Petycja z dnia 6-11-2023

PETYCJA W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (DZ.U.2023.685 ZE ZM.)

2023-11-21

Petycja z dnia 6-11-2023r. wpłynęła do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Autor petycji wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska

2023-11-28

Petycję przesłano do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o czym zawiadomiono wnoszącego petycję. 

2023-11-28

Petycję zamieszczono na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej
wraz z informacją o sposobie jej załatwienia.

Zawiadomiono wnoszącego petycję, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listem poleconym, o sposobie załatwienia petycji.

Plik
Załącznik Size
Petycja z dnia 6-11-2023 1.24 MB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-11-28 15:49
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2023-11-29 14:30
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 22