Wykaz sędziów

 

L.p.

Imię i nazwisko sędziego

Wydział i pełniona funkcja

1. 

SSR Katarzyna Cichoń

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

2.      

SSR Jerzy Czownicki

I Wydział Cywilny

3.      

SSR Dorota Kozubal

Prezes Sądu

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego

i Nieletnich

4.      

SSR Aneta Paździor – Kusz

II Wydział Karny

5.      

SSR Robert Stącel

Przewodniczący II Wydziału Karnego

6.

Ref. Wojciech Ziętek

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Rejestr zmian