Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 218/19 2019-11-15 - 08:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 306/18 2019-11-15 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 217/19 2019-11-15 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 188/19 2019-11-15 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 184/19 2019-11-15 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Cps 13/19 2019-11-15 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 211/19 2019-11-15 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 222/19 2019-11-15 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 84/18 2019-11-19 - 10:00 komisja Jerzy Czownicki
I Ns 276/18 2019-11-20 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 148/19 2019-11-20 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 14/19 2019-11-20 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 207/19 2019-11-20 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 180/19 2019-11-20 - 11:30 13 Jerzy Czownicki
I C 346/18 2019-11-20 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 39/19 2019-11-21 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 140/19 2019-11-21 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 230/19 2019-11-21 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I C 137/19 2019-11-27 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 248/19 2019-11-28 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 165/19 2019-11-28 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 223/19 2019-11-28 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 224/19 2019-11-28 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 95/19 2019-11-28 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 231/19 2019-11-28 - 13:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 238/19 2019-11-28 - 13:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 215/19 2019-12-04 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 231/19 2019-12-04 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 82/19 2019-12-04 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 286/18 2019-12-04 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 221/17 2019-12-04 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 247/17 2019-12-04 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 29/19 2019-12-04 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 232/19 2019-12-04 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 238/19 2019-12-04 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 8/19 2019-12-04 - 11:15 13 Jerzy Czownicki
I C 339/17 2019-12-04 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 283/19 2019-12-04 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 205/19 2019-12-04 - 12:10 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 190/19 2019-12-04 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 228/19 2019-12-04 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 117/19 2019-12-04 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 18/19 2019-12-04 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 270/19 2019-12-11 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 60/19 2019-12-11 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 186/19 2019-12-11 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 121/18 2019-12-11 - 09:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 203/19 2019-12-11 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 16/19 2019-12-11 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 278/18 2019-12-11 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 381/15 2019-12-11 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 87/18 2019-12-11 - 12:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 189/19 2019-12-11 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 173/19 2019-12-11 - 12:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 252/19 2019-12-11 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 253/19 2019-12-11 - 13:20 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 52/19 2019-12-11 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 254/19 2019-12-11 - 13:40 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/19 2019-12-11 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 276/18 2019-12-11 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 206/19 2019-12-18 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 289/19 2019-12-18 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 249/19 2019-12-18 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 213/19 2019-12-18 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 229/19 2019-12-18 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 227/19 2019-12-18 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 121/19 2019-12-18 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/18 2019-12-18 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 59/19 2019-12-18 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 359/18 2019-12-18 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 292/19 2019-12-18 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 263/19 2019-12-18 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 208/19 2019-12-18 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/19 2019-12-18 - 14:20 202 Katarzyna Cichoń
I Co 68/17 2019-12-19 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 265/17 2019-12-19 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 176/19 2019-12-19 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 320/19 2020-01-22 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 265/19 2020-01-22 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 258/19 2020-01-22 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 233/17 2020-01-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 278/19 2020-01-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/19 2020-01-22 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 40/19 2020-01-22 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/18 2020-01-22 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 287/19 2020-01-22 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 285/19 2020-01-22 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 286/19 2020-01-22 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 282/19 2020-01-22 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 284/19 2020-01-22 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 279/19 2020-01-22 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 42/19 2020-01-23 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 233/19 2020-01-24 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/18 2020-01-24 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 227/18 2020-01-24 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/19 2020-01-24 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2020-01-24 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 431/18 2020-01-24 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2020-01-24 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/18 2020-01-24 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 237/19 2019-11-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 595/19 2019-11-15 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 597/19 2019-11-15 - 10:00 115 Robert Stącel
II Kop 12/19 2019-11-15 - 10:20 115 Robert Stącel
II Ko 601/19 2019-11-15 - 10:45 115 Robert Stącel
II Ko 607/19 2019-11-15 - 11:55 115 Robert Stącel
II Ko 616/19 2019-11-15 - 12:20 115 Robert Stącel
II Ko 206/19 2019-11-15 - 12:45 115 Robert Stącel
II Ko 545/19 2019-11-15 - 13:15 115 Robert Stącel
II Ko 638/19 2019-11-15 - 13:35 115 Robert Stącel
II Ko 636/19 2019-11-15 - 13:55 115 Robert Stącel
II W 279/19 2019-11-15 - 14:10 115 Robert Stącel
II W 278/19 2019-11-15 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 81/19 2019-11-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 232/19 2019-11-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2019-11-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 623/19 2019-11-25 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 163/19 2019-11-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 231/19 2019-11-25 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 176/19 2019-11-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 191/19 2019-11-26 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 200/19 2019-11-26 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 577/19 2019-11-29 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 340/18 2019-11-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 210/19 2019-11-29 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 456/19 2019-11-29 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 171/19 2019-11-29 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 175/19 2019-11-29 - 12:25 115 Robert Stącel
II Ko 403/19 2019-11-29 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 621/19 2019-11-29 - 13:15 115 Robert Stącel
II Ko 602/19 2019-11-29 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 145/19 2019-11-29 - 13:55 115 Robert Stącel
II K 233/19 2019-11-29 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 192/19 2019-12-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 212/19 2019-12-02 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 189/19 2019-12-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 228/18 2019-12-03 - 13:30 202 Dorota Kozubal
