I Wydział Cywilny

SSR Katarzyna Cichoń - Przewodniczący Wydziału

Maria Pastuła - Kierownik Sekretariatu Wydziału Cywilnego tel. 17 22 77 200 wew. 221, fax: 17 22 77 222, e-mail: cywilny@kolbuszowa.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:  

  • Sprawy z repertorium "C": - o przeniesienie prawa własności nieruchomości; - o eksmisję; - o wydanie nieruchomości; - o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych; - o naruszenie posiadania; - o zwolnienie spod egzekucji; - o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego; - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody resortu zdrowia; - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody innych resortów; - roszczenia z art. 412 kc.; - o uchylenie uchwały organu spółdzielczego z wyłączeniem uchwał dot. Spółdzielni; - o rentę wyrównawczą i zadośćuczynienie; - o ustalenie; - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł) ; - o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem; - o odwołanie darowizny; - o zachowek; - o odszkodowanie; - o odszkodowanie i zadośćuczynienie; - o wydanie.
  • Sprawy z repertorium "Co" - w przedmiocie egzekucji z nieruchomości; - w przedmiocie egzekucji sądowej; - o nadanie klauzuli wykonalności; - o zwolnienie od opłaty sądowej; - o zwolnienie od opłaty egzekucyjnej; - skarga na czynności komornika; - o odtworzenie akt; - o wyjawienie majątku; - o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego; - zbieg egzekucji; - ze skargi o wznowienie postępowania; - o dokonanie czynności; - o ustanowienie kuratora; - o zawezwanie do próby ugodowej; - o udzielenie zabezpieczenia; - o wyłączenie komornika; - zarzuty na plan podziału.
  • Sprawy z repertorium "Nc" - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł).
  • Sprawy z repertorium "Ns" - o zezwolenie na wypłacenie z depozytu; - o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego; - o stwierdzenie nabycia spadku; - o uzupełnienie postanowienia; - o uchylenie postanowienia; - o dział spadku; - o podział majątku wspólnego; - o zasiedzenie; - o ustanowienie drogi koniecznej; - o zniesienie współwłasności; - o rozgraniczenie; - o uznanie za zmarłego; - o uwłaszczenie.
  • Sprawy cywilne w postępowaniu uproszczonym oraz sprawy dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach:

- o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tyś. zł., a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,

- o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:26
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2021-04-14 13:43
Opublikował:
Justyna Opalińska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 481