Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 320/19 2020-01-22 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 265/19 2020-01-22 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 258/19 2020-01-22 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 233/17 2020-01-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 152/19 2020-01-22 - 09:06 13 Jerzy Czownicki
I Ns 307/19 2020-01-22 - 09:47 13 Jerzy Czownicki
I C 278/19 2020-01-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/19 2020-01-22 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 99/17 2020-01-22 - 10:42 13 Jerzy Czownicki
I C 40/19 2020-01-22 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/18 2020-01-22 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 287/19 2020-01-22 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 285/19 2020-01-22 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 286/19 2020-01-22 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 282/19 2020-01-22 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 284/19 2020-01-22 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 279/19 2020-01-22 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Co 42/19 2020-01-23 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 140/19 2020-01-23 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I C 233/19 2020-01-24 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/18 2020-01-24 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 227/18 2020-01-24 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/19 2020-01-24 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2020-01-24 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 431/18 2020-01-24 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2020-01-24 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/18 2020-01-24 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 306/18 2020-01-24 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I C 320/19 2020-01-29 - 08:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 265/19 2020-01-29 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 258/19 2020-01-29 - 08:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 233/17 2020-01-29 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 278/19 2020-01-29 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/19 2020-01-29 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 40/19 2020-01-29 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/18 2020-01-29 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 287/19 2020-01-29 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 285/19 2020-01-29 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 286/19 2020-01-29 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 282/19 2020-01-29 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 284/19 2020-01-29 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 279/19 2020-01-29 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 233/19 2020-01-31 - 08:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 125/18 2020-01-31 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 227/18 2020-01-31 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 241/19 2020-01-31 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2020-01-31 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 431/18 2020-01-31 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 196/17 2020-01-31 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 65/18 2020-01-31 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 306/18 2020-01-31 - 13:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 156/19 2020-01-31 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 204/19 2020-02-05 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 135/19 2020-02-05 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 109/17 2020-02-05 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 213/18 2020-02-05 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 278/19 2020-02-05 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/19 2020-02-05 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 91/19 2020-02-05 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 15/19 2020-02-05 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 314/18 2020-02-05 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 78/18 2020-02-06 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 282/19 2020-02-06 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 15/20 2020-02-06 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/18 2020-02-06 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 267/19 2020-02-06 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 13/19 2020-02-06 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 426/18 2020-02-06 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 285/19 2020-02-06 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 295/19 2020-02-06 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 313/19 2020-02-06 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 315/19 2020-02-06 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 319/19 2020-02-06 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 314/19 2020-02-06 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 302/19 2020-02-12 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 310/19 2020-02-12 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 280/18 2020-02-12 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 122/19 2020-02-12 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 290/19 2020-02-12 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 292/19 2020-02-12 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 331/19 2020-02-12 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 279/19 2020-02-12 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 308/19 2020-02-12 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 305/19 2020-02-12 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 229/17 2020-02-12 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 34/19 2020-02-13 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 142/19 2020-02-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 263/17 2020-02-13 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I C 358/19 2020-02-13 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I C 305/18 2020-02-13 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 228/19 2020-02-13 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 14/19 2020-02-13 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Cps 17/19 2020-02-13 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I C 168/19 2020-02-19 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I C 339/19 2020-02-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 1/20 2020-02-19 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 326/19 2020-02-19 - 10:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 2/20 2020-02-19 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 18/19 2020-02-19 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 260/19 2020-02-19 - 11:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 321/19 2020-02-19 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 323/19 2020-02-19 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Cps 1/20 2020-02-19 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 304/19 2020-02-19 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 252/19 2020-02-19 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 80/16 2020-03-04 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 185/19 2020-03-04 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 203/19 2020-03-04 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 14/20 2020-03-04 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 99/17 2020-03-25 - 09:30 13 Jerzy Czownicki


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 712/19 2020-01-22 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 259/19 2020-01-22 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 2/20 2020-01-22 - 08:30 115 Robert Stącel
II Ko 720/19 2020-01-22 - 08:40 115 Robert Stącel
II K 168/19 2020-01-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 170/19 2020-01-22 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 173/19 2020-01-22 - 09:40 115 Robert Stącel
II K 260/19 2020-01-22 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 246/19 2020-01-22 - 10:20 115 Robert Stącel
