Informacja

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej informuje,

że w dniu 14 grudnia 2019 roku

Kasa Sądu będzie nieczynna

 

Wszelkie wpłaty mogą być dokonywane bezpośrednio w Banku lub za pośrednictwem Placówek Pocztowych

Mediacje w SR w Kolbuszowej.

Kasa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej będzie nieczynna w dniach 16-17.09.2019r. z uwagi na niedostępność systemu ZSRK w tym czasie.  

Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizacje działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej informuje, że w dniach 11-02-2019 r. - 15-02-2019 r. Kasa Sądu będzie nieczynna.

Wszelkie wpłaty mogą być dokonywane w Banku lub za pośrednictwem Placówek Pocztowych. 

Informujemy, że w dniu 31.12.2018 roku czas pracy Biura Obsługi Klienta Sądu Rejonowego w Kolbuszowej czynne będzie w godzinach od 8:00 do 16:00.