II K 327/17 2019-12-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Ko 618/19 2019-12-06 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 624/19 2019-12-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 235/19 2019-12-06 - 09:25 115 Robert Stącel
II K 234/19 2019-12-06 - 09:50 115 Robert Stącel
II Ko 625/19 2019-12-06 - 10:10 115 Robert Stącel
II Ko 628/19 2019-12-06 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 244/19 2019-12-06 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 241/19 2019-12-06 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 240/19 2019-12-06 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 243/19 2019-12-06 - 11:50 115 Robert Stącel
II Ko 627/19 2019-12-06 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 578/19 2019-12-06 - 12:50 115 Robert Stącel
II W 200/19 2019-12-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 194/19 2019-12-09 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 196/19 2019-12-09 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 203/19 2019-12-09 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 213/19 2019-12-09 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 193/19 2019-12-09 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 97/19 2019-12-09 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 268/18 2019-12-10 - 07:35 115 Robert Stącel
II K 48/19 2019-12-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 50/19 2019-12-12 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 149/17 2019-12-12 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kp 183/19 2019-12-13 - 08:30 115 Robert Stącel
II Kp 184/19 2019-12-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 186/19 2019-12-13 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 185/19 2019-12-13 - 09:55 115 Robert Stącel
II Ko 640/19 2019-12-13 - 10:20 115 Robert Stącel
II Ko 637/19 2019-12-13 - 10:40 115 Robert Stącel
II Ko 643/19 2019-12-13 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 247/19 2019-12-13 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 204/19 2019-12-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 209/19 2019-12-16 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 207/19 2019-12-16 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 208/19 2019-12-16 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 94/19 2019-12-16 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 96/19 2019-12-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 31/19 2019-12-17 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 255/19 2019-12-17 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 257/19 2019-12-17 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 251/19 2019-12-17 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 252/19 2019-12-17 - 13:15 115 Robert Stącel
II K 232/19 2019-12-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 325/18 2019-12-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Ko 629/19 2019-12-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 652/19 2019-12-20 - 09:50 115 Robert Stącel
II K 341/18 2019-12-23 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 317/18 2019-12-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 90/19 2019-12-23 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 218/19 2019-12-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 118/19 2019-12-23 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 55/19 2019-12-23 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 222/19 2020-01-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 150/19 2020-01-13 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 20/19 2020-01-13 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 236/19 2020-01-13 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 237/19 2020-01-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 122/18 2020-01-20 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 214/19 2020-01-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 158/19 2020-01-21 - 07:35 115 Robert Stącel
II K 121/19 2020-01-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 238/19 2020-01-21 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 136/19 2020-01-21 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 185/18 2020-01-21 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 358/18 2020-01-21 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 348/18 2020-01-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 250/19 2020-01-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2020-02-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2020-02-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 218/18 2020-02-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 85/19 2020-02-10 - 10:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 149/19 2019-11-15 - 08:30 1 Dorota Kozubal
III Cps 23/19 2019-11-15 - 08:50 1 Dorota Kozubal
III Nkd 62/19 2019-11-15 - 09:00 1 Dorota Kozubal
III Cps 52/19 2019-11-15 - 09:20 1 Dorota Kozubal
III RNs 147/19 2019-11-15 - 09:30 1 Dorota Kozubal
III Nkd 29/19 2019-11-26 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 173/19 2019-11-26 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 112/19 2019-11-26 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 111/19 2019-11-26 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 114/19 2019-11-26 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 53/19 2019-11-26 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 113/19 2019-11-26 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 170/19 2019-11-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 175/19 2019-11-28 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 135/19 2019-11-28 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 55/19 2019-11-28 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/19 2019-11-28 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 34/19 2019-11-28 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 176/19 2019-11-28 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Cps 46/19 2019-12-03 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 178/19 2019-12-03 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 184/19 2019-12-03 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RC 12/19 2019-12-03 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 110/19 2019-12-03 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 136/19 2019-12-03 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 81/19 2019-12-05 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2019-12-05 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 98/19 2019-12-05 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 38/19 2019-12-05 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 37/19 2019-12-05 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 29/19 2019-12-05 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 65/19 2019-12-05 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 137/19 2019-12-10 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 187/19 2019-12-10 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 54/19 2019-12-10 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 186/19 2019-12-10 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 139/19 2019-12-10 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 141/19 2019-12-10 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 195/19 2019-12-10 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 199/19 2019-12-10 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 57/19 2019-12-10 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 143/19 2019-12-10 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 144/19 2019-12-10 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 145/19 2019-12-10 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 142/19 2019-12-12 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 40/19 2019-12-12 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 39/19 2019-12-12 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 71/19 2019-12-12 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 106/19 2019-12-12 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 182/19 2019-12-12 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 202/19 2019-12-12 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 58/19 2019-12-17 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 32/17 2019-12-17 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 134/19 2019-12-17 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 61/19 2019-12-17 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 60/19 2019-12-17 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 203/19 2019-12-17 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 140/19 2019-12-19 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 41/19 2019-12-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 201/19 2019-12-19 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 42/19 2019-12-19 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 77/18 2019-12-19 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 43/19 2019-12-19 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 39/19 2020-01-09 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 32/19 2020-01-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 148/19 2020-03-19 - 13:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-11-15 14:00:11

Rejestr zmian