II Kop 13/19 2020-01-22 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kop 14/19 2020-01-22 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 186/19 2020-01-22 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 195/19 2020-01-22 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 225/19 2020-01-22 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 261/19 2020-01-22 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 179/19 2020-01-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 180/19 2020-01-22 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 268/19 2020-01-22 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 698/19 2020-01-22 - 14:10 115 Robert Stącel
II Kp 144/19 2020-01-22 - 14:30 115 Robert Stącel
II W 370/19 2020-01-24 - 08:00 115 Robert Stącel
II Ko 6/20 2020-01-24 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 8/20 2020-01-24 - 08:40 115 Robert Stącel
II Ko 5/20 2020-01-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 14/20 2020-01-24 - 09:20 115 Robert Stącel
II Ko 746/19 2020-01-24 - 09:40 115 Robert Stącel
II Ko 748/19 2020-01-24 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 20/20 2020-01-24 - 10:20 115 Robert Stącel
II W 21/20 2020-01-24 - 10:40 115 Robert Stącel
II W 22/20 2020-01-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 7/20 2020-01-24 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 192/19 2020-01-24 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 28/20 2020-01-24 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 29/20 2020-01-24 - 12:20 115 Robert Stącel
II Ko 32/20 2020-01-24 - 12:45 115 Robert Stącel
II K 341/18 2020-01-27 - 08:05 115 Robert Stącel
II K 348/18 2020-01-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 21/20 2020-01-28 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 250/19 2020-01-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/15 2020-01-28 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 163/19 2020-01-28 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 263/19 2020-01-28 - 14:20 115 Robert Stącel
II Ko 623/19 2020-01-31 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 464/19 2020-01-31 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 495/19 2020-01-31 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 459/19 2020-01-31 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 472/19 2020-01-31 - 10:25 115 Robert Stącel
II Ko 496/19 2020-01-31 - 10:50 115 Robert Stącel
II Ko 492/19 2020-01-31 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 493/19 2020-01-31 - 11:40 115 Robert Stącel
II Ko 313/19 2020-01-31 - 12:10 115 Robert Stącel
II Ko 508/19 2020-01-31 - 12:25 115 Robert Stącel
II Ko 509/19 2020-01-31 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 287/19 2020-01-31 - 13:25 115 Robert Stącel
II Ko 708/19 2020-01-31 - 13:50 115 Robert Stącel
II Kp 218/19 2020-01-31 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 43/19 2020-02-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 154/17 2020-02-03 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 81/19 2020-02-04 - 07:35 115 Robert Stącel
II K 269/19 2020-02-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 210/19 2020-02-04 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 289/19 2020-02-04 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 90/19 2020-02-04 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kp 217/19 2020-02-07 - 08:05 115 Robert Stącel
II Kp 215/19 2020-02-07 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 174/19 2020-02-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 713/19 2020-02-07 - 09:20 115 Robert Stącel
II Ko 716/19 2020-02-07 - 09:45 115 Robert Stącel
II Ko 717/19 2020-02-07 - 10:15 115 Robert Stącel
II Kop 16/19 2020-02-07 - 10:35 115 Robert Stącel
II Ko 456/19 2020-02-07 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 294/19 2020-02-07 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 740/19 2020-02-07 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 229/19 2020-02-07 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 247/19 2020-02-07 - 12:25 115 Robert Stącel
II K 218/18 2020-02-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 85/19 2020-02-10 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 189/19 2020-02-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 734/19 2020-02-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 736/19 2020-02-12 - 09:25 115 Robert Stącel
II W 228/18 2020-02-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II W 325/18 2020-02-13 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 237/19 2020-02-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 265/19 2020-02-17 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 302/19 2020-02-17 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 285/19 2020-02-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 274/19 2020-02-18 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 275/19 2020-02-18 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 276/19 2020-02-18 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 200/19 2020-02-18 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 302/19 2020-02-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 248/19 2020-02-19 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 735/19 2020-02-19 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 4/20 2020-02-19 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 3/20 2020-02-19 - 13:15 115 Robert Stącel
II Ko 739/19 2020-02-19 - 13:35 115 Robert Stącel
II Ko 388/19 2020-02-19 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 724/19 2020-02-19 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 277/19 2020-02-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 283/19 2020-02-25 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 48/19 2020-02-25 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 286/19 2020-02-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 288/19 2020-02-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 224/19 2020-02-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 3/20 2020-02-28 - 09:30 115 Robert Stącel
II Kp 177/19 2020-02-28 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 633/19 2020-02-28 - 10:25 115 Robert Stącel
II K 293/19 2020-02-28 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 1/20 2020-02-28 - 11:15 115 Robert Stącel
II Ko 24/20 2020-02-28 - 11:40 115 Robert Stącel
II Ko 23/20 2020-02-28 - 12:00 115 Robert Stącel
II Ko 634/19 2020-02-28 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 317/18 2020-03-02 - 08:30 115 Robert Stącel
II Kp 226/19 2020-03-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 307/19 2020-03-02 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 325/19 2020-03-02 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 336/19 2020-03-02 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 320/19 2020-03-02 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 319/19 2020-03-02 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 291/19 2020-03-03 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 204/19 2020-03-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 96/19 2020-03-09 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 255/19 2020-03-09 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 257/19 2020-03-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 271/19 2020-03-10 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 272/19 2020-03-10 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 290/19 2020-03-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 27/20 2020-03-16 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 284/19 2020-03-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/19 2020-03-17 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 273/19 2020-03-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 305/19 2020-03-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 324/19 2020-03-23 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 328/19 2020-03-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 20/19 2020-03-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 214/19 2020-03-30 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 323/19 2020-03-31 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 333/19 2020-03-31 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 232/19 2020-04-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 314/19 