09-27 - 12:50 115 Robert Stącel
II Kp 134/19 2019-09-27 - 13:10 115 Robert Stącel
II Kp 67/19 2019-09-27 - 13:35 115 Robert Stącel
II K 160/18 2019-09-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 94/19 2019-09-30 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 97/19 2019-09-30 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 317/18 2019-09-30 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 295/18 2019-09-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 149/19 2019-10-01 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 96/19 2019-10-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 182/19 2019-10-01 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 90/19 2019-10-01 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 90/19 2019-10-01 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 144/19 2019-10-02 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 86/19 2019-10-02 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 59/19 2019-10-02 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 152/19 2019-10-02 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 509/19 2019-10-02 - 12:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 149/17 2019-10-03 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 216/19 2019-10-04 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 123/19 2019-10-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 125/19 2019-10-04 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 126/19 2019-10-04 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 115/19 2019-10-04 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 382/19 2019-10-04 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 387/19 2019-10-04 - 11:40 115 Robert Stącel
II Ko 380/19 2019-10-04 - 12:05 115 Robert Stącel
II K 149/19 2019-10-04 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 124/19 2019-10-04 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 423/19 2019-10-04 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 519/19 2019-10-04 - 14:20 115 Robert Stącel
II W 111/19 2019-10-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 303/18 2019-10-07 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 118/19 2019-10-07 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 139/19 2019-10-07 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 106/19 2019-10-07 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 137/19 2019-10-07 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 150/19 2019-10-07 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 155/19 2019-10-07 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 55/19 2019-10-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 309/18 2019-10-08 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 341/18 2019-10-08 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 121/19 2019-10-08 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 202/19 2019-10-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 74/18 2019-10-11 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 138/19 2019-10-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 421/19 2019-10-11 - 09:45 115 Robert Stącel
II Kp 117/19 2019-10-11 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 108/19 2019-10-11 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 430/19 2019-10-11 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 456/19 2019-10-11 - 12:25 115 Robert Stącel
II Ko 520/19 2019-10-11 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 151/19 2019-10-11 - 13:20 115 Robert Stącel
II Kp 13/19 2019-10-11 - 13:50 115 Robert Stącel
II Ko 535/19 2019-10-11 - 14:15 115 Robert Stącel
II K 20/19 2019-10-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 120/19 2019-10-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 148/19 2019-10-14 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 339/18 2019-10-14 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 18/19 2019-10-14 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 145/19 2019-10-14 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 328/18 2019-10-14 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 43/19 2019-10-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 228/18 2019-10-17 - 13:00 13 Dorota Kozubal
II Kop 11/19 2019-10-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 403/19 2019-10-18 - 09:25 115 Robert Stącel
II Ko 397/19 2019-10-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 388/19 2019-10-18 - 10:25 115 Robert Stącel
II Ko 390/19 2019-10-18 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 391/19 2019-10-18 - 11:10 115 Robert Stącel
II Ko 405/19 2019-10-18 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 206/19 2019-10-18 - 11:55 115 Robert Stącel
II Ko 534/19 2019-10-18 - 12:15 115 Robert Stącel
II W 31/19 2019-10-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 128/19 2019-10-21 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 198/19 2019-10-21 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 199/19 2019-10-21 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 197/19 2019-10-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 200/19 2019-10-22 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kp 58/19 2019-10-25 - 08:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 218/18 2019-10-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 48/19 2019-10-28 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 268/18 2019-10-28 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 11/19 2019-10-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 122/18 2019-10-29 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 348/18 2019-11-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 85/19 2019-11-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2019-11-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 159/19 2019-11-12 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 158/19 2019-11-12 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 81/19 2019-11-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 185/18 2019-11-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2019-11-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 163/19 2019-11-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 176/19 2019-11-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 191/19 2019-11-26 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 192/19 2019-12-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 200/19 2019-12-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 194/19 2019-12-09 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 196/19 2019-12-09 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 203/19 2019-12-09 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 193/19 2019-12-09 - 13:10 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Opm 90/15 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 119/15 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Op 132/15 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 16/16 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Opm 5/17 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Nw 6/17 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Nw 9/17 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 22/17 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 2/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 4/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 6/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 8/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 11/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 12/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 13/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Nw 13/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 15/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 22/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 37/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 39/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 46/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 47/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 48/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 49/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 51/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 52/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 55/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 57/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 58/18 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 11/19 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 14/19 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 15/19 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III Alk 31/19 2019-09-18 - 00:00 1 Dorota Kozubal
