Elektroniczne przeglądarki

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Elektroniczna Księga Wieczysta


 

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS.
Możliwe jest wyszukiwanie wg numeru KRS lub nazwy podmiotu.

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 09:58
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2021-05-19 10:38
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 380