2020-04-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 356/19 2020-04-07 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 7/20 2020-04-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 327/19 2020-04-08 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 312/19 2020-04-08 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 43/19 2020-04-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 318/19 2020-04-14 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 361/19 2020-04-22 - 09:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 160/19 2020-01-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 159/19 2020-01-23 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 161/19 2020-01-23 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 217/19 2020-01-23 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 163/19 2020-01-23 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 53/19 2020-01-23 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 6/19 2020-01-23 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 232/19 2020-01-23 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 157/19 2020-01-23 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/20 2020-01-28 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 166/19 2020-01-28 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 165/19 2020-01-28 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 226/19 2020-01-28 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 231/19 2020-01-28 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 144/19 2020-01-28 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 172/19 2020-01-28 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 142/19 2020-01-28 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RC 51/19 2020-01-28 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 192/19 2020-01-28 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 191/19 2020-01-30 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 204/19 2020-01-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 209/19 2020-01-30 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 176/19 2020-01-30 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 174/19 2020-01-30 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 235/19 2020-01-30 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 236/19 2020-01-30 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 178/19 2020-02-04 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 180/19 2020-02-04 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 177/19 2020-02-04 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 183/19 2020-02-04 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 190/19 2020-02-04 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 186/19 2020-02-04 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 185/19 2020-02-04 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 181/19 2020-02-04 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 189/19 2020-02-04 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 179/19 2020-02-04 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 168/19 2020-02-11 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 167/19 2020-02-11 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 187/19 2020-02-11 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 188/19 2020-02-11 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 182/19 2020-02-11 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 184/19 2020-02-11 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 42/19 2020-02-11 - 12:13 202 Dorota Kozubal
III Nkd 61/19 2020-02-11 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RC 55/19 2020-02-13 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 241/19 2020-02-13 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 240/19 2020-02-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 57/19 2020-02-13 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/19 2020-02-13 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 194/19 2020-02-18 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 207/19 2020-02-18 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 206/19 2020-02-18 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 205/19 2020-02-18 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 204/19 2020-02-18 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 203/19 2020-02-18 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RC 35/19 2020-02-18 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 213/19 2020-02-18 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 163/19 2020-02-18 - 14:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 158/19 2020-02-20 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 60/19 2020-02-20 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 58/19 2020-02-20 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 59/19 2020-02-20 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 201/19 2020-02-20 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 1/20 2020-02-20 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 215/19 2020-02-25 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 45/19 2020-02-25 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 208/19 2020-02-25 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 211/19 2020-02-25 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 209/19 2020-02-25 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 210/19 2020-02-25 - 13:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 197/19 2020-02-27 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 42/19 2020-02-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 54/19 2020-02-27 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 212/19 2020-02-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 249/19 2020-02-27 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 6/20 2020-03-03 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 4/20 2020-03-03 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 5/20 2020-03-03 - 10:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 3/20 2020-03-03 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 155/19 2020-03-03 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 6/20 2020-03-03 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 4/20 2020-03-03 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nsm 7/20 2020-03-03 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RC 56/19 2020-03-05 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 112/19 2020-03-05 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 1/20 2020-03-05 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 2/20 2020-03-05 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 47/19 2020-03-05 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 75/19 2020-03-05 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 169/19 2020-03-05 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 2/20 2020-03-10 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 52/19 2020-03-10 - 10:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 12/20 2020-03-10 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 14/20 2020-03-10 - 11:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 85/19 2020-03-10 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III Nkd 3/20 2020-03-10 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III Nkd 4/20 2020-03-10 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III Nsm 120/19 2020-03-12 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 2/20 2020-03-12 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 39/19 2020-03-12 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 1/20 2020-03-12 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 2/20 2020-03-17 - 08:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 1/20 2020-03-17 - 08:45 202 Dorota Kozubal
III RNs 3/20 2020-03-17 - 09:00 202 Dorota Kozubal
III RC 32/19 2020-03-17 - 09:30 202 Dorota Kozubal
III RC 48/19 2020-03-17 - 11:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 9/20 2020-03-17 - 12:00 202 Dorota Kozubal
III RNs 196/19 2020-03-17 - 12:30 202 Dorota Kozubal
III RNs 200/19 2020-03-17 - 13:00 202 Dorota Kozubal
III RC 49/19 2020-03-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 3/20 2020-03-19 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 148/19 2020-03-19 - 13:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-01-22 14:00:06

Rejestr zmian