III RNs 48/19 2019-09-19 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 55/19 2019-09-19 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III Nsm 128/19 2019-09-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 40/19 2019-09-19 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 102/19 2019-09-19 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 67/19 2019-09-19 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 5/19 2019-09-19 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 89/19 2019-09-24 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 78/19 2019-09-24 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 77/19 2019-09-24 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 76/19 2019-09-24 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 75/19 2019-09-24 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 73/19 2019-09-24 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 74/19 2019-09-24 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 79/19 2019-09-24 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 80/19 2019-09-24 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 81/19 2019-09-24 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 82/19 2019-09-24 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 63/19 2019-09-26 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 110/19 2019-09-26 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 19/19 2019-09-26 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 83/19 2019-09-26 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 25/19 2019-09-26 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 72/19 2019-09-26 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 87/19 2019-09-26 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 84/19 2019-10-01 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 85/19 2019-10-01 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 132/19 2019-10-01 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 30/19 2019-10-01 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 86/19 2019-10-01 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 22/19 2019-10-01 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 92/19 2019-10-01 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 24/19 2019-10-01 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 134/19 2019-10-01 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 129/19 2019-10-03 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 26/19 2019-10-03 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 131/19 2019-10-03 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 8/19 2019-10-03 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 91/19 2019-10-03 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 49/19 2019-10-08 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 144/19 2019-10-08 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 138/19 2019-10-08 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 137/19 2019-10-08 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 146/19 2019-10-08 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RC 27/19 2019-10-08 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 57/19 2019-10-08 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 61/19 2019-10-08 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 36/19 2019-10-08 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RC 28/19 2019-10-10 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 42/19 2019-10-10 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 94/19 2019-10-10 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 37/19 2019-10-10 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 81/19 2019-10-10 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 90/19 2019-10-10 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 29/19 2019-10-10 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 50/19 2019-10-15 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 135/19 2019-10-15 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2019-10-15 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 44/19 2019-10-15 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 156/19 2019-10-15 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 155/19 2019-10-15 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 153/19 2019-10-15 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 154/19 2019-10-15 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RC 30/19 2019-10-17 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 95/19 2019-10-17 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 149/19 2019-10-17 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 12/19 2019-10-17 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 157/19 2019-10-22 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 158/19 2019-10-22 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 45/19 2019-10-22 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 46/19 2019-10-22 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 50/19 2019-10-22 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 162/19 2019-10-22 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 47/19 2019-10-22 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 140/18 2019-10-24 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 58/19 2019-10-24 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 148/19 2019-10-24 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 99/19 2019-10-24 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 51/19 2019-10-24 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 97/19 2019-10-24 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 100/19 2019-10-24 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 39/19 2019-10-29 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 71/19 2019-10-29 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 166/19 2019-10-29 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 53/19 2019-10-31 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/18 2019-10-31 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 51/19 2019-10-31 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 151/17 2019-10-31 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 139/17 2019-10-31 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 32/17 2019-10-31 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 151/19 2019-10-31 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 161/19 2019-11-05 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 98/19 2019-11-05 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 159/19 2019-11-05 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RC 77/18 2019-11-05 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 160/19 2019-11-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 131/19 2019-11-07 - 11:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-09-18 10:00:05

Rejestr zmian