Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

 

Zarządzenie nr A-0210-2/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.