Ogłoszenia

2023-03-10

Kolbuszowa, dnia 9 marca 2023r.
Sygn.akt I Ns 60/23
                                                                             O G Ł O S Z E N I E
     "Sąd Rejonowy w…
2021-11-30
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w załączniku.
2021-09-27
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz załącznik nr 1 do pisma z listą sprzętu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d