Ogłoszenie w sprawie I Ns 60/23

Kolbuszowa, dnia 9 marca 2023r.

Sygn.akt I Ns 60/23

                                                                             O G Ł O S Z E N I E

     "Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny    o g ł a s z  , że w sprawie o sygnaturze akt 
I Ns 60/23  postanowieniem z dnia 01 marca 2023 roku zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej sporządzenie spisu inwentarza spadku po Władysławie Drożdżu s. Jana
i Weroniki, zmarłym dnia 12 stycznia 2023 r. w Kolbuszowej.

      Sąd poucza, iż spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może - jeżeli taką potrzebę dostatecznie uzasadni - zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza.

Nadto ta osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą nadto uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

                                                                      

                                                                                     Sędzia Jerzy Czownicki

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-03-10 15:29
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2023-06-19 10:41
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 67